Turvaa ja helppoutta

Vuoden 2008 finanssikriisin puhkeamisen jälkeen pankkialan sääntely on lisääntynyt huomattavasti. Lisääntyvän sääntelyn avulla viranomaiset pyrkivät turvaamaan mm. pankkitoiminnan vakauden ja kuluttajien suojan markkinoilla. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä voimaan astui koko Eurooppaa koskeva maksupalveludirektiivi ja Suomea koskeva laki vahvasta sähköisestä tunnistautumisesta. Nämä uudistukset ovat vaatineet muutoksia myös finanssisektorilta. Käytännössä pankkipalveluita tuottavien tahojen on pitänyt päivittää järjestelmänsä uusien tietoturvavaatimusten mukaiseksi. Uudistukset näkyvät myös asiakkaiden arjessa.

Vahvan sähköisen tunnistamisen taustalla on ajatus, jonka mukaan luotettava toimija takaa käyttäjän identiteetin sähköisessä verkkoympäristössä aina, kun tunnistamista käytetään. Tällaisia tunnistamisessa käytettyjä välineitä ovat verkkopankkitunnukset, Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne eli käytännössä poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti sekä operaattoreiden tarjoamat mobiilivarmenteet. Yleisimmin vahvaa tunnistautumista käytetään apuna pankkiasioinnin lisäksi mm. Kelan ja Verohallinnon palveluissa, mutta myös muu viranomaisasiointi on mahdollista. Viestintävirasto valvoo tunnistuspalveluiden tarjoajia ja laatuvarmentajia tunnistusta koskevissa asioissa. Valvontaa suorittavat myös Finanssivalvonta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Vahva tunnistautuminen on turvallinen ratkaisu, mikä takaa asiakkaalle tietoturvan ja yksityisyyden suojan. Asiakkaan saama hyöty on hänen omien asiakastietojensa turvaaminen, maksamisen helppous ja sen turvallisuuden takaaminen.

Sääntelyn lisääntymisen rinnalla toimintojen ja palvelujen digitalisaatio haastaa eri palvelujärjestelmiä. Näihin kuuluvat myös asiakkaan pankkiasiat ja palvelujen siirtäminen kännyköillä hoidettaviksi. Mobiilipalveluihin siirtyminen koetaan vaikeuttavan erityisesti vanhempien ihmisten kohdalla asioiden sujuvaa hoitoa. Haaste on tunnistettu ja pankit ja palveluntuottajat pyrkivät huomioimaan järjestelmäkehityksessään ja palveluntuotannossaan myös ikäihmisten tarpeet. Olemme paikallisesti järjestäneet toimialueellamme eri sidosryhmille, mm. ikäihmisille koulutusta ja opastusta uusien palvelujen käyttöön.

Mikäli tunnet itsesi epävarmaksi vahvaan sähköiseen tunnistamiseen tai maksamiseen liittyvissä asioissa, älä epäröi ottaa yhteyttä esimerkiksi omaan pankkiisi lisätietojen saamiseksi.

Kirjoittaja: Katri Piilola, riskienhallintajohtaja, OP Keski-Suomi

Lue lisää tunnistautumisesta

OP Keski-Suomen op.fi-sivuille

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

Katri Piilola

OP sosiaalisessa mediassa