Työhyvinvointi tehdään yhdessä

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa. Tässä OP on onnistunut hyvin. Joustava työaika, etätyömahdollisuus, ammattitaitoiset työkaverit, erilaisten uusien tuotteiden julkaisut, hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki tekevät työstä mielekkään.

OP on globaalissa muuttuvassa digitaalisessa bisneksessä ja työntekijöiden tulisi olla hereillä uusista tuotteista ja bisneksen haasteista kaiken aikaa. Digialalla työskentely vaatii laajaa osaamista, usean asian tekemistä samaan aikaan, nopeaa päätöksentekoa ja ongelmanratkaisua. Nämä puolestaan eivät toteudu, jos työntekijä voi huonosti. OPn työntekijöiden täytyykin voida hyvin, jotta he voivat vastata globaaliin digitalisaation muutokseen.

Olen vastuussa työhyvinvoinnin kehittämisestä Oulun kehitysyksikössä ja mietin päivittäin, kuinka työntekijöidemme hyvinvointia voitaisiin lisätä. Tutkitustihan työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Työhyvinvoinnilla on myös myönteinen yhteys työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloihin.

Työpaikat muodostuvat yleensä monesta erilaisesta persoonasta ja yksi merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava tekijä onkin työyhteisö. Miten jokainen työpaikan persoona huomioidaan ja kuinka luodaan hyvinvoiva tiimi? Yrityksen menestys on kuitenkin riippuvainen kaikista yrityksessä työskentelevistä henkilöistä.

Työpaikassani Oulun OPn kehitysyksikössä työyhteisö on aktiivista ja yhteistä toimintaa järjestetään niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Olen ollut mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia sekä harrastekerhoja työntekijöille yhteistyössä muiden kollegojen kanssa. Järjestämme vuosittain esimerkiksi pikkujoulut, kesäjuhlat, verkostoitumistilaisuuksia ’Networking Cafe’ ja ’Formal Friday’ koko kehitysyksikölle.

Olemme erikoistuneet järjestämään erilaisia teema-tilaisuuksia. Tänä vuonna Kesäjuhlat olivat ’Juhannus’ –teemalla ja lajeina työntekijöiden perinteisiä juhannuslajeja, kuten mölkky, petanque, beachvolley ja nuotiolla pääsi paistamaan makkaraa ja vaahtokaramelleja. Networking Cafen ideana on kokoontua kahville ja tutustua uusiin henkilöihin. Formal Fridayssa voi pukeutua, kuten olisi pankin konttorissa töissä. Lisäksi meillä on erilaisia harrastekerhoja, kuten Beachvolley, jalkapallo, salibandy ja Training for warriors, joiden maksusta osan kustantaa yrityksen henkilökuntakerho ja työntekijän omakustannehinta jää hyvin pieneksi, jolloin on matala kynnys osallistua.

Erilaiset persoonallisuudet huomioidaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, aina löytyy jotain sopivaa kaikille eri tapahtumista. Yhteispelin rakentaminen korostuu, kun kaikki työntekijät eivät ole samalla paikkakunnalla ja toimijoita on eri yrityksistä. Esimerkiksi kerran vuodessa järjestettävä osastopäivät-tapahtuma kokoaa kaikki yhdelle paikkakunnalle. Lisäksi tiimit järjestävät omia tapahtumiaan tiimihengen kohottamiseksi. Jatkuva keskusteluyhteys kaikkiin toimijoihin on merkittävässä asemassa yhteispelin rakentamisen kannalta. Yhteistyöpäivien järjestäminen eri yritysten kanssa luo myös hyvää tiimihenkeä.

Tuoreimmat
Mitä sitten, vaikka robotit veisivätkin työmme?
On paljon asioita, joissa ihmiset ovat parempia kuin robotit ja tulevat olemaan jatkossakin. Katoavien työpaikkojen harmittelun sijaan olisikin hyvä keskittyä pohtimaan, miten saadaan uusia töitä...
Anna äänesi kuulua OP Turun Seudussa!
OP Turun Seudun omistaja-asiakkaille on tarjolla tänä syksynä monia vaikuttamisen paikkoja. Saat äänesi kuuluville edustajiston vaaleissa sekä omistaja-asiakasyhteisössä.
Omistaja-asiakas, vaikuta OP Turun Seudun joulun lahjoitusteemaan!
Liity mukaan omistaja-asiakasyhteisöön ja jaa hyvää mieltä kanssamme.
Turun Pohjola Sairaala harjakorkeuteen
Helsingintien varteen kohoava Turun Pohjola Sairaala valmistautuu avaamaan ovensa keväällä 2018.