Ska du köpa bostad?

Så här läser du husbolagets papper.

Skötselvederlaget anges hur mycket aktieägaren, dvs. bostadens ägare betalar till husbolaget för underhåll av huset per månad. Med finansieringsvederlag täcks utförda renoveringar i bolaget.

Den egentliga skuldandelen per bostad framgår av skuldandelskalkylen som fås av disponenten. Vid bostadsköp är det i allmänhet möjligt att betala skuldandelen helt på en gång. Ett annat alternativ är att återbetala skulden månatligen i finansieringsvederlaget.

Skötsel- och finansieringsvederlaget utgör tillsammans bolagsvederlaget. Dessutom kan det uppstå kostnader av till exempel tvättstuga, bastu eller parkeringsplats.

Disponentintyget anger vilka renoveringar som planeras under de fem följande åren. Den långsiktiga underhållsplanen är en närmare kartläggning av tidpunkterna och kostnaderna för kommande renoveringar.

De största och dyraste renoveringarna är rör-, fönster- och fasadrenoveringar. De påverkar också boendekomforten mest: under rörrenovering blir man sannolikt tvungen att flytta till en tillfällig bostad. Det är också klokt att kontrollera tidsplanen för tak-, fönster- och hissrenoveringar, eftersom de ofta medför kostnader på flera tusen euro för ägarna.

I disponentintyget återfinns även husets renoveringshistorik. När man läser det märker man snabbt om skötseln har varit systematiskt eller om husbolaget har renoveringsskuld för ogjorda renoveringar. Till exempel i ett 50 år gammalt hus har man troligtvis hunnit göra en del större renoveringar, och rör- eller fasadrenoveringar är åtminstone under planering.

Av bokslutet framgår husbolagets ekonomiska tillstånd. Intäkterna kommer i huvudsak från bolagsvederlag, men vissa husbolag hyr till exempel ut affärslokaler. Det kan innebära mindre vederlag.

Vederlagsfinansieringskalkylen berättar hur de vederlag som aktieägarna betalt har använts, dvs. hur stora till exempel husets underhålls-, personal-, städ- eller uppvärmningskostnader är. Om aktieägarna betalar ett alltför litet vederlag, kan det synas i bokslutet som ett underskott. Då finns ett tryck för att höja vederlaget.

I balansräkningen visas husbolagets tillgångar och skulder. I ett gammalt hus är lån ofta en bra sak: det anger att renoveringar har gjorts och huset inte har vanskötts.

Om husbolaget är beläget på en hyrestomt, ska du kontrollera när hyrestiden löper ut och avtalet med markägaren ska förnyas. I allmänhet höjs hyrespriset när avtalet förnyas, vilket också syns i bolagsvederlaget.

Tuoreimmat
Rahala-blogi – Miten minusta tuli sijoittaja
Sijoittaminen ei kuulu vain harvoille ja valituille massimiehille. Se on jokaisen naisen ja miehen perusoikeus, sillä vaurastumisesta hyötyy niin ihminen itse kuin ympäröivä maailmakin.
Suomalainen viljelytekniikka voi auttaa viemään perunan avaruuteen
Ilmaperuna oli aluksi pelkkä humoristinen heitto. Kahdeksassa vuodessa Suomen Siemenperunakeskus on kuitenkin kehittänyt siitä vakavasti otettavan tuotteen.
Valtio tukee sähköauton ostoa ja tuo romutuspalkkion takaisin – Lue miten pääset osalliseksi rahapotista
Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki astuivat voimaan vuoden vaihteessa. Ympäristöystävällisempää autoilua tuetaan yhteensä 14 miljoonalla eurolla neljän vuoden aikana.
Lompakko kesäkuntoon – vältä rahariidat parisuhteessa
Rahankäyttö on yksi tyypillisimpiä parien riidanaiheita. Kun keskustelette avoimesti näistä neljästä rahankäyttöön liittyvästä asiasta, on helpompi olla reilu puolin ja toisin jo reilusti ennen kesää.

OP sosiaalisessa mediassa