Kuka maksaa vainajan arkun tai kuolinilmoituksen – Tiedätkö, mitä kuluja kuolemaan liittyy?

Läheisen menettämisen aiheuttaman surun lisäksi tuskaa ja ahdistusta voivat lisätä kuolemasta aiheutuvat ja monesti yllätyksenä tulevat kustannukset. Selvitimme, mihin kaikkeen kuoleman jälkeen on syytä varautua ja miten kuolemasta koituvat kulut katetaan.

Sairaala- ja hoitokulut

Kuoleman jälkeen omaisten maksettavaksi voi tulla vainajan sairaalalaskuja tai hoivakodin maksuja. Mikäli viimeinen matka on tehty ambulanssilla, tulee siitäkin lasku perässä.

Suomen Hautaustoimistojen liiton puheenjohtaja Ilkka Ollonen kertoo, että kuolinpesästä voidaan maksaa vainajan laskuja kuolemaa edeltävältä ajalta ja niitä saavat maksaa kaikki kuolinpesän osakkuuden virkatodistuksella todistaneet henkilöt.

Jos pesällä on vain vähän varallisuutta tai jos sitä ei ole lainkaan, vainajan laskuja ei kannata maksaa, koska pesän osakkaat eivät ole vastuussa vainajan veloista lukuun ottamatta henkilökohtaisia takauksia.

Hautauskulut

Vainajan hautaamisesta koituvien kulujen skaala on varsin laaja. Hautaustoimistot tarjoavat paketteja, joihin kuuluvat esimerkiksi kukat, arkku tai uurna, vainajan valmistelu ja arkkuun laitto sekä kuljetukset. Koko paketin kustannukset nousevat herkästi 1 000–2 000 euroon.

Polttohautauksen kulut muodostuvat vainajan kuljettamisesta, arkun ja uurnan hankinnasta sekä tuhkaamisen kustannuksesta. Kokonaisuudessaan ne jäävät yleensä perinteistä hautaamista pienemmiksi.

Arkku tai uurna

Hautajaisten kalleimman yksittäisen kuluerän muodostaa useimmiten arkku, joiden hinta vaihtelee 400–2 000 euron välillä. Uurnan hinta riippuu sen materiaalista. Niiden hinnat vaihtelevat 75–400 euron välillä.

Hautakivi ja hautapaikka

Seurakunnat määräävät hautakivien koot. Neliskulmainen valmiskivi (40 x 50 senttimetriä) maksaa noin 500 euroa. Seurakunnat veloittavat myös hautapaikasta. Kirkkohallitus on suositellut oman kunnan asukkaan hautapaikan hinnaksi 200 euroa. Hautapaikkojen hinta kuitenkin vaihtelee ja ulkopaikkakuntalaisilta peritään usein korkeampia hintoja.

Ilkka Ollosen mukaan kohtuulliset hautaamiseen liittyvät kulut katetaan kuolinpesän varoista. Jos joku kuolinpesän osakkaista joutuu maksamaan laskuja omista rahoistaan, ne hyvitetään hänelle kuolinpesän varoista.

Mikäli vainaja on varaton, eivätkä pesän osakkaat halua tai pysty maksamaan hautauskuluja, niin viime kädessä vainajan kotikunta huolehtii hautaamisen minimi- ja pakollisista kuluista.

Kuolinilmoitus

Surun kohdatessa lehti-ilmoituksella voi muistaa vainajaa, kutsua läheiset siunaustilaisuuteen ja kiittää osanotosta. Kuolinilmoituksen voi maksaa kuolinpesästä ja sen hinta riippuu siitä missä se julkaistaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomien sunnuntain lehdessä julkaistavat kuolinilmoitukset maksavat 640 euroa.

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamista seuraava muistotilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi vainajan tai omaisten kotona, seurakuntatalolla, tai muussa sitä varten varatussa tilassa. Tilaisuuden kustannukset muodostuvat mahdollisesta tilavuokrasta ja tarjoiluista.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Yleensä perunkirjoituksen hoitaa lakitoimisto, pankki tai hautaustoimisto. Tavallisesti palvelun hinta on työmäärästä riippuen noin 600e – 2000 euroa, mutta laajojen ja vaativien perunkirjoitusten hinta voi olla tätä korkeampikin.

Perintövero

Perukirja toimii veroilmoituksena. Sen perusteella perillisten maksettavaksi määräytyy perintövero, jota on maksettava yli 20 000 euron perintöosuudesta. Jos vainajalla on ollut henkivakuutus, korvaussummalla voi esimerkiksi maksaa perintöverot.

Perinnönjako

Omaisuuden jakamiseksi on tehtävä perinnönjako. Sen teettäminen lakitoimistossa maksaa keskimäärin 600–1 200 euroa. Myös perinnönjaon hinta on sidottu siihen, kuinka paljon työtä omaisuuden jakaminen teettää.

+ Henkivakuutus kattaa arjen kulut tai maksaa asuntolainaa

Puolison kuolema voi vaikuttaa dramaattisesti perheen taloudelliseen tilanteeseen. Kodin kiinteät kulut, lainanlyhennykset tai vuokra, lasten harrastusmaksut ja ruokamenot voivat olla yhden ihmisen tuloille mahdoton yhtälö.

OPn vakuutuspäällikkö Sirkku Hiekkamäen mukaan henkivakuutus on hyödyllinen kaikille, mutta etenkin perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

– Vakuutuskorvaus realisoituu maksettavaksi edunsaajalle heti, kun vakuutusyhtiö saa tarvittavat asiakirjat. Jos henkivakuutusta ei ole liitetty asuntolainaan, sen voi käyttää mihin haluaa. Asuntolainan takaisinmaksuturvaksi otettu vakuutus kattaa aina lainaa, esimerkiksi puolison osuuden lainasta, jolloin lesken on mahdollista jäädä yhteiseen kotiin.

Sirkku Hiekkamäki sanoo, että suomalaiset ovat yleisesti ottaen alivakuutettuja. Toisin sanoen henkivakuutusta ei ole tai jos on, sen korvaussumma on mitoitettu alakanttiin.

– Yleensä riittävä vakuutussumma on sellainen, jonka korvausperustana ovat perheen lainat, huoltajien yhteenlasketut bruttovuosiansiot ja sen päälle 20 000 per huolettava lapsi. Jos pahin tapahtuu ja puoliso kuolee, perhe pärjää vähän pienemmänkin vakuutuskorvauksen turvin ainakin pahimman yli. Vakuutuksen edunsaajan voi määritellä itse. Jos vakuutettu on eronnut tai perheetön, korvauksen saajiksi voi määritellä esimerkiksi omat lapset, sisarukset tai muun haluamansa henkilön.

Henkivakuutuksen saamiseksi hakijan on oltava lähtökohtaisesti terve ja läpäistävä terveysselvitys. OPn NewLife-vakuutukseen terveysselvitystä ei kuitenkaan vaadita. Sen saamiseksi riittää, että perheessä on alle 1-vuotias lapsi.

– Mikäli vakuutuksen ottanut vanhempi kuolee, korvaus on 20 000 euroa. Jos lapsia on kolme ja vakuutuksen ottaa jokaisen lapsen syntymän jälkeen, korvaussumma on kolminkertainen.

– Jokaisen pienen lapsen vanhemman tulisi lähtökohtaisesti olla vakuutettu. Pienikin henkivakuutus on parempi kuin ei vakuutusta ollenkaan, Hiekkamäki muistuttaa.

OP sosiaalisessa mediassa