Miksi eläkeaikaan varautuminen ei nappaa?

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Eilen julkaistiin kyselytutkimuksen tulokset, joiden mukaan 64 prosenttia suomalaisista aikuisista ei säästä rahaa eläkeaikaa varten*. Nuorten kohdalla tämä on ymmärrettävää, mutta myös keski-ikäisistä (40-59v) melkein puolet kertoi, että eläkesäästäminen ei kuulu heidän tämän hetkisiin tai tulevaisuuden suunnitelmiinsa. Keski-ikäiset ovat kuitenkin jo usein taloudellisesti asemassa, joka mahdollistaa säästämisen ja ikääkin on jo karttunut sen verran, että oma eläkeaika ei tunnu täysin mahdottomalta ajatukselta.

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Miksi eläkeaikaan varautuminen ei nappaa? Osa ihmisistä luottaa siihen, että Suomen eläkejärjestelmän tarjoama eläke on riittävä eikä omaehtoinen lisäsäästäminen ole tarpeen. Kaikki eivät myöskään pysty säästämään, jos kaikki tulot menevät elämiseen. Nykyistä useampi tosin varmasti pystysi, jos suunnittelisi talouden tulo- ja menovirtoja aktiivisemmin. Luulen kuitenkin, että yksi merkittävimmistä syistä ihmisten vähäiseen varautumiseen löytyy psykologian puolelta.

Ihmisten aivot on huonosti rakennettu pitkän aikavälin suunnittelua ajatellen. Ihmiset tutkitusti arvostavat enemmän palkintoa nyt heti kuin (vaikka suurempaakin) palkintoa tulevaisuudessa. Tätä kutsutaan käyttäytymistaloustieteessä nimellä nykyisyysvinouma eli present bias. On tyydyttävämpää käyttää rahat nyt johonkin kivaan, kuin säästää itselleen vuosikymmenien päähän. Eläkesäästämisessä jos missä tämä korostuu, kun palkinto on usein vasta vuosikymmenien päässä. Lisäksi se tulevaisuuden minä ei tunnu itseltä, vaan vieraalta ihmiseltä. Näin ainakin kertoo tutkimus, jossa aivokuvauksen avulla kartoitettiin, miten ihmisaivot reagoivat, kun koehenkilöitä pyydettiin ajattelemaan itseään vuosien päästä tulevaisuudessa**.

Syitä voi myös löytyä siitä, miten ihmiset tekevät päätöksiä. Kun asiat ovat vaikeita tai epämiellyttäviä, on viivyttely erityisen houkuttelevaa. Sijoittaminen voi helposti tuntua vaikealta ja aikaa vievältä, mitä sen ei tarvitse olla. Tietyt sijoittamisen peruslainalaisuudet on ymmärrettävä, mutta aktiivisesti ei tarvitse markkinoita seurata, jos ei halua. Lisäksi itsensä vanhenemisen ajatteleminen voi tuntua epämiellyttävältä ja siksi sitä ei haluta tehdä. Vanhenemiseen kun liittyy monia negatiivisiakin asioita, kuten oman toimintakyvyn heikkenemistä, mahdollisesti yksinäisyyttä ja aiempaa rajoitetumpaa sosiaalista elämää.

Kannattaako eläkeaikaan varautua säästämällä?

Suomessa on yksi maailman parhaimpiin rankatuista eläkejärjestelmistä***. Se pakottaa ihmiset säästämään eläkeaikaa varten, sillä palkansaajat maksavat jokaisesta palkastaan eläketurvamaksuja halusivat tai eivät. Arvioiden mukaan järjestelmän maksama eläke tulee tulevaisuudessa olemaan noin 40-50 % keskipalkasta****. Sillä pärjää jo pitkälle, mutta se ei ehkä kuitenkaan mahdollista kaikkia niitä asioita, joita moni kuvittelee eläkeaikana tekevänsä. Tai sillä ei välttämättä rahoiteta yllättäviä menoja, kuten sairastumista tai vaikkapa talon putkiremonttia.

Itse näen, että eläkeaikaan varautuminen on monella tavalla hyödyllistä. Se mahdollistaa itselle tärkeiden asioiden tekemisten tulevaisuudessa, joihin ei ehkä muuten olisi varaa. Vieläkin tärkeämmäksi koen sen, että varallisuus luo turvaa ja lisää vaihtoehtoja elämäntilanteessa, jossa omaan taloudelliseen asemaan on enää vaikea aktiivisesti vaikuttaa. Säästöt luovat mielenrauhaa ja lisäävät taloudellista hyvinvointia -jo nykyhetkessä, vaikka ne käytettäisiin vasta myöhemmin.

Lue seuraavaksi:

Kolme tapaa säästää eläkeikää varten

* https://www.talouselama.fi/uutiset/elakesaastaminen-jakaa-suomalaisia-selvitys-jopa-64-prosenttia-tyoikaisista-ei-saasta-elaketta-varten-ollenkaan/1bc6125a-e59c-32c8-98f2-e8b422426543?ref=twitter:a113

**http://newsroom.ucla.edu/stories/the-stranger-within-connecting-with-our-future-selves

*** https://www.etk.fi/tiedote/suomi-nousi-karkikolmikkoon-kansainvalisessa-elakevertailussa/

**** https://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/ennustelaskelmat/pitkan-aikavalin-ennustelaskelmat/uusimmat-laskelmatulokset/

OP sosiaalisessa mediassa