Ilmastonmuutos kiihtyy, sijoittajat entistä aktiivisempia

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Joudumme lukemaan päivä päivältä yhä huolestuttavampia asioita ilmastonmuutoksesta. Sijoittajat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiöihin, lisäävät samalla kierroksiaan.

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Pariisissa julkaistiin joulukuussa uusi sijoittajien yhteisvaikuttamisohjelma Climate Action 100+. OP Varallisuudenhoito on mukana ohjelmassa alusta alkaen.

Aloitusvaiheessa mukana on 225 sijoittajaa, joiden hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 26 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ohjelmassa vaikutetaan yli sataan yritykseen, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat kaikkein suurimpia. Listan yhtiöt koostuvat muun muassa öljy- ja kaasusektorin yhtiöistä, sähköntuottajista sekä kuljetussektorin yhtiöistä. Yhtiöiden tunnistamisessa on käytetty CDP:n tuottamaa ja keräämää päästödataa. Päästöissä on huomioitu suorat ja epäsuorat päästöt. Climate Action 100+ vaikuttamisohjelma on kestoltaan viisi vuotta.

Vaikuttamisella on kolme erillistä tavoitetta. Tavoitteista ensimmäinen on saada yrityksiin hallintojärjestelmä, joka tuo selkeästi esiin yrityksen hallituksen vastuun ja valvonnan ilmastonmuutoksen vaikutuksista yrityksen toimintaan.

Toinen ohjelman tavoite on saada yritykset vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tällä pyritään tietenkin saamaan Pariisin sopimuksen tavoitteet käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Sijoittajat tarvitsevat informaatiota analyysinsä ja sijoituspäätösten tueksi. Ohjelman kolmas tavoite onkin saada yritykset tuottamaan tietoa ilmastoriskeistään ja -vaikutuksista niin, että meillä sijoittajilla on mahdollisuus arvioida yrityksen kohtaamia, ilmastonmuutokseen liittyviä, uhkia ja mahdollisuuksia mahdollisimman kattavasti.

Vaikuttamisen tehoa mitataan vuosittain julkaistavalla yhtiökohtaisella arviointiraportilla. Mikäli yritys etenee omistajien vaatimusten täyttämisessä tavoitellusti, voidaan vaikuttaminen lopettaa ja yritys poistetaan listalta ohjausryhmän päätöksellä jo ennen viiden vuoden määräaikaa.

Tähänastisista sijoittajien yhteisaloitteista Climate Action 100+ on mielestäni konkreettisin, kunnianhimoisin ja vakavimmin otettava toimenpide ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Voit tutustua OP Varallisuudenhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, OP-Rahastoyhtiön omistajapolitiikkaan, vaikuttamisen periaatteisiimme ja moniin muihin vastuullisen sijoittamisen julkaisuihin op.fi-sivuilla.

OP sosiaalisessa mediassa