OP keskittyy olennaiseen

Tärkein painopiste on finanssialan parhaan asiakaskokemuksen rakentaminen.

Talous ja yhteiskunta
28.11.2018

Finanssialan muutos on osoittautunut aiempaa odotettua hitaammaksi. Tämän takia OP Ryhmä on päivittänyt strategiaansa. Vuoden 2019 loppuun päättyvällä strategiakaudella OP Ryhmä keskittyy viiteen painopistealueeseen.

Suuri tavoite on pitää OP kilpailukykyisenä finanssialan muutoksessa, kertoo pääjohtaja Timo Ritakallio.

– Finanssialan muutos ei ole ollut yhtä nopea kuin muutama vuosi sitten arvioitiin. Asiakasliiketoimintamme tuotot ovat myös tämän vuoden aikana kasvaneet oikein hyvin, 5–6 prosentin vauhtia. Uskomme kuitenkin, että muutos tapahtuu ja sen takia haluamme olla ketterämpiä, joustavampia, kustannustehokkaampia ja innovatiivisempia kuin ennen. Teemme muutosta nyt, mieluummin vähän etuajassa kuin jälkijunassa.

Ensimmäisenä OP:n painopistealueiden listalla on erinomainen työntekijäkokemus.

– Me pärjäämme, jos työntekijöille on selvää, mitä heiltä odotetaan. Lisäksi työvälineiden pitää olla kunnossa ja työympäristön sellainen, että siinä on helppo saada aikaan tuloksia.

Toinen tärkeä asia Ritakalliolle on asiakaskokemus.

– Asiakaskokemuksemme on sinänsä hyvällä tasolla, mutta meille tulee myös aika paljon kriittistä palautetta. Nyt panostamme siihen, että asiakaskokemuksemme on finanssialan paras.

Kolmanneksi OP aikoo kasvattaa omistaja-asiakkaiden määrän nykyisestä 1,9 miljoonasta yli kahteen miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Neljäntenä kohtana ohjelmassa on kulujen karsiminen.

– On olemassa hyviä ja huonoja kuluja. Joitain kuluja on ihan perusteltua kasvattaa, jos niillä saadaan aikaan entistä parempaa liiketoimintaa. Tuottojen pitää kuitenkin kasvaa kuluja nopeammin. Silloin voi tehdä valintoja, Ritakallio painottaa.

Lopuksi OP tarkastelee kriittisesti kehityspanoksiaan.

– Olemme muutamassa vuodessa lähes nelinkertaistaneet kehityspanoksemme. Nyt määrä mitoitetaan jonkin verran alemmalle tasolle. Jatkossa kehitystoimintamme keskittyy pankki- ja vakuutustoimintaan. Vakuutustoiminnassa tärkeä osa on Pohjola Sairaalalla.

Tarkasti määritellyt painopisteet ovat Ritakallion mielestä oleellinen osa strategiatyötä.

– Johdon tehtävä on huolehtia, että yrityksellä on selkeä strategia. Toisaalta täytyy pitää huolta siitä, että henkilöstö tuntee keskeiset asiat, joita painotetaan. Henkilöstö on ottanut muutoksen hyvin positiivisesti vastaan. Osuuspankeissa on koettu, että nyt on selkeä miettiä vaikkapa vuoden 2019 tavoitteita.

Uudistusten pitäisi tuoda OP:lle sadan miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2019 loppuun mennessä. Ulkopuolisia ostoja vähennetään. Säästöjä synnyttää myös aiempaa ketterämpi toimintatapa.

– Keskusyksikössämme OP Osuuskunnassa on nyt keskimäärin kuusi organisaatiotasoa. Asiat etenevät hitaasti, eikä tällainen organisaatio motivoi henkilöstöäkään. Nyt organisaatiosta tulee matalampi, ja päätösvalta siirtyy entistä alemmas.

– Jatkossa työskennellään itseohjautuvissa tiimeissä, joilla on selkeät tavoitteet jokaiselle vuosineljännekselle. Työtä tehdään myös kahden viikon sprinteissä. Asiat saadaan valmistumaan nopeammin ja ongelmiin pystytään tarvittaessa reagoimaan.

Ritakallio tietää, että kyseessä on suuri muutos.

– Tällaisessa asiassa onnistutaan vain yhdessä tekemällä. Aiemmin asiat on päätetty ylemmillä tasoilla, nyt vastuuta pitää ottaa enemmän itse.

Lue lisää
Pankkien kannattaa kehittää tekoälyä ihmistä varten

Pankkien kannattaa kehittää tekoälyä ihmistä varten

Asiakkaalle pitää kertoa missä tekoälyä käytetään ja mihin sen tekemät päätökset ja suositukset perustuvat. Parhaisiin tuloksiin päästään ihmistä palvelevalla ja tukevalla tekoälyllä, korostaa OP...

Vahvat taseet ja pitkäjänteinen johtaminen ovat perheyritysten voimavaroja

Vahvat taseet ja pitkäjänteinen johtaminen ovat perheyritysten voimavaroja

Terveellä pohjalla olevat perheyritykset löytävät helpommin uusia tapoja toimia ja kykenevät laajentamaan toimintaa kriisin jälkeenkin. Vahvistaako ylisukupolvisten yritysten pitkä historia halua...

Monipankkipalvelu avaa oven PSD2-aikaan

Monipankkipalvelu avaa oven PSD2-aikaan

OP:n asiakkaat voivat nyt tarkastella muissa pankeissa olevien tilensä tietoja OP:n verkkopalvelussa ja OP Mobiilissa. Seuraavassa vaiheessa OP rakentaa PSD2-maksupalveludirektiivin sallimien...

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa