Tuuli Kousa

Tuuli Kousa

Tuuli Kousa on OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

Puheenvuorot
22.5.2018

Keskustelemalla tehdään maailmasta parempi paikka

Aktiivinen keskustelu asiakkaiden, päättäjien, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa on välttämätöntä, kirjoittaa Tuuli Kousa.

Suomessa päättäjien ja kansalaisten vuorovaikutus on hyvin luontevaa. Sama koskee yhä enenevissä määrin yrityksiä, jotka käyvät keskustelua niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti sidosryhmien kanssa vähintään sosiaalisen median kautta. Meille OPssa tämä on olennaista osana osuustoiminnallista perustehtäväämme, jota toteutamme toisaalta liiketoimintaroolin, toisaalta yhteisöllisen roolin kautta. Ymmärtääksemme omistaja-asiakkaitamme ja ympäröivää maailmaa sekä tarkastellaksemme OPn uudistumista osana sitä, pidämme aktiivista keskustelua asiakkaiden, päättäjien, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien kanssa välttämättömänä. OPn uudistunut näkemysmedia Chydenius vastaa osaltaan tähän tarpeeseen ja toivomme, että osallistut omalla näkemykselläsi Chydeniuksesta kumpuaviin keskusteluihin!

Uudistuneen Chydeniuksen tehtävä on tutkia, miten maailma muuttuu ja välittää tietoa yhteiskuntaamme vaikuttavista ilmiöistä. Aihealueita ovat esimerkiksi talous, digitalisaatio, yhteiskunta, uusi työ ja vastuullisuus. Teemoja valitessamme pohdimme, miten vahvasta muutosvoimasta tai megatrendistä on kyse, kuinka hyödyllinen ja kiinnostava se on erilaisille sidosryhmillemme sekä toisaalta kuinka merkityksellinen aihe on OPlle.

Keskeisiä uudistuksia Chydeniuksen osalta on muuttunut jakelualusta. Perinteisen, pelkän paperilehden rinnalle halusimme tuoda artikkelit verkkoon kaikkien luettavaksi. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tuoda keskustelun avauksia helposti sinne, missä asiakkaamme, talouden keskustelijat ja sidosryhmämme ovat – sosiaaliseen mediaan. Näin pystymme olemaan paremmin läsnä hetkessä ja nopeampaan vuorovaikutukseen teidän kaikkien kanssa.

Haluamme kuuntelemalla ja keskustelemalla oppia ja ymmärtää sitä, miten voimme yrityksenä vielä paremmin hakea ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tukea suomalaisten menestystä ja hyvinvointia

Tuuli Kousa, OPn yhteiskuntasuhdejohtaja

OPssa elämme ja hengitämme samassa tahdissa toimintaympäristömme kanssa. Haluamme kuuntelemalla ja keskustelemalla oppia ja ymmärtää sitä, miten voimme yrityksenä vielä paremmin hakea ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tukea suomalaisten menestystä ja hyvinvointia. Tämä onnistuu vain, jos olemme läsnä, kuuntelemme erilaisia ajatuksia ja orastavia signaaleja ja uskallamme tehdä rohkeita avauksia silloin, kun ihmisten hyvinvointi sitä edellyttää. Haluamme kutsua sidosryhmämme mukaan tähän työhön ja toivomme Chydeniuksen sisältöjen osaltaan kannustavan siihen. Olemme varmoja, että kun eri näkemykset rohkeasti keskustelevat, kuuntelevat ja ymmärtävät paremmin toinen toisiaan, maailmasta tulee vähän parempi paikka.

Lisää blogeja
Tuuli Kousa
Tuuli Kousa
5.12.2018

Ilmastonmuutoksen hillintä haastaa meitä kaikkia

Tuuli Kousa
Tuuli Kousa
22.5.2018

Keskustelemalla tehdään maailmasta parempi paikka