Meeri Haataja

Meeri Haataja

Meeri toimii OPlla tekoälystrategiasta vastaavana johtajana.

Puheenvuorot
22.3.2018

Ihmislähtöinen datatalous tarvitsee vahvaa Eurooppaa

Tekoälyn ja alustatalouden vastuulliseen hyödyntämiseen tarvitaan Euroopan vahvuuksille rakentuva datatalouden demokratia, kirjoittaa Meeri Haataja.

Käynnissä on globaali alustatalouden ja tekoälyn (datatalous) kilpajuoksu, jossa maailmanlaajuiset alustajätit ja suurvallat pyrkivät varmistamaan asemansa datalla ohjautuvan talouden johtajina. Tutkimusten mukaan datataloudella voidaan aikaansaada erittäin merkittävää hyvinvoinnin lisääntymistä niin yhteiskuntien, organisaatioiden kuin kansalaistenkin näkökulmasta. Accenturen ja McKinseyn arvioiden mukaan Suomelle ennakoidaan parhaimmillaan jopa talouskasvun kaksinkertaistumista, mikäli Suomi valitsee aktiivisen lähestymisen datan ja tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Vastaavaa vaikutusta odotetaan EU-tasolla riippuen EU:n panostuksista datamarkkinan edistämiseen.

Euroopan olisikin syytä herätä, sillä datataloudelle tunnusomainen polarisaatio haastaa meitä jo nyt. Euroopan tulee pysyä kilpailukykyisenä, tai meitä uhkaa jääminen tuottavuuden kehityksessä merkittävästi vahvat strategiat omaavia markkinoita jälkeen. Käynnissä on mittava Suomeakin koskettava aivovuoto, ja samanaikainen tekoälyinvestointien keskittyminen Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Economist vertasi tuoreessa kirjoituksessaan Yhdysvaltojen alustajättien harvainvallan ja Kiinan yksinvallan välistä kilpailua kylmään sotaan. Vaikka asetelma ei olisikaan yhtä dramaattinen, on huolestuttavaa, että Eurooppa on pääsääntöisesti keskustelun ulkopuolella.

Samanaikaisesti kun tekoäly on saavuttamassa hype-käyrän huippua, ovat viime aikojen uutisoinnit maailmalta herättäneet tilauksen eurooppalaiselle vaihtoehdolle datatalouden tulevaisuudenkuvaksi. Niin Yhdysvaltojen kuin Kiinankin strategioissa on heikko kohta: luottamus. Tarvitaan Euroopan vahvuuksille rakentuva vaihtoehto, datatalouden demokratia. Sen on ratkaistava kaksi kriittistä avainkysymystä paremmin kuin mikään kilpaileva strategia: Kuinka hajanainen data saadaan liikkumaan, ja kuinka datataloudesta tehdään vastuullista.

Datatalouden on rakennuttava kansalaisten luottamukselle.

Meeri Haataja, OPn tekoälystrategiasta vastaava johtaja

Euroopan tunnuspiirteenä on erittäin hajanainen data ja tekoälypanostukset; innovaatioista kantavat vastuuta pääsääntöisesti kukin dataa hallinnoiva organisaatio. Heikko dataan pääsy on merkittävimpiä alalle tulon esteitä. Datan liikkuvuus määrittää eurooppalaisessa ympäristössä käytännössä sen, kuinka tehokkaasti pystymme luomaan uusia tekoälyinnovaatioita kansalaistemme hyvinvoinnin parantamiseksi. Suurillakaan investoinneilla ei saada aikaan ihmeitä, elleivät kehittämisen mahdollistavat datavirrat ole innovoijien käytettävissä.

Tarvitaan vastaus myös kysymykseen, kuinka tekoälyn hyödyntämisestä tehdään vastuullista. Datatalouden on rakennuttava kansalaisten luottamukselle. Samalla on vältettävä luomasta olosuhteita, joissa meistä tehdään datan hyödyntämiseen epäluuloisesti suhtautuvia datapoliiseja. Viime päivien datataloutta ravistelleiden uutisten valossa näyttää siltä, että ratkaisu tähän kysymykseen voi olla jopa kriittinen. Menetetyn luottamuksen palauttaminen on ihmisille hyvin vaikeaa, ja yrityksille lähes mahdotonta.

Ihmislähtöinen datatalous tarvitsee nyt vahvaa Eurooppaa. Tarvitaan eurooppalainen datatalouden strategia tuomaan maailmanlaajuiseen kilpailuun ääni, jossa kuuluu painokkaasti kansalaisten oikeus päästä hyötymään nopeasti tekoälyn tarjoamista parannuksista elämäämme, ja jonka pohjana on vahva perintömme yksilönsuojassa ja vastuullisuudessa. Tänä keväänä työpöydillä ovat niin EU-komission tekoälystrategian kuin Suomen hallituksen tietopoliittisen selonteonkin valmistelut. Näissä töissä on ratkaistava kilpailukykymme kannalta kriittiset kipukohdat, ja palautettava Eurooppa datatalouden tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Miksi emme Suomessa näyttäisi, kuinka eurooppalainen strategia laitetaan käytäntöön?

Kirjoittaja @meerihaataja toimii OPlla tekoälystrategiasta vastaavana johtajana.
Lisää blogeja
Meeri Haataja
Meeri Haataja
20.6.2018

Vastuullisen tekoälyn suuntaa näytetään Suomesta

Meeri Haataja
Meeri Haataja
25.4.2018

Asiakkaiden luottamus haastaa hyödyntämään tekoälyä vastuullisesti

Meeri Haataja
Meeri Haataja
22.3.2018

Ihmislähtöinen datatalous tarvitsee vahvaa Eurooppaa