Aiheuttaako yhteinen mökki riitoja? Näin vältät yhteisomistamisen sudenkuopat

Mökin yhteisomistajuus on helppoa silloin, kun se perustuu realistiseen suunnitteluun ja avoimeen neuvotteluun. Jos tuleviin yllättäviin menoeriin on varauduttu ennakoidusti, mökin vuotava katto ei sekoita osakkaiden taloutta.

Kevään koittaessa alkaa monessa kodissa mökkikesän suunnittelu. Mökki-idylliin voi liittyä kuitenkin myös varjopuolia, jos mökillä on useita omistajia ja käyttäjiä, joiden kanssa pitää sopia töiden, kustannusten ja oleskeluvuorojen jakamisesta.

Yksi mökin omistajista saattaa tehdä kaikki työt ja harmistua vapaamatkustajista. Joku taas joutuu maksumieheksi muidenkin edestä, vaikka käyttää mökkiä vähiten. Miten yhteisomistamiseen liittyviltä riidoilta voisi välttyä? Mitä kaikkea pitää tietää ja ottaa huomioon?

Kuka maksaa tiemaksut?

Yksi tärkeimmistä mökin yhteisomistamiseen liittyvä kysymys on kustannukset: kuka maksaa milloin ja mitäkin, miten hoidetaan mahdollinen mökin lainan maksu, kenen kontolla on yllättäen hajonnut laituri ja miten kustannetaan tie- ja jätteenhoitomaksut.

Mikäli mökki hankitaan esimerkiksi kaveri- tai sisarusporukalla ja rahoitetaan yhteisellä lainalla, kannattaa pohtia yhteisen mökin käyttämistä lainan vakuutena. Hankittavaa taloa ei välttämättä jouduta käyttämään vakuutena, jos mökin osakkailla on muuta omaisuutta, joka voidaan ottaa vakuudeksi lainalle. Mahdollisiin yllättäviin elämäntilanteen muutoksiin on hyvä varautua jo yhteisomistajuuden alkutaipaleella.

– Joku osakkaista voi joutua maksuvaikeuksiin, jolla voi olla vaikutusta kaikkiin yhteisomistajiin. Mikäli mökki halutaan säilyttää, voi ainoana vaihtoehtona olla se, että muut omistajat lunastavat maksuvaikeuksissa olevan osuuden. Yhteisomistajuutta olisi hyvä lähestyä realistisesti ja ymmärtää kaikki mahdolliset vastaan tulevat tilanteet etukäteen, sanoo OPn lakimies Kati Piilo.

Laina-asioiden lisäksi ja esimerkiksi sisarusten kesken perityn mökin kohdalla pohdittavana ovat myös muut kiinteät kustannukset kuten vakuutukset, kiinteistövero ja käyttömaksut sekä se, miten kaikki kulut jaetaan osakkaiden kesken.

– Mökin kustannukset voi jakaa esimerkiksi omistussuhteiden tai käytön suhteessa. Jos esimerkiksi joku omistaa mökistä kolme neljäsosaa, hänen rahoitusosuutensa olisi samassa suhteessa. Tai jos joku käyttää mökkiä muita osakkaita enemmän, hän osallistuisi mökin rahoitukseen suuremmalla osuudella. Jos omistus ja käyttö on tasapuolista, osakkaiden kannattaa jakaa budjetoidut menot keskenään tasan, toteaa Helsingin Yliopiston kuluttaja-ekonomian dosentti Anu Raijas.

– Osakkaiden kannattaa myös huomioida kustannusten maksu ajalta, jolloin mökki ei ole kenenkään osakkaan käytössä, Piilo lisää.

Suunnittelu kaiken A ja O

Mökin kustannusten hoitoa varten kannattaa perustaa yhteinen tili. Osakkaat voivat yhdessä sopia, minkä verran kukin maksaa tilille vastiketta ja kuka hoitaa laskujen maksun.

– Mökillä tulee usein eteen akuutteja hankintoja ja korjattavaa riittää. Näitä tilanteita varten on hyvä kerätä etukäteen puskurirahoitusta, jolla äkilliset menot kustannetaan, Kati Piilo sanoo.

Hyvällä suunnittelulla ehkäistään ongelmat ja vältytään ristiriidoilta.

– Yhteisomisteisen mökin toimintaa voi suunnitella esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Menot kannattaa budjetoida ja miettiä muun muassa kiinteistön kunnossapitoon meneviä vuosittaisia kuluja. Suunnitelma kannattaa luoda myös pidemmälle ajalle: mökillä on usein asioita, joita täytyy kunnostaa tietyllä aikavälillä. Jos esimerkiksi tiedossa on viiden vuoden kuluttua tehtävä kattoremontti, osakkaat voivat säästää pikkuhiljaa rahaa yhteiselle tilille, Raijas neuvoo.

Myös mökillä vietettävästä ajasta kannattaa sopia etukäteen. Tässä kohtaa on hyvä pohtia, haluavatko osakkaat viettää mökillä aikaa yhdessä vai otetaanko käyttöön erilliset vuorot.

– Mökin tilat ja makuuhuoneiden määrä ratkaisee usein sen, asustetaanko mökillä samaan aikaan vai esimerkiksi jaetuin viikkovuoroin, Raijas sanoo.

– Mökkiläiset voivat ottaa käyttöön esimerkiksi varauskalenterin tai jonkinlaisen kiertävän vuorosysteemin, jossa kesäajan viikonloppujen ja juhannuksen vietto on kaikille tasapuolisesti mahdollista, Piilo vinkkaa.

Kun kaikista mökkiin liittyvistä asioista on päästy yhteisymmärrykseen, on parasta laittaa mustaa valkoiselle.

– Allekirjoitettu sopimus ei ole pahitteeksi, sillä on usein ainakin vahva moraalinen sitovuus. Ihmisen muisti muokkautuu usein ajan kuluessa ja osakkailla voi olla hyvinkin erilainen näkemys siitä, miten asioista on sovittu. Päätöksistä olisi hyvä sopia kaikkien osakkaiden kesken. Esimerkiksi, jos kiinteistöön halutaan tehdä muutoksia, päätös vaatii kaikkien omistajien suostumuksen. Aito realismi vaatii ihmiseltä paljon. Ei kannata tuudittautua siihen, että osakkailla on hyvät välit ja asiat kyllä hoituvat aina, Piilo toteaa ja jatkaa:

– Matkan varrella tulee väistämättä eteen muutoksia, esimerkiksi joku omistajista saattaa menehtyä tai eteen voi tulla avioero. Myös tämänkaltaiset asiat kannattaa huomioida sopimuksia tehdessä jo etukäteen.

Kompromisseja ja hyväksyntää

Asioista sopiminen vaatii realistisuuden lisäksi avoimuutta ja luottamusta muita osapuolia kohtaan. Kun omistajia on useampia, liika tarkkuus kannattaa unohtaa ja antaa tilaa kompromisseille.

– Osakkaiden täytyy hyväksyä, että joka tilanteessa ei voi saada omaa mieltymystään läpi. Jos edellisellä kerralla päätös on tehty määrätyn omistajan toiveen mukaisesti, seuraavalla kerralla päätös voidaan toteuttaa jonkun toisen osakkaan näkemyksen mukaisesti tasapuolisuuden nimissä. Mallia voi myös ottaa esimerkiksi talonyhtiön toiminnasta ja ottaa erimielisyystilanteissa käyttöön äänestys, jolloin enemmistö voittaa ja muiden tulee mukautua heidän tahtoonsa, Raijas tähdentää.

Suunnitelmallisuus ja järjestelmällinen toiminta eivät välttämättä ole kaikille ihmisille yhtä ominaisia piirteitä ja kaikilla on omanlaisensa mieltymykset, jotka saattavat hangata yhteistä päätöksentekoa.

– Esimerkiksi kiinteistön kunnossapitotarve voidaan nähdä eri tavoin. Jotkut osakkaat haluavat ennakoida ja säästää rahaa etukäteen tulevaa varten, kun taas joku haluaa käyttää mökin tavaroita ja kalusteita loppuun asti ja korjata ne vasta silloin, kun ne hajoavat, Raijas sanoo.

Jos eteen tulee kaikesta huolimatta riitatilanteita, tunteet kannattaa pistää taka-alalle ja keskittyä järkiperäiseen, harkittuun kompromissiratkaisuun.

Mökkeily Suomessa 2016

Taloustutkimus Oy toteutti vuonna 2016 Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta Mökki 2016 -tutkimuksen, johon osallistui 2 222 henkilöä. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa suomalaisten mökkeilykulttuuria, mökkien omistussuhteita ja ajan viettoa mökillä.

Tutkimukseen vastanneista 17 prosenttia omisti mökin yhteisomisteisesti. 26 prosentilla vastanneista oli mökki vainomassa omistuksessaan.

Vuonna 2015 mökillä oleiltiin keskimäärin 17 vuorokautena vuodessa. 32 prosenttia vastanneista käy mökillä vain kesäkuukausina, 30 prosenttia käy ympärivuotisesti.

Tutkimuksen mukaan mökkimatkat pitenevät tulevaisuudessa ja mökin omistajien side mökkipaikkakuntaan heikkenee, kun omistusta siirtyy suhteessa eniten Helsingissä ja Uudellamaalla asuville.

Luontokokemukset ovat tärkeä osa mökkeilyä 80 prosentille vastaajista. 20 prosenttia uskoo mökin käytön lisääntyvän tulevaisuudessa harrastustoiminnan tukikohtana.

Lähde: Mökki 2016 -tutkimus. Taloustutkimus Oy, Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta.

OP sosiaalisessa mediassa