BLOGI Saako taloyhtiö lainaa korjaushankkeisiin?

Viime aikoina mediassa on ollut erittäin paljon uutisointia taloyhtiöiden rahoitukseen liittyen. Haluankin tällä kulmalla avata hieman niitä seikkoja, joita rahoittaja tarkastelee taloyhtiön pyytäessä lainaa.

Turun talousalueella on runsaasti erilaisia ja erikokoisia taloyhtiöitä. On uusia ja vanhoja taloyhtiöitä, mutta kaikkia kohteita täytyy korjata ja huoltaa, jotta kiinteistöt ja asunnot pysyvät kunnossa. Monelle osakkaalle oma asunto-osake on suurin yksittäinen omaisuuserä ja onkin tärkeää hoitaa peruskorjaukset ajallaan, jotta asunnon arvo säilyy myös tulevaisuudessa.

Rahoittajan näkökulmasta ensimmäinen tarkasteltava asia on se, miten taloyhtiötä on hoidettu. On tärkeää, että taloyhtiössä on toimiva hallitus ja hyvä isännöitsijä, jolloin taloyhtiö toimii suunnitelmallisesti eikä asioita pääsisi tulemaan yllätyksenä. Yhtiökokouksissa osakkaat saavat tietoa muun muassa siitä, mitä mahdollisia saneerauksia/peruskorjauksia yhtiöön on tulossa. Yhtiökokouksissa siis päätetään, mitä toimenpiteitä yhtiössä tehdään ja usein se on valtuutus yhtiön hallitukselle. Osakkaan on tärkeää osallistua yhtiökokouksiin, jotta saa olla mukana päättämässä taloyhtiön asioista.

Lainan myöntämisen toisena tärkeänä seikkana on se, mitä korjauksia yhtiössä on jo tehty ja mitä mahdollisesti on luvassa tulevaisuudessa. Viisivuotissuunnitelmasta käy ilmi, mitä korjaustarpeita yhtiössä seuraavan viiden vuoden aikana on odotettavissa. Usein samaan suunnitelmaan on kirjattu myös jo tehdyt korjaukset. Joissakin yhtiöissä on kertynyt paljon ”korjausvelkaa” ja yhdellä kertaa pitäisikin peruskorjata monia asioita, jolloin osakkaille tulevat kustannukset saattavat yhtäkkiä kasvaa suuriksi. Taloyhtiössä olisi erittäin hyvä tehdä elinkaarisuunnitelma, jossa arvioidaan peruskorjaustarpeita ja mahdollisia ajankohtia niiden toteuttamiseksi. Joidenkin yhtiöiden suunnitelmiin olenkin jo saanut tutustua. Tämä suunnitelma antaa oivan käsityksen taloyhtiön tulevaisuuden korjauksista ja mahdollisista rahoitustarpeista korjausten yhteydessä.

Kolmantena tärkeänä rahoitukseen vaikuttavana asiana on yhtiön sijainti, koska se määrittää yhtiön arvoa. Rahoittajan täytyy tarkastella yhtiön arvoa suhteessa rahoituksen määrään.

Neljäntenä seikkana rahoitukseen vaikuttaa taloyhtiöiden omistuspohja, joka on yhteydessä myönnettävään rahoitukseen. Kun omistuspohja on hajautunut, on taloyhtiölainaa hoitamassa laaja joukko eikä yhden omistajan tilanteen heikkenemisellä ole merkittävää vaikutusta yhtiölle.

Kokonaisuus ratkaisee

Taloyhtiön saadessa tarjouksen rahoituksesta on sitä hyvä tarkastella kokonaisuutena ja huomioida tarjouksen koko sisältö. Esimerkiksi osakaslyhennysten mahdollisesti aiheuttamista kuluista voi tulla suhteessa suuri summa. Tällä hetkellä rahoituksen korkokustannukset ovat historiallisen alhaiset. Laina-ajat taloyhtiöissä ovat kuitenkin pääsääntöisesti erittäin pitkiä ja taloyhtiön osakkaiden kannattaa miettiä, mitä mahdollinen korkotason nousu tarkoittaa rahoitusvastikkeessa. Usein taloyhtiölainaa ei mielletä henkilökohtaiseksi lainaksi, mutta osakkaat siitä yhdessä kuitenkin vastaavat. Nykyään on myös asunto-osakeyhtiölainoista mahdollista sulkea pois korkoriskiä. Eli asukkaiden on hyvä miettiä halutaanko yhtiölainassa kantaa sellainen korkoriski, joka on aiemmin totuttu poistamaan henkilökohtaisistakin lainoista.

Toivon että kirjoitus hieman avaa niitä seikkoja, joita rahoittaja tarkastelee uuden taloyhtiörahoituksen myöntämisessä. Korkoriskin poistaminen on mahdollista ottaa myös olemassa oleville luotoille. Tämä asia on hyvä käydä läpi esimerkiksi yhtiökokouksessa ja tarpeen mukaan antaa hallitukselle valtuus selvittää lisää ja tehdä siitä päätös.

Annan mielelläni lisätietoa ja toivon, että olet rohkeasti yhteydessä!

Babi Lyrintzis

Asiakkuus- ja myyntipäällikkö

OP Turun Seutu

010 256 9330 / babi.lyrintzis(at)op.fi.

OP sosiaalisessa mediassa