Yrityksen perustaminen mielessä? Näin pääset alkuun

Yrityksen perustaminen on iso askel elämässä. Yrittäjyyden taipaleelle siirtymistä edeltää unelmia ja intoa, mutta myös epävarmuutta. Kun päätös oman yrityksen perustamisesta on kuitenkin syntynyt, on aika siirtyä haaveista toteutukseen. Keräsimme muistilistan, jonka avulla aloittava yrittäjä pääsee alkuun.

Yrityksen perustamiseen liittyy useita muistettavia ja päätettäviä asioita. Jotta yrittäjyyden ensiaskeleet olisivat mahdollisimman sujuvia, kokosimme aloittaville yrittäjille kattavan listan muistettavista asioista.

Yrityksen perustamisen vaiheet ja muistettavat asiat lyhyesti

Alla lyhyesti listattuna yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita. Aloittavan yrittäjän yleisimpiin kysymyksiin pureudutaan tarkemmin, kun jatkat lukemista listan jälkeen.

  • Liikeidean muotoilu
  • Yritysmuodon valinta
  • Liiketoimintasuunnitelman muotoilu
  • Aloittavan yrityksen tukien hakeminen
  • Aloittavan yrityksen rahoitus
  • Aloittavan yrityksen vakuutukset
  • Aloittavan yrityksen kirjanpito ja verotus
  • Yrittäjän verovähennykset

Liikeidea on kaiken perusta. Minkälainen on hyvä liikeidea?

Liikeidea on lähtöpiste, mistä uusi yrittäjä ponnistaa. Ilman hyvää liikeideaa, on vaikea perustaa yritystä tai muotoilla liiketoimintasuunnitelmaakaan. Minkälainen sitten on hyvä liikeidea? Selvää on ainakin se, että idean tulisi olla sellainen, että se mahdollistaa liiketoiminnan, sille löytyy kysyntää ja se sisältää jotain, mitä muilla yrityksillä ei vielä ole. Kannattaa kerätä kattavasti tietoa perustettavan yrityksen tulevasta kohdemarkkinasta ja myös testata, kuinka potentiaaliset asiakkaat suhtautuvat ideaan.

Mikä yritysmuoto on paras yritykselleni?

Yritysmuodon tai yhtiömuodon valintaan vaikuttaa moni asia. Kuinka monta perustajaa yrityksellä esimerkiksi on ja kuinka suureen liikevaihtoon yritys tähtää. Suomessa suosittuja yritysmuotoja ovat: toiminimi ja kevytyrittäjyys, joista puhutaan usein nimellä yksityinen elinkeinonharjoittaja (esim. monet freelancerit), osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Näiden lisäksi on toki muitakin yrittäjyyden muotoja, kuten franchising, joka mahdollistaa yrityksen perustamisen valmiilla ja testatulla liiketoimintamallilla ketjuyrityksen osana.

Tutustu tarkemmin yhtiömuodon valintaan:

Liiketoimintasuunnitelma konkretisoi idean

Liiketoimintasuunnitelma seuraa heti liikeidean hahmottumisen ja yritysmuodon päättämisen perässä. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia heti liikeidean tarkentumisen myötä, sillä sitä tarvitaan viranomaisten kanssa asioidessa ja rahoitusta hakiessa. Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen päämäärän, mutta se kertoo myös, miten ongelmatilanteista aiotaan selviytyä. Aloittavan yrittäjän onkin syytä tehdä esimerkiksi kannattavuuslaskelmat huolella. Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo myös konkreettisella tasolla mitä yritys tekee, kenelle, miksi ja miten. Liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen löytyy verkosta erilaisia ilmaispohjia, joita kannattaa hyödyntää suunnitelman muotoilussa ja yrityksen perustamisen alkuvaiheissa.

Mitä tukia aloittaville yrittäjille on?

Aloittaville yrittäjille on tarjolla erilaisia tukia, jotka auttavat yrittäjää rahallisesti alkuun. Näitä ovat muun muassa starttiraha, palkkatuki ja maaseudun yritysrahoitus. Tukien myöntämisen ehtoihin kannattaa kuitenkin tutustua hyvissä ajoin jo ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi starttirahaa ei voi saada yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamisen tukiin:

Mitä yrityksen perustaminen maksaa?

Yrityksen perustamiseen liittyy erilaisia kuluja ja nämä vaihtelevat yritysmuodon ja yrityksen toimialan mukaan. Yrityksen perustamisen hintaan ja perustamiskuluihin vaikuttavat myös, tehdäänkö yrityksen perustamisilmoitus sähköisesti vai paperilomakkeella. Yrityksen perustamisen hinnastoon voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla. Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on ilmaista (lue lisää), mutta mikäli yrityksen haluaa merkitä kaupparekisteriin, tulee siitä erillisiä kuluja. Elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröidä yrityksensä, mikäli yrityksen harjoittama liiketoiminta on luvanvaraista, yrityksessä työskentelee joku perheen ulkopuolinen henkilö tai yrittäjän työtilat eivät sijaitse omassa kodissa.

Mistä rahoitusta aloittavalle yritykselle?

Aloittava yrittäjä tarvitsee usein oman pääoman lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Luonnollinen kumppani uuden yrityksen rahoituksessa on yleensä pankki. Pankkilainan ehtona on kuitenkin uskottava liiketoimintasuunnitelma ja vakuudet, joita ovat reaalivakuudet ja takaukset. Erityisrahoitusyhtiö Finnvera auttaa tässä uusille yrityksille suunnatulla alkutakaukselle, jonka hakeminen onnistuu suoraan esimerkiksi OP:n kautta. Pankkilainan lisäksi on muitakin rahoitusmuotoja yrityksille, kuten rahoituslimiitti ja luotollinen yritystili. Sopiva rahoitusmuoto löytyy parhaiten keskustelemalla siitä pankin kanssa.

Yrittäjän kannattaa myös hyödyntää pankin tarjoamia digitaalisia palveluita. Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi OP:lla avata yritystilin ja tilata pankkikortin suoraan verkossa.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamiseen liittyviin rahoitusvaihtoehtoihin:

Mitä vakuutuksia aloittava yrittäjä tarvitsee?

Yrittäjän vastuulla on sekä itsensä että työntekijöidensä vakuuttaminen. Lisäksi yritystoiminnasta riippuen, voi aloittava yrittäjä tarvita vakuutusta esimerkiksi toimitiloille tai työvälineille.

Tärkein yrittäjän vakuutus on lähes kaikille yrittäjille pakollinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Tämän lisäksi yrittäjän on syytä harkita tapaturmavakuutusta, joka tuo turvaa tapaturman tai sairastumisen keskeyttäessä yritystoiminnan.

Siinä vaiheessa, kun yrityksessä on myös työntekijöitä, pakollisiin vakuutuksiin kuuluvat työntekijöille otettavat työntekijän eläkevakuutus TyEL, lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Työnantaja vastaa myös työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuista.

Mikäli yritys omistaa esimerkiksi ajoneuvoja, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta, tarvitaan henkilövakuutusten lisäksi myös muita yritysvakuutuksia.

Kun vakuutustarpeita on paljon, kannattaa yksittäisten vakuutusten sijaan tutustua erilaisiin yrittäjän vakuutuspaketteihin. Aloittaville yrityksille on tarjolla myös paketoituja ratkaisuja, jolloin vakuutusten lisäksi yrittäjä saa yrityksen maksuliikepalvelut.

Tutustu tarkemmin tärkeimpiin aloittavan yrityksen vakuutuksiin:

Yrittäjän työttömyysturva ja sairaslomavakuutus

Yrittäjän työttömyysturva tai sairaslomavakuutus eivät varmasti ole ensimmäisenä mielessä yritystä perustaessa. Työttömyys ja sairastuminen ovat kuitenkin asioita, joiden mahdollisuus kannattaa tiedostaa ja joihin kannattaa varautua. Työttömäksi jäävä yrittäjä voi saada tukea työttömyyskassan tai Kelan kautta. Yrittäjille suunnattuun työttömyyskassaan kannattaakin liittyä, mikäli toivoo saavansa työttömyyden ajalta ansiopäivärahaa Kelan maksaman peruspäivärahan ja työmarkkinatuen sijaan. Yrittäjän sairastuessa on mahdollista saada Kelalta sairauspäivärahaa. Tämä tuki on sidottu palkansaajien ja yrittäjien veronalaisista palkkatuloistaan ja työtuloistaan maksamiin sairausvakuutusmaksuihin. Sairasvakuutusmaksujen maksuprosentit määritellään vuosittain ja niihin voi tutustua vero.fi:ssä. Lisäturvaa sairastumisen varalle saa toki myös vapaaehtoisilla tapaturma- ja sairausvakuutuksilla.

Tutustu tarkemmin:

Aloittavan yrittäjän kirjanpito ja verotus

Aloittavan yrittäjän pakollisiin tehtäviin kuuluu kirjanpito. Tämä helpottaa yritystoiminnan seuraamista, mutta luo myös pohjan yrityksen verotukselle. Yritysmuoto vaikuttaa siihen, kuinka veroja maksetaan. Esimerkiksi toiminimiyrittäjän verotukseen kuuluvat yleensä ansiotulovero ja arvonlisävero eli alv.

Aloittava yrittäjä ei välttämättä ole kirjanpidon ja verotuksen asiantuntija. Tästä syystä yritystä perustavan kannattaakin harkita tilitoimiston puoleen kääntymistä ja kirjanpitäjän palkkaamista helpottamaan arkea. Parhaimmillaan hyvä kirjanpitäjä voi auttaa yritystä menestymään entistä paremmin.

Tutustu tarkemmin:

Yrittäjän verovähennykset

Yrittäjänä syntyy paljon kuluja, joista voi saada verovähennystä. Yrityksen vähennyskelpoisia kuluja ovat lähtökohtaisesti kulut, jotka ovat syntyneet yrityksen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä. Näiden lisäksi on paljon muita kuluja, joista yrittäjä voi saada verovähennystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työvälineet ja markkinointikulut.

Tutustu tarkemmin:

Mikä yritykselle nimeksi ja logoksi?

Yrityksen nimen ja logon miettiminen voivat olla yrityksen perustamisen yksi hauskimmista, mutta myös vaikeimmista vaiheista. Yritysnimi ja logo ovat tärkeässä roolissa yrityksen tuotteiden ja palveluiden tunnettavuuden rakentamisessa ja myymisessä. Nimen ja logon miettimiseen kannattaakin käyttää aikaa ja testata niitä vaikka ystävillä ja perheenjäsenillä. Logon suunnittelussa on syytä harkita myös ammattilaisten apua.

Voiko alaikäinen perustaa yrityksen?

Alaikäinen eli alle 18-vuotias voi harjoittaa yritystoimintaa tietyin rajoituksin. Alaikäinen voi esimerkiksi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, mikäli alaikäisen edunvalvoja antaa suostumuksensa sekä allekirjoituksensa kaupparekisteri-ilmoitukseen. Alaikäisen oikeudet yritystoiminnan harjoittamiseen vaihtelevat kuitenkin yritysmuodoittain, joten mahdollisuuksiin ja rajoituksiin kannattaa tutustua yritysmuotokohtaisesti.

Tutustu tarkemmin yrityksen perustamiseen alaikäisenä:

Mistä apua ja tukea aloittaville yrittäjille?

ELY-keskukset ja TE-toimistot järjestävät aloittaville yrittäjille infotilaisuuksia ja koulutusta. Lisäksi yrittäjille löytyy tietoa ja tukea useilta eri sivustoilta. Kannattaa tutustua esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys Suomi -sivustoon, Suomen Yrittäjät -yrittäjäjärjestöön ja Uusyrityskeskuksen maksuttomaan neuvontaan. Yrityksen perustamista ja aloittavaa yrittäjää tukevat myös op.median Yrittäjän 100 oppia -videot.

Siinä vaiheessa, kun kaikki selvitykset on tehty ja suunnitelmat hiottu, on aika perustaa yritys. Yrityksen voi perustaa helposti verkossa. Kevytyrittäjäksi ryhtyvä voi puolestaan aloittaa yritystoiminnan kevytyrittäjyys-palvelun verkkosivuilla. OP Kevytyrittäjä -palvelun kautta saa automaattisesti myös Y-tunnuksen.

Onko sinulla kokemusta yrityksen perustamisesta? Miten kaikki sujui ja tuliko vastaan yllätyksiä? Jaa kokemuksesi alle kommenttina.

OP sosiaalisessa mediassa