Vuosi 2018 näyttää hyvältä rahoitusta tarvitseville yrityksille

Talouden piristyminen pitää yllä hyvää investointivirettä tänäkin vuonna. Rahoituskanavien monipuolistuminen tarjoaa pk-yrityksille entistä enemmän mahdollisuuksia.

Vuosi 2017 oli yritysten aktivoitumisen aikaa rahoituksen saralla, ja vuosi päättyi pirteisiin investointeihin, kertoo OPn yritys- ja pääomamarkkinarahoituksen johtaja Laura Hakamies. Hän arvioi, että kasvu pysyy yllä myös tänä vuonna.

– Uskon, että myönteinen vire jatkuu rahoituksessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee aktiivinen vuosi. Yritysten tunnelma on hyvä, ja ne ovat aidosti positiivisia oman kasvun suhteen.

Tätä kehitystä selittää yleisen taloustilanteen virkoaminen. Kun yritysten liiketoiminta vetää jälleen paremmin, ajankohtaista on pohtia oman toiminnan rahoittamista. Tämä on näkynyt myös OPlla, ja erikokoiset yritykset ovat selvitelleet omia rahoitusmahdollisuuksiaan. Yritysluottojen vuosikasvu oli vuoden 2017 kolmannen kvartaalin lopussa neljä prosenttia.

Erityisesti käyttöpääomalle on riittänyt kysyntää. Rahoitus on myös monelle yritykselle keino toteuttaa kasvutavoitteita sekä edistää investointeja ja kansainvälistymistä.

– Rahoituksen tarpeet ovat hyvin pitkälti riippuvaisia siitä, minkälainen taloudellinen toimeliaisuus on, Hakamies tiivistää.

Entistä enemmän vaihtoehtoja

Hakamies kertoo, että kuluva vuosi jatkaa rahoituskanavien monipuolistumisen trendiä.

– Viime vuosina myös pk-yritysten rahoituksen lähteitä on pyritty monipuolistamaan, ja rahoitusmahdollisuudet paranevat koko ajan. Esimerkiksi joukkorahoitus tuo markkinaehtoisen rahoituksen myös pk-yritysten saataville.

Enkelisijoittajat, joukkorahoitus ja perinteiset lainat ovatkin joitain vaihtoehtoja, joiden avulla pk-yritykset voivat hakea vauhtia kehitystyöhönsä. Oikean rahoituskanavan valinta riippuu paljon yrityksen omasta rahoitusstrategiasta. Hakamiehen mukaan rahoituskanavien moninaistuminen tarkoittaa muutoksia myös pankkien rooliin rahoituksen tarjoajana.

– Pankkien rooli on jo muuttunut ja muuttuu yhä. Meistä rahoituksen tarjoajista on jo tullut rahoituksen järjestäjiä. Pankeista tulee vahvemmin piste, joka kykenee tarjoamaan asiakkailleen rahoitusta eri kanavista ja monilla eri tavoilla.

Tällöin neuvonannon rooli korostuu.

Joukkorahoitus on yksi keino kasvaa

Yksi nousussa olevista rahoitusmuodoista on joukkorahoitus. Esimerkiksi Jymy-luomujäätelö ja lastenvaatebisnestä pyörittävä Papu hakivat viime vuonna ja vuodenvaihteessa vauhtia kasvuun OPn joukkorahoituskierroksilta.

– Pyrimme tuomaan tänä vuonna lisää yrityksiä rahoituskierroksille. Ideana joukkorahoitusalustassa on nostaa esiin nimenomaan pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat rahoitusta kasvun tukemiseen.

Hakamiehen mukaan joukkorahoitus on tuonut pk-yrityksille mahdollisuuden kerätä hajautetusti laajalta joukolta markkinaehtoista rahoitusta.

Euroopan unioni tukee investointeja

Myös Euroopan Investointirahasto (EIR) kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan rahoitusta. Tämän tavoitteen taustalla on Euroopan unionin halu vauhdittaa ja helpottaa eurooppalaisten pk-yritysten investointia ja kasvua rahoituksen avulla. Hakamies selittää, mistä on kyse:

– Normaalissa pankkilainassa voidaan tietyin edellytyksin käyttää EIR:n 50 prosentin takausta. Pankki saa rahoitukseen riskinjakajan, mikä merkitsee sitä, että rahoituksen hinta on normaalia huokeampi ja toisaalta yritys saa lainalle ’lisävakuutta’, joka mahdollistaa paremmin rahoituksen.

Hakamies kertoo, että takauksen hakeminen ja käyttäminen on yritykselle yksinkertaista, koska pankki hoitaa takauksen asiakkaan puolesta.

– Kun EIR jakaa pankin kanssa riskiä, maksaa asiakas takauksen osuudelta takausprovision, jonka pankki välittää EIR:lle.

OP rahoittaa takausohjelmilla pk-yrityksiä 300 miljoonalla eurolla. Hakamiehen mukaan niistä puolet on jo myönnetty.

OPlla on käytössä kaksi EIR:n takausohjelmaa. SME InnovFin on suunnattu alle 500 hengen innovatiivisille ja kasvaville yrityksille, ja sen kautta OP myöntää takauksia ainakin maaliskuuhun 2018 asti. SME Initiative kannustaa puolestaan alle 250 henkilön pk-yrityksiä investointeihin, ja takausten myöntäminen jatkuu tammikuuhun 2019 asti.

Lue myös:

Toimiva rahoituspaketti vauhdittaa kasvua – tunnetko nämä mahdollisuudet?

Mistä sijoittaja tunnistaa menestyvän yrittäjän?

Startup voi lähteä lentoon myös lainarahalla

Näin bisnesenkeli tunnistaa startup-menestyjän

Tutustu OPn rahoitusratkaisuihin.

OP sosiaalisessa mediassa