Miksi lähdimme mukaan joukkorahoitukseen – ja mitä hyötyä näen siitä yritykselle ja sijoittajalle?

Jouko Pölönen
Jouko Pölönen

Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta

OP lähti mukaan joukkorahoitukseen syyskuussa. Halusimme tuoda joukkorahoituksella yritysasiakkaillemme uuden rahoitusmuodon kasvun rahoittamiseen ja omistuspohjan laajentamiseen. Samalla halusimme myös tarjota sijoittaja-asiakkaillemme helpon tavan päästä sijoittamaan kasvua hakeviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Jouko Pölönen
Jouko Pölönen

Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta

Joukkorahoitus luo parhaimmillaan uutta kasvua ja työtä Suomeen ja sopii rahoitusmuotona yhteisölliseen toimintaamme. Joukkorahoituksen idea on hyvin yksinkertainen, mutta mitä hyötyä näen siitä käytännössä?

Yritykselle keino hankkia rahoitusta kasvuun

Joukkorahoitus on yrityksille uudenlainen ja nykyaikainen kasvun rahoitusmuoto – ja samalla sijoittajille vaivaton tapa sijoittaa kasvua hakeviin yrityksiin. Joukkorahoitus sopii mielestäni erityisesti voimakkaasti kasvavien pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseen sekä oman pääoman ja omistuspohjan laajentamiseen.

Joukkorahoituksessa varoja voidaan kerätä isolta joukolta ihmisiä, jolloin yrityksen on mahdollista saada rahoitusta suureenkin hankkeeseen. Joukkorahoituksen avulla yritys voi siis kerätä pääomaa, mutta myös lisätä yrityksestään kiinnostuneiden kuluttajien määrää; pieni omistus saa kiinnostumaan yrityksen kuulumisista myös jatkossa.

Joukkorahoittamisen investointikohteita voivat olla esimerkiksi uudet tuotteet ja teknologiat, tuotekehitys tai tuotantokapasiteetin laajentaminen. Joukkorahoittamalla voi hakea apua myös tuotteiden kaupallistamiseen – esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin. Rahoituskierroksella yritys saa mielestäni hyvää valtakunnallista ja myös paikallista lisänäkyvyyttä.

Kun joukkorahoituskierrosta lähtee suunnittelemaan, pidän tärkeänä sitä, että yrityksellä on hyvä tarina ja selkeät tavoitteet. Motivoitunut johto ja tiimi ovat avainasemassa rahoituksen onnistumisessa, ja hyvät perustelut rahoituksen käyttökohteelle täytyy avata selkeästi. Suunnitteluvaiheessa on mielestäni tärkeää pohtia, kantaako oma idea ja esitys siitä niin hyvin, että joukkorahoituksen sijoittajat uskovat siihen. Jos ei – miksi ei? Onko kohderyhmä oikea ja tarina uskottava?

Sijoittajalle mahdollisuus päästä osaksi kasvutarinaa

Sijoittajalle joukkorahoitus tuo mahdollisuuden päästä omistamaan esimerkiksi suomalaisia paikallisia kasvavia yrityksiä jo pienellä summalla.

Mielestäni parhaimmillaan joukkorahoitus tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden päästä osaksi omien arvojen mukaisen yrityksen kasvutarinaa.

Joukkorahoitus sopii osaksi sijoitussalkkua sellaiselle sijoittajalle, joka on valmis kokeilemaan uutta ja tukemaan esimerkiksi kotimaisten yritysten kasvua. Yrityksen menestyessä sijoittaja saa menestyksestä osansa osinkoina tai sijoituksen myynnin yhteydessä. Joukkorahoitus on yleensä pitkäaikainen sijoitus eikä sillä ole likvidiä jälkimarkkinaa. On myös hyvä huomioida, että joukkorahoituksen kautta tehtävä sijoitus listaamattomaan osakkeeseen on korkean riskin sijoitus. Joukkorahoitettava tuote ei siis ole pääomaturvattu, ja näin ollen koko sijoitetun pääoman voi myös menettää.

OP Joukkorahoituksen ensimmäinen kohde on Jymy-jäätelöä valmistava Suomisen Maito Oy, joka hakee varoja kasvuun ja viennin aloittamiseen.

Jymy-jäätelö maistuu ainakin minulle osana sijoitussalkkuani ja on ilo olla tukemassa yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä!

Tutustu OP Joukkorahoitukseen ja ensimmäiseen sijoituskohteeseen tarkemmin osoitteessa op-joukkorahoitus.fi.

OP toimii OP Joukkorahoituspalvelussa rahoituksen välittäjänä. OP ei tarjoa palvelussa sijoitusneuvontaa tai anna rahoitusta hakevaan yritykseen liittyviä suosituksia.

OP sosiaalisessa mediassa