2000 hengen tiimistä 200 alaisen firmaan: Mitä suuryrityksestä pienempään firmaan siirtyminen tarkoittaa johtajalle?

Pitkään kansainvälisten yritysten johtotehtävissä toimineen Adel Hattabin mielestä pienessä yrityksessä on helpompi panostaa henkilöstön hyvinvointiin.

Älykkäitä ja energiatehokkaita valaistusratkaisuja kehittävän Helvarin toimitusjohtaja Adel Hattabilla on vuosikymmenien kokemus suurten, kansainvälisten yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Helvarille Hattab siirtyi vuonna 2017 Outotec Oy:stä, jossa hän oli johtoryhmän jäsen ja vastasi yrityksen avainasiakkaista. Sitä ennen Hattab on toiminut johtotason tehtävissä muun muassa Metsolla, Nokialla ja Nokia Siemens Networksilla.

Suuryrityksillä työskennellessään Hattab on myös johtanut hyvin laajoja tiimejä: Nokialla hän esimerkiksi luotsasi parhaimmillaan jopa 2000 hengen, Lähi-idän ja Afrikan alueisiin keskittyvää tiimiä.

Kansainvälisiin jätteihin verrattuna Helvar on huomattavasti pienemmän mittakaavan yritys, ja siellä Hattabin alaisuudessa työskentelee 220 ihmistä. Hänen mukaansa se näkyy erityisesti toiminnan ketteryytenä ja nopeana reagointikykynä.

– Minua kiinnosti kovasti se, kuinka nopeasti johtoryhmä voi täällä päättää ja jalkauttaa erilaisia ideoita ja asioita. Isot yritykset on usein ison politiikkansa vankeja, ja niiden kurssi kääntyy huomattavasti hitaammin.

Markkinoiden luominen keskiössä

Helvariin Hattabia houkuttelivat myös toimiva tiimi, ammattimainen hallitus ja rooli tunnetussa, eteenpäin katsovassa teknologiayrityksessä. Yli 40 maassa toimiva suomalainen yritys on erikoistunut valaistusratkaisuihin, jotka parantavat valaistuksen energiatehokkuutta ja samalla loppukäyttäjien vireyttä.

– Parannamme rakennusten ja koko teollisuuden kestävyyttä. Mutta myös hyvinvointinäkökulma on meille erittäin tärkeä, Hattab kertoo.

Helvarin teknologia linkittää valaistuksen ihmisen luonnolliseen biorytmiin. Valon intensiviteettiä ja sävyä säätelemällä vuorokauden vaihtelun mukaan voidaan siis parantaa ihmisten vireystasoa ja tehokkuutta – aamulla esimerkiksi tarvitsemme paljon kirkasta valoa, iltapäivällä pehmeämpiä sävyjä.

Valon vaikutus työtehokkuuteen on osoitettu kiistatta. Loppuasiakkaan pitää kuitenkin osata pyytää älykkäitä valoratkaisuja, sillä rakennusurakoitsijalla ei välttämättä ole intressejä niiden rakentamiseen. Siksi suuri osa Hattabin työtä on markkinoiden luomista ja keskustelua oikeiden päätöksentekijöiden kanssa.

– Johtajan näkökulmasta tämä on upea mahdollisuus. Voin nyt ammentaa niitä oppeja, joita olen saanut kansainvälisestä myynnistä, markkinoinnista ja tuotekehityksestä ympäri maailmaa työskennellessäni.

Uransa aikana Hattab kertoo oppineensa myös sen, kuinka tärkeää työssä on päästä lähelle asiakasta. Vain näin voi todella ymmärtää, mihin suuntaan suurta murrosta läpi käyvä ICT-ala on menossa, hän uskoo.

Toimivaan henkilöstöön pitää satsata

Tärkeä osa johtajan työtä on valita itselleen hyvä tiimi, luoda sille mahdollisuudet toimia ja antaa työntekijöille työhön tarkoitusta, Hattab listaa.

Hänen mukaansa tarkoituksen luominen vaatii ennen kaikkea ihmisten kanssa keskustelua ja kysymykseen ”miksi teemme näin” vastaamista. Pienemmässä yrityksessä tämän tekeminen on asteen verran yksinkertaisempaa.

– On helpompi saada kuva siitä, miten tiimi voi ja mitkä ovat sen mahdolliset ongelmat. Mutta ei se itsestään tapahdu koskaan, vaan hyvin toimivan henkilöstöön pitää satsata, hän pohtii.

Helvarissa tärkeä arvo on jatkuva, pieni toiminnan parantaminen suurten ja raskaiden muutosten sijaan. Käytännössä se tarkoittaa panostusta muun muassa palautteen pyytämiseen ja antamiseen.

– Haasteena on usein se, että pomolle ei haluta kertoa kaikkea. Siksi esimerkiksi uutta strategiaa jalkauttaessa pyydämme työntekijöiltä anonyymia palautetta. Se on turvallinen tapa puhua myös negatiivisistä asioista.

Hyvä johtaja on roolimalli

Ylipäänsä tehokas ja toimiva kommunikaatio on Hattabin mielestä yksi johtajuuden suurimpia haasteita.

– Helposti käy niin, että itselle asiat tuntuvat selviltä, mutta eivät välttämättä olekaan sitä kaikille muille. Pitää muistaa kommunikoida asiat riittävän monta kertaa ja selkeästi niin, että saa joukot mukaansa.

Muita hyvän johtajan ominaisuuksia ovat Hattabin mukaan valmius omaksua uutta, kyky olla oma itsensä ja mukautuvaisuus muutokseen.

– Uskon, että autenttisuus on kaiken a ja o. Samalla pitää kuitenkin pysyä avoimena kaikelle uudelle ja tunnistaa oman toiminnan mahdolliset kipupisteet herkästi.

Hyvänä esimerkkinä ja roolimallina toimiminen saattaa kuulostaa aavistuksen vanhanaikaiselta, mutta on Hattabin mielestä yhä olennainen osa johtajan tehtävänkuvaa.

– Meille on Helvarissa äärimmäisen tärkeää ylläpitää ja vahvistaa omia arvojamme. Kyllä niiden pitää silloin lähteä johtajasta ja johtoryhmästä.

OP sosiaalisessa mediassa