Suomen kovimman kasvajan moottorina ovat ihmiset: “Jyväskylässä on hyvä rekrytoida”

Viime vuosina Keski-Suomen ja erityisesti Jyväskylän talous on kasvanut selvästi muuta maata nopeammin. Menestyvän kaupungin resepti on osaavassa työvoimassa sekä nuorten ja kokeneiden yrittäjien välisessä yhteistyössä.

Jos olet viime aikoina kuullut “Suomen kovimmasta kasvajasta”, puhuja on saattanut tarkoittaa Jyväskylää. Kaupungin talous on kasvanut muutaman viimeisen vuoden aikana selvästi muuta Suomea nopeammin.

Esimerkiksi vuonna 2017 Jyväskylän seudun yritysten liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia, kun koko maassa kasvua oli 6,8 prosenttia. Nousujohteisuus on tasaantunut vuodesta 2016, jolloin yritysten liikevaihdot kasvoivat Jyväskylän seudulla kaksi kertaa enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

– Nopea talouskasvu käynnistyi Jyväskylässä ja Keski‐Suomessa muuta maata aiemmin. Nyt muu Suomi on kirinyt etumatkaa kiinni, toteaa Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Viime vuonna kaupunkiin perustettiin reilut 600 uutta yritystä. Erityisesti Jyväskylästä on ponnistanut runsaasti innovatiivisia, kansainvälisillä markkinoilla läpilyöneitä yrityksiä.

Mikä on Jyväskylän salaisuus?

Nuoret ja vanhat yrittäjät kohtaavat

Yksi selvä kasvun selittäjä on Jyväskylän asema vahvana opiskelukaupunkina. Myös Suomen Ateenana tunnetun kaupungin yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelee lähes 22 000 opiskelijaa.

– Opiskelijat ovat ehdottomasti meidän moottori ja vetovoimatekijä, Sandelin summaa.

Juuri nyt Jyväskylän kasvun kärjessä ovat KIBS-alat eli asiantuntijapalvelualat sekä ICT- eli tietotekniikka-alat, joille saadaan paikallisista korkeakouluista koulutettua ja osaavaa työvoimaa.

Toisena erityispiirteenä Sandelin nostaa esiin aloittelevien ja kokeneempien yrittävien välisen yhteistyön ja keskinäisen tuen. Kaupungissa on paljon uuden polven kasvuyrityksiä, kuten PayTrail, Firstbeat ja Naava – mutta toisaalta myös kokeneita sarjayrittäjiä, kuten Juha Harju.

Lisäksi esimerkiksi yrittäjyyteen koululaisia ja opiskelijoita valmentava Tiimiakatemia ja aloitteleville yrityksille matalan kynnyksen tukea tarjoava Yritystehdas toimivat nuorten yritysten hautomoina.

– Yrittäjiksi aikoville on täällä paljon positiivisia esikuvia, jotka innostavat kokeilemaan.

Eräs Sandelinin esiin nostama menestystarina on kansainvälisiä liike-elämän konferensseja järjestävä Nordic Business Forum Oy, joka perustettiin Jyväskylässä vuonna 2008.

Voimakkaasta kasvusta huolimatta yrityksen perustajat Jyri Lindén ja Hans-Peter Siefen ovat halunneet pitää keskustoimiston tiukasti Keski-Suomessa. Yhdeksi syyksi Siefen mainitsee nimenomaan työvoiman saatavuuden.

– Täällä on ollut hyvä tehdä rekrytointeja. Korkeakoulut takaavat sen, että on nuoria, motivoituneita työntekijöitä tarjolla.

Korkeakoulujen myötä 140 000 asukkaan kaupungista on myös kehittynyt kokoonsa nähden kansainvälinen keskus. Esimerkiksi Nordic Business Forumissa työkielenä toimii englanti.

Kaupunki kasvualustojen rakentajana

Myös kaupunki on tärkeässä roolissa tukemassa yritysten kehitystä. Sandelin kertoo, että viimeisimmästä lamasta on otettu opiksi.

– Olemme pyrkineet siihen, että kaupungin talous ei ole yhden tukijalan varassa, vaan on mahdollisimman monipuolista yritystoimintaa.

Asiantuntija- ja IT-alan lisäksi Jyväskylässä menestyvät esimerkiksi teknologiateollisuus, rakentaminen ja hyvinvointipalvelut.

Vuonna 2014 kaupungin oma elinkeinoyksikkö myllättiin täysin uusiksi vastaamaan paremmin liike-elämän tarpeita. Suuren mittakaavan tavoitteena on yrityselämää tukevien ekosysteemien ja kasvualustojen kehittäminen.

Esimerkkinä Sandelin käyttää Hippos 2020 -hanketta, jossa rakennetaan kaupungin keskelle suurta liikunta- ja hyvinvointikeskusta.

– Emme ajattele sitä pelkkänä rakennusprojektina, vaan yritämme tosissamme pohtia jo tässä vaiheessa, kuinka erilaiset yritykset ja tekijät pääsevät osaksi hanketta ja tilaa.

Jyväskylän kaupunki on myös vahvasti mukana kaikille pk-yrityksille avoimessa sparrausohjelma Kasvu Openissa, joka järjestää kasvuyrityksille ympärivuotista tukea ja mentorointia.

– Paljon puhutaan startupeista, mutta kasvuyritykset ovat kuitenkin kaupungin vetovoiman kulmakivi.

OP sosiaalisessa mediassa