Suomalaisten suuryritysten kasvuvauhti hidastunut – työllistäminen kuitenkin edelleen vahvaa

Suomalaisten suuryritysten asema on vahvistunut jo usean vuoden ajan, kertoo OP Ryhmän suuryritystutkimus. Nopean kasvun vaihe on kuitenkin ohi ja yrityksissä varaudutaan talouskasvun hidastumiseen.

Suuryritykset ovat erittäin tärkeitä työllistäjiä Suomessa.

Suhdannenäkymän heikkenemisestä huolimatta ne aikovat palkata Suomeen uusia työntekijöitä. OP Ryhmän suuryritystutkimuksen mukaan työllistäminen kotimaassa kasvaa hieman yli yhdellä prosentilla.

”Tämä on erittäin hyvä uutinen, sillä työpaikkojen kasvun ennakoitiin jo päättyvän. Luku saattaa tuntua vähäiseltä, mutta koska kyse on kasvusta kasvulle, nettovaikutus on huomattava”, sanoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila.

Ulkomailla työpaikkojen lisäys on runsaat kaksi prosenttia.

”Suomi ei voi kasvaa määräänsä enemmän. Kyse on yritysten kansainvälistymisestä, joka on väistämätöntä. Silti Suomi on ollut saamapuolella viimeiset kolme vuotta. Kun tutkimus alkoi vuonna 2012, työpaikat Suomessa vähenivät. Nyt ne ovat lisääntyneet kolmen vuoden ajan.”

Tulosten mukaan myös ostot ja alihankinnat Suomesta ovat kasvaneet kolmen vuoden ajan, mikä näyttää hyvältä suomalaisten yrittäjien kannalta.

”On väärä käsitys, että suuryritykset ovat kiinnostuneita vain veroparatiiseista. Tosiasiassa suuryrityksille on aivan ratkaisevaa toimiva infrastruktuuri ja koulutettu hyvälaatuinen työvoima. Kaikin kaikkiaan suuryritykset näyttäytyvät erittäin vastuullisina työnantajina”, Mattila tiivistää.

Koulutettua työvoimaa kohtuullisin kustannuksin

Mattila arvioi, että suuryrityksien tarjoamien työpaikkojen määrä kasvaa Suomessa myös tulevina vuosina.

”Työvoimakustannusten nousua on pystytty hillitsemään tehokkaasti parin viime vuoden aikana. Kilpailukykyero esimerkiksi Saksaan on kaventunut.”

Kotimaisten suuryritysten lisäksi uutta työtä luovat täällä toimivat ulkomaiset suuryritykset.

”Ulkomaisen suuryrityksen tytäryhtiökin voi olla hyvä yrityskansalainen. Suomi on houkutteleva maa pitää yllä suuria tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjä tai Pohjoismaisia pääkonttoreita. Täällä on vakaa toimintaympäristö sekä koulutettua työvoimaa, joka on suhteellisen edullista.”

”Suomen tekemän tarjouksen pitää kuitenkin olla edullinen, sillä Suomea katsotaan maana muiden maiden joukossa. Paras tae uusien työpaikkojen syntymiselle on, että sekä yksilöt että koko kansakunta pitävät huolta osaamisestaan ja työvoiman hinta pysyy kohtuullisena.”

Suuryritysten kasvu on kiihtynyt

OP Ryhmän suuryritystutkimukseen osallistuneiden yritysten yhteenlaskettu kumulatiivinen liikevaihto kasvoi vuonna 2018 5,2 prosenttia, kun kasvu vuonna 2017 oli 2,5 prosenttia.

”Erityisesti 25 suurimman yritysten asema on jatkuvasti vahvistunut – ne tuottavat yhä suuremman osan kaikkien suuryritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta”, sanoo Mattila.

Myös yritysten keskimääräinen nettotulos on kasvanut tasaisesti.

”Esimerkiksi teknologiateollisuus on nyt äärettömän vahvassa tuloskunnossa”, Mattila huomauttaa.

Lisää pitkävaikutteisia investointeja

Mattila pitää pitkän tutkimusjakson aikana vahvistuneita trendejä tutkimuksen kiinnostavimpina havaintoina.

”Kahden peräkkäisen vuoden tulosten välillä ei välttämättä näe huimaa loikkaa, mutta jos jokin ilmiö on vahvistunut kuuden–seitsemän vuoden ajan, ero lähtövuoden ja viimeisen vuoden välillä voi olla iso. Suuret muutokset tapahtuvat usein pitkän ajanjakson kuluessa.”

Pitkän aikavälin trendi on selvä. Suomalaiset suuryritykset on trimmattu hyvään kuntoon. Parantunutta tulosta on hyödynnetty kasvuedellytysten luomiseen.

”Jo useamman vuoden ajan on jatkunut usko siihen, että investointeja kannattaa tehdä. Investointeja ei tehdä pelkästään palvelujen digitalisointiin, tekoälyyn ja muihin ajan ilmiöihin. Myös pitkävaikutteiset investoinnit tuotantotiloihin ja tuotantokapasiteettiin ovat lisääntyneet.”

Tutkimuksen mukaan uutta tuotantokapasiteettia aiotaan luoda enimmäkseen Suomeen ja euroalueelle.

”Tuotantokykyyn tehdyt investoinnit ovat hyvin vahva indikaatio uskosta tulevaisuuteen, sillä ne tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.”

Suhdannekäänteeseen varaudutaan

Suuryritykset arvioivat, että nousukausi jää tällä kertaa poikkeuksellisen lyhyeksi.

”Nyt on selvästi pinnalla ajatus, että talouden huippu on ohitettu. Myös alihankintojen aiempaa maltillisemmat kasvunäkymät ennakoivat kasvun hidastumista.”

Mattilan mielestä tulevaisuuden näkymä ei kuitenkaan ole yksipuolisen synkkä.

”Ilmassa on myös suuria odotuksia. Monella toimialalla pelurit hakeutuvat aivan uusiin asemiin. Uusi aika antaa mahdollisuuksia nopealle toimijalle, ja monet suomalaiset yritykset ovat samaan aikaan sekä riittävän suuria että tarpeeksi pieniä ja ketteriä.”

Tutustu suuryritystutkimuksen tutkimusraporttiin.

OP sosiaalisessa mediassa