Tunnetko yrityksesi tunnusluvut? Ne auttavat pk-yrityksen kasvuun

Vain muutamaa tunnuslukua seuraamalla yrittäjä voi saada kuvan siitä, miten yrityksellä menee, lupaa OPn luottoanalyysiyksikön johtaja Ville Kolehmainen.

Jos OPn luottoanalyysiyksikön johtajalta Ville Kolehmaiselta kysyttäisiin, miksi pk-yrittäjän kannattaisi kiinnostua liiketoimintansa erilaisista tunnusluvuista, hän nostaisi yhdeksi merkittävimmäksi syyksi riskienhallinnan.

‒ Tilinpäätöstunnusluvut kertovat yhtiön suunnasta. Seurannan laiminlyönti on kuin auton kuljettaminen valoitta syyspimeällä, Kolehmainen vertaa.

Kun yrittäjä on selvillä, miten yrityksellä numeroiden valossa menee, on liiketoimintaa helpompi kehittää ja kasvattaa. Jos tunnusluvut tuntuvat ylitsepääsemättömän hankalilta, Kolehmainen kannustaa ottamaan yhteyttä omaan tilitoimistoon.

‒ Heidän kanssaan voi käydä läpi yrityksen tärkeimpiä lukuja ja tehdä arvioita siitä, missä mennään. Samalla yrittäjän omat analysointitaidot kehittyvät.

Yrityksen kehityksen ja nykytilanteen lisäksi olisi hyvä luoda suuntaviivat sille, miltä yritys näyttää lukujen valossa ensi vuonna tai jopa seuraavan kolmen vuoden aikana, Kolehmainen ehdottaa.

Kun yritys hakee rahoitusta investointihankkeisiin, hyvä budjetti kassavirtaennusteineen auttaa niin yrittäjää kuin pankkia arvioimaan syntyviä hyötyjä ja yhtiön takaisinmaksukykyä.

Näihin yrityksen kirjanpidon tunnuslukuihin kannattaa kiinnittää huomiota ensimmäiseksi:

Liikevaihto

Yrittäjän kannattaa laatia yksinkertainen myyntibudjetti, ja seurata sitä tiiviisti ‒ mieluummin kuukausittain kuin vuosittain. Budjettiin syntyvät poikkeamat täytyy ymmärtää. Tällöin yrittäjä pystyy reagoimaan liikevoiton vääränlaiseen kehitykseen nopeasti. Budjetoinnin ansiosta yrityksen liiketoiminnan kehittäminen on järjestelmällisempää.

Käyttökate ja liiketulos

Käyttökate on rahoittajien tyypillisesti seuraama kannattavuusmittari, mikä saadaan palauttamalla liiketulokseen poistot. Käyttökatteella yritys hoitaa esimerkiksi verot, mahdolliset vieraan pääoman korot sekä lyhennykset, pakolliset korvausinvestoinnit ja omistajille maksettavat osingot.

Yhtä oikeaa kannattavuustasoa on vaikea sanoa, sillä se riippuu toimialasta, markkinaolosuhteista ja hintakilpailusta. Kun liiketulos suhteutetaan myyntiin, voidaan kannattavuudelle kuitenkin antaa ohjeellisia arvoja. Hyvä liiketulosprosentti on yli kymmenen ja heikko alle viiden.

Maksuvalmius

Yrittäjän on tärkeä seurata rahavarojen kehitystä. Kassaennusteen kautta hän voi ymmärtää, kuinka paljon rahaa sitoutuu erilaisiin maksuihin päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Riittävän kassan ohella yrittäjä voi parantaa maksuvalmiuttaan neuvottelemalla itselleen edullisemmat maksuehdot niin ostojen kuin myyntien osalta. Myös kausivaihteluihin on mahdollista saada apua pankista. Esimerkiksi tililimiitin avulla voi tasoittaa yrityksen rahantarvetta hiljaisempina myyntikuukausina.

Tutustu OPn ratkaisuihin yrityksen käyttöpääoman rahoittamisessa

Tuoreimmat
Tapaa OP Helsinki kesän tapahtumissa
Tapaa OP Helsinki kesän tapahtumissa
OP Helsingin kumppanitapahtumiin kuuluvat viime vuoden tapaan kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow Festival, junioripelaajien jalkapalloturnaus Helsinki Cup ja tubettajatapahtuma Tubecon.
Permanent på stugan
Permanent på stugan
Paret Lyytikäinen flyttade till stugan för fjorton år sedan, Hannu Hyvärinen förbereder för närvarande sin egen flytt. En ändring av användningsändamålet för en fritidsbostad kräver samarbete med...
Alkuvuosi jakoi yhtiöt Helsingin pörssissä selviin voittajiin ja häviäjiin
Alkuvuosi jakoi yhtiöt Helsingin pörssissä selviin voittajiin ja häviäjiin
Maailmantalous on ollut yhä kasvu-uralla, ja loppuvuoden kehitys näyttää vielä samansuuntaiselta. Helsingin pörssissä hajonta alkuvuoden tuloskehityksessä on ollut suurta.
Henri Alen: "Tuhlaajapuoli näkyy ruokakaupassa"
Henri Alen: "Tuhlaajapuoli näkyy ruokakaupassa"
Kokki Henri Alén on joskus pienissä hankinnoissa naurettavan säästeliäs.

OP sosiaalisessa mediassa