Tiedonkulku on avain työturvallisuuteen

Tiedon jakaminen ja raportointi esimerkiksi vaaratilanteista on tärkeää, jotta kaikilla työpaikalla työskentelevillä on todenmukainen käsitys työpaikan vaaroista ja riskeistä.

– Siihen on tärkeää olla välineet, että voidaan kertoa ja jakaa tietoa vaaratilanteista – toisaalta myös onnistumisista, sanoo OP Vahinkovakuutuksen yritysasiakkaista vastaava Ulla Juuti.

Toimivat raportointi- ja tiedonkeräystyökalut ovat myös hyvä keino kerätä hiljaista tietoa yhteen.

– Hiljainen tieto ei siirry pelkästään työturvallisuuskartoitusten yhteydessä, vaan sitä voi syntyä ihan joka päivä ja on tärkeää saada se talteen silloin.

Työturvallisuus tehdään yhdessä joka päivä. Tiedon jakaminen ja varautuminen ovat avainasemassa turvallisen työympäristön rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Katso Yrittäjän 100 oppia -sarjaan kuuluvalta videolta, miksi vaaratilanteiden tunnistaminen ja niistä raportointi on tärkeää työturvallisuuden kannalta.

Testaa poissaolokustannuslaskurilla paljonko poissaolot maksavat yrityksessäsi – ja paljonko voisit säästää työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamisella.

Tiedonkulku on avain työturvallisuuteen

OP sosiaalisessa mediassa