Miten asiakas hyötyy vakuutusyhtiön omasta sairaalasta?

Hanna Hartikainen
Hanna Hartikainen

OP Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaava johtaja.

Kun tapaturma sattuu, meistä jokainen toivoo pääsevänsä mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyvään hoitoon - ja takaisin normaaliin arkeen ja työhön.

Hanna Hartikainen
Hanna Hartikainen

OP Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaava johtaja.

Viime viikolla nousi keskusteltu siitä, onko vakuutusyhtiöiden oikeus ohjata asiakkaat omaan tai kumppanin tuottamaan terveyspalveluun järkevää tai perusteltua. Joitakin asiakkaita ymmärrettävästi harmittaa se, että ei itse pysty valitsemaan hoitolaitosta tai itselle tuttua lääkäriä.

OP Vakuutus perusti vuonna 2013 oman sairaalan, joka sittemmin on laajentunut Pohjola Terveyden nimellä viiden sairaalan ketjuksi ja nyt tavoitteena on avata parikymmentä lääkärikeskusta eri puolille Suomea. Näissä autamme niin OP Vakuutuksen asiakkaita, muiden vakuutusyhtiöiden asiakkaita kuin ilman vakuutusta saapuvia.

Väitän, että vakuutusyhtiön rakentamista terveyspalveluista ovat hyötyneet niin asiakkaat, työnantajat kuin yhteiskuntakin - samalla kun siitä on ollut hyötyä myös meille vakuutusyhtiönä.

Tässä muutama fakta, miksi oma Pohjola Terveytemme on oikeasti hyvä juttu – ennen kaikkea meidän asiakkaillemme:

  1. Tapaturmasta toipuu työkuntoiseksi merkittävästi nopeammin. Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen* mukaan Pohjola Terveydessä hoidettujen työtapaturmapotilaiden sairauslomat ovat 13 vuorokautta (18 %) lyhyemmät kuin muiden OP Vakuutuksen terveyskumppaneiden hoitamien asiakkaiden sairauslomat.
  2. Nopea toipuminen ja lyhyempi hoitoketju tuovat merkittäviä kustannussäästöjä. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 100 000 korvaukseen johtanutta tapaturmaa, joten lyhyemmällä hoitoketjulla voidaan saavuttaa myös merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Hoitoketju kattaa koko matkan hoitoon saapumisesta kuntoutukseen. Sen sijaan, että seuraisimme ainoastaan yksittäisten toimenpiteiden kustannuksia, seuraamme koko hoitoketjun kustannuksia. Ja itse asiassa suurin osa kustannuksista syntyy siitä, että työntekijä on pois töistä. Pohjola Terveydessä kokonaissäästöä syntyi keskimäärin 800 euron (8 %) asiakasta kohden.
  3. Ei turhia toimenpiteitä, vaan oikeanlaista hoitoa. Pohjola Terveydessä hoitomenetelmät valitaan niin, että työ- ja toimintakyky palautuu mahdollisimman hyvin: leikkaushoidon sijasta voidaan valita useammin ei-leikkauksellinen kuntouttava hoito. Käytännössä tämä näkyy niin, että tyyppivammoissa, kuten polven eturistisidevammoissa tai olkapään kiertäjäkalvosimen vammoissa, leikattavien asiakkaiden osuus Pohjola Sairaaloissa on 10 – 20 prosenttiyksikköä pienempi kuin muissa yksityissektorin leikkausyksiköissä. Asiakkaiden kuntoutumista tukevat omalta osaltaan myös työmestarit, joiden tehtävä on sujuvoittaa töihin paluuta yhdessä työnantajien, työterveyshuollon ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.
  4. Hoidon kustannukset eivät pääse karkaamaan. Pohjola Terveydessä asiakkaan, työnantajan ja vakuutusyhtiön yhteisenä tavoitteena on, että asiakas kuntoutuu ja palaa töihin nopeasti, kun taas perinteisellä mallilla toimivien yksityisten terveyspalveluyritysten liiketoiminta tehdään myydyillä tutkimus- ja hoitopalveluilla. Pohjola Terveyden mallissa vakuutusyhtiö omistaa terveyspalveluyrityksen, joten asiakkaiden mahdollisimman nopea kuntoutuminen ja paluu takaisin normaaliin arkeensa on luonteva tavoite myös sairaalalle.
  5. Hoidon laatu ja asiakaskokemus ovat huippuluokkaa. Laatu syntyy volyymistä. Valtakunnallisestikin leikkaustoimintaa pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin leikkausvolyymin turvaamiseksi.

Pohjola Terveydessä leikkaavat lääkärit hoitavat suuren määrän asiakkaita. Esimerkiksi Helsingin Pohjola Terveydessä tehtiin vuonna 2017 481 polven eturistisideleikkausta ja 322 olkapään kiertäjäkalvosimen korjausleikkausta. Volyymit ovat suurempia kuin missään suomalaisessa keskus- tai aluesairaalassa.

Pohjola Terveyden leikkausasiakkaiden asiakastyytyväisyys on NPS:llä mitattuna ollut koko historiansa ajan yli 90 %, jutun kirjoituspäivänä se oli 94,2%.

Kun asiakkaalla, työnantajalla, vakuutusyhtiöllä ja terveyspalveluita tuottavalla yrityksellä on yhteinen tavoite eli mahdollisimman nopea toipuminen, ihminen voittaa. Pohjola Terveydessä asiakkaita hoidetaan huippuosaajien voimin koko sydämellä ja uskon vakaasti siihen, että voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen hoidon. Ja sen vuoksi tarjoamme omia terveydenhoitopalveluitamme ensisijaiseksi vaihtoehdoksi asiakkaillemme.

Tutustu Pohjola Terveyden palveluihin.

OP sosiaalisessa mediassa