Vaarallisia sähkölaitteita ja leluja markkinoilla – Tuoteturvallisuus on yrittäjän vastuulla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes poisti viime vuonna markkinoilta suuren määrän puutteellisia tuotteita. Pelkästään 141 sähkölaitetta sai poistua niissä ilmenneiden puutteiden vuoksi. Sähkölaitteiden ohella myös lapsille suunnatut lelut ja lastenhoitotarvikkeet aiheuttavat huolta. Kuluttajilta tulee Tukesille runsaasti yhteydenottoja erilaisten tavaroiden puutteista vuosittain. Yrittäjän tulee muistaa, että hän on vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta.

Noudattamalla tuotteita koskevia turvallisuussäännöksiä vastuullinen yrittäjä estää tapaturmia ennalta, minimoi taloudellisia menetyksiä ja pitää asiakkaansa tyytyväisenä sekä oman maineensa puhtaana.

Kuluttajan on voitava luottaa, että markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia. Tukesin Sähkölaitteet-ryhmän johtava asiantuntija Mika Toivonen arvioi, että Tukesiin tulee kuluttajilta pelkästään puutteellisista sähkölaitteista vuosittain noin 350–400 yhteydenottoa.

– Yhteydenottoja tulee tavallisimmin erilaisista kodinkoneista, valaisimista, latureista ja virtalähteistä sekä jatkojohdoista tai asennustarvikkeista, Toivonen sanoo.

Viime vuonna Tukes teki markkinavalvontaa 2 400 kivijalkamyymälään ja verkkokauppaan, testautti yhteensä 538 sähkölaitetta, ja testausten perusteella 141 laitetta määrättiin kerättäväksi pois markkinoilta.

– Eniten vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy samoista tuoteryhmistä vuodesta toiseen. Tämä osoittaa, etteivät valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta, Toivonen toteaa.

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä

Sähkölaitteiden ohella paljon huolta herättävät lapsille suunnatut lelut ja lastenhoitotarvikkeet. Näiden tuotteiden suurimmat riskit liittyvät esimerkiksi pienistä irtoavista osista aiheutuvaan tukehtumisvaaraan. Joulun lähestyessä moni ostaa lapsille lahjaksi leluja. Kun hankit leluja pukinkonttiin, on tärkeää tarkistaa, että lelusta löytyvät merkinnät tarvittavista varoituksista sekä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Pehmoleluissa tulee olla pesu- ja hoito-ohjeet. Leluissa pitää näkyä lisäksi CE-merkintä, valmistajan ja maahantuojan nimi ja osoite.

CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.

Tukesin valvomiin tuotekategorioihin kuuluvat myös esimerkiksi kuluttajakäyttöiset henkilönsuojaimet ja koneet, kaasulaitteet, painelaitteet sekä kosmetiikka.

Selvitä ennakkoon vastuut ennen yritystoiminnan aloittamista

Aloittavan yrittäjän onkin hyvä selvittää tarkkaan ennalta, mitä viranomaisvelvoitteita liittyy tuotteiden tarjoamiseen kuluttajille. Yritysten on tärkeä selvittää tuotetta koskeva lainsäädäntö ja sen asettamat vaatimukset sekä tunnistaa tuotteeseen liittyvät riskit.

Mikäli tuotetta koskee jokin erityislainsäädäntö (esimerkiksi sähköturvallisuuslainsäädäntö), tulee tuotteen täyttää sen vaatimukset. Kuluttajaturvallisuuslaki on puolestaan väistyvää ja täydentävää yleislainsäädäntöä. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Myös tuotteiden kemikaaliturvallisuus pitää huomioida.

Tukes valvoo, että yritykset noudattavat lainsäädännön vaatimuksia ja että markkinoilla olevat tuotteet eivät aiheuta vaaraa loppukäyttäjille. Valvonta on riskiperusteista ja pistokokeenomaista. Tukes ei anna tuotteille ennakkohyväksyntöjä, eikä tarkasta tuotteita etukäteen.

Asiantuntija-apua runsaasti tarjolla

Tuotteiden turvallisuusvaatimukset saattavat hämmentää uutta yrittäjää, sillä niin paljon on huomioitava erilaisia yksityiskohtia. Tukesin verkkopalvelusta voi kätevästi tarkistaa, mitä vaatimuksia yrittäjän tuottamille tai edustamille tavaroille on määritelty.

Aloittava yrittäjä voi kysyä neuvoa Uusyrityskeskuksesta, joka tarjoaa maksutonta sparrausta ja neuvontaa, kun yrittäjän oman liikeidean kehittely tulee ajankohtaiseksi. Suomen Uusyrityskeskukset ry:llä on 30 alueellista yksikköä ja 1 500 elinkeinoelämän edustajasta koostuva asiantuntijaverkosto, joka neuvoo ja opastaa yrittäjiksi aikovia myös tuoteturvallisuusasioissa.

Miten toimin, jos ostin vaarallisen tuotteen?

Miten meidän kuluttajien kannattaa menetellä, jos olemme ostaneet tuotteen, jossa on puutteita?

– Aluksi on parasta ottaa yhteyttä tuotteen myyjään, maahantuojaan tai valmistajaan ja reklamoida virheestä. Vastuunsa tunteva ja lainkuuliainen yritys ryhtyy silloin välittömästi poistamaan vaaraa. Vaarallisesta tuotteesta kannattaa ilmoittaa myös viranomaiselle, toteaa Tukesin Kuluttajatuotteet-ryhmän päällikkö Jaakko Kuustonen.

Tukesin verkkosivuilla on kanava, minne kuluttaja voi myös jättää ilmoituksen vaarallisista tuotteista.

Yrittäjä, toimi näin jos tuotteessasi on virhe

Laki velvoittaa tuotteen valmistajan, maahantuojan tai tuotetta myyvän yrityksen ilmoittamaan oma-aloitteisesti Tukesille tuotteessa ilmenevistä puutteista tai vaarasta, jos sellaisen havaitsee.

– Jos yrityksen tuote aiheuttaa vaaraa, lopeta tuotteen myynti välittömästi. Ilmoita asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa ja tarpeen mukaan laajemmin EU:ssa. Kerää tuotteet takaisin markkinoilta ja tiedota tarpeen mukaan vaarasta kuluttajille. Tehtävien toimien laajuus riippuu tuotteen aiheuttamasta riskistä, opastaa Kuustonen.

Vaikka tuoteturvallisuuslainsäädäntö edellyttää varsin laajasti, että yrityksen tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa tuotteen vaarasta, näin ei kuitenkaan aina tapahdu.

– Vielä onkin tehtävää, että tämä ilmoitusvelvollisuus olisi jatkossa selkeämpänä yrityksillä. Tähän toivotaan muutosta, kun ensi vuonna sovellettavaksi tuleva EU:n markkinavalvonta-asetus säätää saman velvollisuuden laajemmalle kirjolle erilaisia tuotteita myyviä yrityksiä, Kuustonen sanoo.

Yrityksen on myös ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin, kuten toiminnan keskeyttämiseen tai vaarallisen tavaran jakelun keskeyttämiseen on jo ryhdytty vaaran takia.

Tukes ylläpitää markkinavalvontarekisteriä tuotteista, jotka ovat osoittautuneet vaarallisiksi tai niitä koskevien vaatimusten vastaisiksi. Tällä hetkellä rekisterissä on 1 042 tuotetta. Tuotetietojen säilytysaika rekisterissä vaihtelee kunkin tuoteryhmän odotettavissa olevan käyttöiän mukaan.

OP sosiaalisessa mediassa