Vapaaehtoistyötä työnantajan lukuun

Suomalaisyritykset kannustavat työntekijöitään yhä enemmän vapaaehtoistyöhön. Milttonilla ja Futuricella työskentely yhteisen hyvän eteen on jo arkipäivää. OP lanseerasi vapaaehtoispäivän satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Kuten moni muukin ilmiö, myös työntekijöiden kannustaminen vapaaehtoistyöhön on levinnyt Suomeen hiljalleen ulkomailta. Väitöskirjaa Helsingin yliopistoon yritysten tekemästä vapaaehtoistyöstä valmisteleva Anna Seppänen sanoo, että kotimaisten yritysten kiinnostus auttamiseen on kasvanut viime vuosina.

Ensimmäisinä ajatuksen Suomeen toivat isot kansainväliset yritykset, joiden strategiaan oli kuulunut vapaaehtoistyöhön kannustaminen jo pidempään. Sitten mallia ottivat muutkin yritykset.

Seppäsen mukaan näkemys siitä, mikä lasketaan yritysvastuuksi, on muuttunut. Enää yhteisen hyvän edistämiseksi ei katsota vain ympäristönsuojelutyötä, vaan keinot ovat laajentuneet valtavasti, Seppänen huomauttaa.

Tyypillistä on, että yritysten henkilöstö jakaa omaa ammattitaitoaan erilaisten projektien varjolla eri kansalaisjärjestöille.

‒ Se, että henkilöstö saa tehdä työajallaan vaikkapa päivän tai kaksi vapaaehtoistyötä, koetaan kannattavammaksi ratkaisuksi kuin se, että yritys saa logonsa urheilujoukkueen pelipaitaan. Perinteinen sponsorointi on saanut uusia muotoja, Seppänen sanoo.

Vapaaehtoistyöstä voi olla hyötyä esimerkiksi henkilöstövalintoja tehdessä tai henkilöstön sitouttamisessa.

‒ Moni työntekijä kokee vapaaehtoistyön merkitykselliseksi. Se lisää esimerkiksi ylpeyttä työnantajaa kohtaan, Seppänen listaa.

”Projektien on kehitettävä myös työntekijöitämme”

Sanna-Mari Jäntti, johtaja, Miltton

”Milttonilla on ollut perustamisestaan lähtien selvä motiivi kantaa kortensa kekoon yhteiskuntavastuun hyväksi. Yrityksemme teki pitkään monenlaisia projekteja nopeallakin aikataululla, eikä selvää päämäärää ollut. Lopulta loimme strategian, millaisia pro bono -asiakkuuksia ottaisimme.

Pro bono -työtä tehdään työajalla ennalta valikoitujen asiakkaiden hyväksi, mutta korvausta Milttonille ei makseta. Arvotamme ja arvioimme pro bono -asiakkuudet aivan kuten muutkin tekemämme projektit. Niiden eteen tehtävä työ on yhtä tärkeää ja arvokasta kuin sellaisten projektien, joista meille maksetaan.

Kun loimme strategiaa pro bono -asiakkuuksista, meille oli äärimmäisen tärkeää kuunnella henkilöstön ehdotuksia, mielipiteitä ja toiveita. Nykyisin meillä on kaksi suurempaa pro bono -asiakkuutta. Muita projekteja arvioimme sovittujen kriteerien mukaan.

Yksi valitsemistamme painopisteistä on kansainvälisyys. Projektien on oltava sellaisia, että ne kehittävät myös työntekijöitämme ja toimialaamme. Tarkoituksena on, että mukana olevat tekijät oppisivat tehdystä työstä jotakin uutta. Miltton oli mukana tekemässä esimerkiksi Älä kerro Martille -kampanjaa presidentti Martti Ahtisaaren 80-vuotissyntymäpäivien alla.

Tiimit asiakkuuksiin rakennetaan niin, että niihin saadaan paras mahdollinen osaaminen ja asiantuntemus. Lisäksi on tärkeää, että uudessa projektissa on mukana henkilöitä, jotka eivät ole tehneet juuri äskettäin muita pro bono -asiakkuuksia. Sen vuoksi en itse tee pro bono -työtä juuri nyt.

Kun työskennellään yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa, on muistettava, että niiden toimintatavat eroavat yritysmaailmasta. Työskentely vaatii esimerkiksi luovuutta pohtia, miten tavoitteisiin päästään ja mitä niiden eteen on tehtävä, kun resurssit ovat rajalliset.

Toivomme, että tekemillämme projekteilla on myönteisen yhteiskunnallisen vaikutuksen lisäksi apua työnantajamielikuvaan sekä henkilökunnan kokemukseen meistä.”

”Avoin tiede on yksi painopisteistämme”

Teemu Turunen, yritysvastuujohtaja, Futurice

”Joitakin vuosia sitten olimme mukana Great Place to Work -kilpailussa. Kilpailuun osallistuminen antoi paljon tarkkaa tietoa henkilöstöstä. Saimme muuten hyvät pisteet kyselystä, mutta selväksi heikkoudeksi nousi roolimme yritys- ja yhteiskuntavastuun puolella.

Pohdimme yrityksenä, mikä olisi meille oikea tapa osallistua yhteisiin talkoisiin. Koska työntekijämme ovat pitkälti teknistä työtä tekeviä koodareita, päätimme keskittyä avoimeen lähdekoodiin.

Aluksi jokainen halukas sai työskennellä vapaa-ajallaan avoimen lähdekoodin parissa ja siitä maksettiin heille korvaus. Työntekijämme ovat esimerkiksi julkaisseet verkossa omia avoimen lähdekoodin projektejaan ja tehneet parannuksia muiden projekteihin.

Nopeasti toimintaan tuli myös opetusnäkökulma. Työntekijämme saattoivat opettaa opettajille tai oppilaille koulussa vaikkapa koodausta. Opetus on edelleen tärkeä osa tekemäämme vapaaehtoistyötä.

Toimintatapoja kehittäessämme vastaan tuli ongelmia, jotka liittyivät työajan ulkopuolella tehtävään vapaaehtoistyöhön. Kaikilla ei esimerkiksi perhetilanteen vuoksi ollut siihen aikaa, joten päätimme mahdollistaa myös työskentelyn avoimen lähdekoodin parissa työaikana. Strategiaamme kuuluvat tämän myötä myös pro bono -asiakkuudet.

Tähän mennessä lähes 170 työntekijäämme on hyödyntänyt toimintaa. Painopisteenämme on esimerkiksi avoin tiede, johon tulemme jatkossa keskittymään entistä enemmän.

Koemme, että työntekijämme ovat olleet ylpeämpiä työnantajastaan ja konsulttiyritykseksi työntekijöidemme vaihtuvuus on pientä. Lisäksi vapaaehtoistyön suurimpia hyötyjä on työntekijöiden osaamisen paraneminen, mikä näkyy päivittäisessä työssä.

Hyväntekeväisyysprojektien ansiosta työn merkityksellisyys on lisääntynyt.”

”Tänä vuonna teemme 12 000 vapaaehtoispäivää”

Tuuli Kousa, yhteiskuntasuhdejohtaja, OP

”Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi OPssa syntyi idea lahjoittaa sata vuotta vapaaehtoistyötä tämän vuoden aikana. Halusimme vahvistaa yhdessä tekemistä sekä OPssa että koko Suomessa. Työntekijöiden kannustaminen vapaaehtoistyöhön on hyvä keino ja sopii myös osuustoiminnalliseen rooliimme.

Kampanjan puitteissa kaikki 12 000 työntekijäämme voivat tehdä vapaaehtoistyöpäivän työajallaan. Vapaaehtoiskohteen saa valita itse tai voi mennä mukaan erilaisten yhteiskunnallisten organisaatioiden tapahtumiin, joita järjestämme yhdessä.

Työntekijämme ovat tehneet vapaaehtoistyötä laidasta laitaan. Osa on hyödyntänyt ammattiosaamistaan. Olemme esimerkiksi perehdyttäneet maahanmuuttajia suomalaiseen työkulttuuriin sekä opastaneet nuoria taloustaidoissa.

Työntekijämme ovat muun muassa järjestäneet yksinäisille vanhuksille päivätansseja, opastaneet senioreita digitaidoissa, keränneet apua vähävaraisille lapsiperheille ja osallistuneet kansallispuistoissa talkootöihin.

Näen vapaaehtoistehtävien antaneen työntekijöille uutta virtaa. Päivä on vahvistanut myös ylpeyttä työnantajaa kohtaan.

Kampanjan tavoitteena on madaltaa kynnystä vapaaehtoistyöhön. Ajatus on, että OPlaiset tekevät vapaaehtoistyöstä vähintään 54 vuotta eli 12 000 päivää. Tavoite on tarkoitus saavuttaa kannustamalla muita suomalaisia mukaan.

Kampanjaa suunniteltaessa huomasimme, että Suomesta puuttuu kaikille avoin digitaalinen vapaaehtoistyön välityspaikka. Näin syntyi Hiiop100.fi, jossa järjestäjät voivat ilmoittaa keikkoja ja vapaaehtoiset ilmoittautua mukaan.

Nyt rekisteröityä vapaaehtoistyötä on noin 50 vuotta, ja meneillään on loppukiri. Olemme hyvässä vauhdissa ja lähes kaikki työntekijämme ehtivät tehdä vapaaehtoispäivän. Osa on jatkanut vapaaehtoistyötä myöhemmin.

Teen itse vapaaehtoistyötä, josta kertyneitä tunteja olen merkinnyt kampanjaan. Työpäivän aikana en ole vielä päässyt vapaaehtoistyöhön. Haluaisin tehdä nuorten parissa jotakin sellaista, mitä en tavallisesti tee. Olen miettinyt esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamosnuoret-toimintaa.”

Kiinnostavatko vapaaehtoistyöt? OPn Hiiop100.fi-palvelun kautta voit löytää juuri sinulle tai yrityksesi henkilöstölle sopivan vapaaehtoistehtävän.

OP sosiaalisessa mediassa