Unohda työntekijälähettilyys!

Petteri Parkkisenniemi
Petteri Parkkisenniemi

Head of Social Media. Yrittää ymmärtää ihmisiä ja ilmiöitä.

Aikaisemmin sosiaalinen media koettiin yrityksen kannalta uhaksi ja haittatekijäksi.

Petteri Parkkisenniemi
Petteri Parkkisenniemi

Head of Social Media. Yrittää ymmärtää ihmisiä ja ilmiöitä.

Viime vuosina on kuitenkin ymmärretty sen merkitys ja potentiaali brändin, asiakaskokemuksen ja työnantajamielikuvan kannalta. Siihen liittyen yhä useampi yritys on ottanut työntekijälähettilyyden tosissaan. Työntekijälähettilyyden idea on siinä, että työntekijät toimivat yrityksen sanansaattajina omissa (sosiaalisen median) verkostoissaan.

MUTTA.

En tiedä kovinkaan montaa, joka pitäisi sanasta työntekijälähettilyys. En pidä siitä edes itse. Miksi? Se mielestäni antaa väärän kuvan ja ohjaa tekemistä väärään suuntaan. Sillä voidaan saada aktiivisuutta mutta ei vaikutusta. Ikään kuin työntekijän tehtävän olisi puoli pakolla kertoa positiivisia asioita jotta olisi hyvä työntekijä sosiaalisessa mediassa. Lisäarvo tällaisessa tekemisessä on usein kaikille osapuolille nolla. Sekä viestin vastaanottajalle, työntekijälle että yritykselle.

Sillä voidaan saada aktiivisuutta mutta ei vaikutusta.

Jos yrityksen työntekijöiden somenäkyvyys on tällä hetkellä minimaalista ja yritys haluaisi siihen muutoksen, niin mitä pitää tehdä? Miten tämä tehdään oikein kaikkien kannalta?

Selvitä ensiksi, miksi työntekijät eivät ole aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Eivätkö he halua ”tunnustaa väriä”, osaa käyttää kanavia, uskalla kertoa työhön liittyvistä asioista tai halua jakaa yrityksen tuottamaa sisältöä? Helpoin ratkaisu on tietenkin pakottaa some-kanaviin, järjestää pikakoulutus ja kertoa mitä sisältöä saa ja pitää jakaa. Tällä mallilla kuitenkin lisäarvo lähenee sitä nollaa. Siitä puuttuu se kaikkein tärkein, työntekijän aito halu luoda aktiivisuudellaan lisäarvoa kaikille. Etenkin itselleen ja verkostoilleen.

Koko homman lähtökohta on se, että työntekijöillä on riittävästi vapauksia toimia omina itsenään sosiaalisessa mediassa. Saa käyttää somea työaikana, saa olla aktiivinen muussakin kuin työhön liittyvissä asioissa ja saa tehdä virheitäkin. Tietty jotkin rajat on oltava mutta ne löytyvät jo lainsäädännöstäkin. Kiinnostavinta sosiaalisessa mediassa on sieltä löytyvät ihmiset, keskustelut ja monipuolinen sisältö. Harva jaksaa innostua sosiaalisen median aktiivisesta käytöstä vain ollakseen siellä yrityksen edustaja. Sosiaalinen media on ihmisine ja sisältöineen aivan liian hieno ja mielenkiintoinen pyhitettäväksi pelkälle työntekijälähettilyydelle.

Miten sitten se työpuoli, miten saadaan työntekijä jakamaan työnantajan tuottamaa sisältöä? Pitää tehdä niin mielenkiintoisia asioita, että työntekijä kokee tärkeäksi jakaa niitä omasta aloitteestaan. Jos työntekijäsi ei ole innoissaan yrityksen tekemistä asioista, niin miten sitä voisi odottaa asiakkailtakaan?

Kun yrityksen tekemät asiat ja tuottamat sisällöt ovat kunnossa ja työntekijällä riittävästi vapauksia, niin yrityksen näkökulmasta työntekijälähettilyydelle asetetut tavoitteet täyttyvät näiden seurauksena. Entä se korvaava termi työntekijälähettilyydelle? En tiedä. Vielä.

OP sosiaalisessa mediassa