Kenellä on valta ja vastuu menestyvissä yrityksissä? Suuryrityksetkin kasvaneet ketteriksi

Pekka Puustinen
Pekka Puustinen

OP Ryhmän strategiajohtaja

Millainen johtamisfilosofia tuo tulosta niin startupeissa kuin suuryrityksissäkin?

Pekka Puustinen
Pekka Puustinen

OP Ryhmän strategiajohtaja

Mikä on ollut viime vuosien merkittävin ero menestyneiden startupien ja menestyneiden suuryritysten välillä? Itse näen, että viimeisen vuosikymmenen aikana startup-yrityksissä on ollut tyypillisesti yksi huippuluokan tiimi, kun taas menestyvissä suuryrityksessä on ollut monta huippuluokan tiimiä. Ero on tiimien lukumäärässä, ei johtamisfilosofiassa. Molemmissa menestyjissä valta ja vastuu ovat tiimeillä, jotka toimivat lähellä asiakasta ja näin reagointi asiakkaiden odotuksiin on nopeaa.

Kyky reagoida on kriittisen tärkeää, sillä asiakasodotusten lisäksi nopea teknologinen kehitys ja kilpailun jatkuva kiristyminen ovat itseohjautuville ja asiansa osaaville tiimeille maailma täynnä mahdollisuuksia. Uhkina nämä mahdollisuudet näyttäytyvät niille yrityksille, joissa valta keskittyy moniportaisen organisaatiorakenteen yläpäähän ja joissa päätökset jalkautetaan hitaasti mutta turvallisesti isojen ohjausryhmien kautta alaspäin.

Onneksi suurin osa isoista suomalaisyrityksistä ei enää edusta puhtaasti jälkimmäistä johtamisfilosofian ääripäätä. Monet perinteisemmätkin toimijat ovat ottaneet käyttöönsä itseohjautuvia tiimejä ja ketteriä menetelmiä. Kuluneen vuosikymmenen aikana suuryrityksiin on perustettu lukuisia sisäisiä kiihdyttämöjä, hautomoja ja hubeja. Useimmiten nämä yksiköt toimivat hieman irrallaan ja omin säännöin suhteessa muihin liiketoimintayksiköihin.

OP on ollut tässä asiassa edelläkävijä, hyvänä esimerkkinä OP Lab, joka on tuottanut lukuisia hienoja avauksia. OP Labissa hyödynnettyä metodologiaa on sittemmin laajennettu osaksi OP:n muuta toimintaa erityisesti mobiilipalvelukehityksessä. Tulokset ovat olleet erinomaisia ja niistä todisteena on muun muassa se, että OP-mobiili valittiin taannoin Suomen parhaaksi mobiilisovellukseksi.

OP:n visiona on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa ja on luonnollista, että otamme käyttöön hyväksi todetut menetelmät laajemminkin. Olemmekin aloittaneet matkamme, jonka tarkoituksena on muuttaa koko toimintamallimme ketteräksi.

Ketteräksi nimetyssä toimintamallissamme OP:n päivittäinen liiketoimintajohtaminen, kehittäminen ja palvelujen jatkuva tuotanto sulautetaan yhteen. Asiakas tuodaan keskiöön, byrokratiaa puretaan ja päätöksentekoa yksinkertaistetaan.

Keskitymme strategiamme mukaisesti erinomaiseen työntekijäkokemukseen, parhaaseen asiakaskokemukseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Lue myös:

Ketterässä yrityksessä osaaminen, valta ja vastuu kohtaavat päivittäin - OP rakentaa omaa, ketterää toimintamalliaan

OP sosiaalisessa mediassa