Data on tulevaisuuden kilpailuetu

Timo Ritakallio
Timo Ritakallio

OP Ryhmän pääjohtaja

Yhä useammalle yritykselle data on yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa – niin myös finanssialalla ja OP Ryhmässä.

Timo Ritakallio
Timo Ritakallio

OP Ryhmän pääjohtaja

Kaikissa kohtaamisissamme asiakkaidemme kanssa syntyy vuosittain valtavia määriä dataa. Meillä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta, ja pelkästään OP-mobiilissa tapahtuu joka kuukausi noin 22 miljoonaa kohtaamista. Lisäksi tulevat esimerkiksi kohtaamiset konttoreissa ja perinteisessä verkkopankissa, Pohjola Vakuutuksen palveluissa ja Pohjola Sairaalassa.

Kasvava datavarastomme ei ole vain varsinaisen liiketoimintamme sivutuote, vaan arvokas varanto meille. Dataa jalostamalla voimme kehittää yhä parempaa asiakaskokemusta, luoda asiakkaille uniikkeja palveluja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa. Data on pääomaa, joka oikein käytettynä luo meille ja omistaja-asiakkaillemme arvoa.

Data on arvokas resurssi, josta on syytä huolehtia tarkoin – tieto määrittää paitsi liiketoiminnan mahdollisuuksia, myös riskejä. Pankkialalla luottamus on elintärkeää, joten meillä finanssialan toimijoilla on erityinen vastuu siitä, että hyödynnämme asiakasdataa turvallisesti. OP kunnioittaa pankki- ja vakuutussalaisuuksia sekä potilastietojen luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassa. Lain vaatimusten taso ei kuitenkaan riitä meille, vaan haluamme olla edelläkävijä datan käytön periaatteidemme avoimuudessa.

Viime aikoina olemme joutuneet lukemaan kansainvälisten yhtiöiden toimintaa koskevia uutisia, jotka osoittavat, että asiakkaan datan eettinen käyttö ei ole itsestäänselvyys. Kohut ovat osoittaneet, että ihmiset ovat yhä valveutuneempia siitä, miten he haluavat jakaa tietojaan ja mitä he haluavat omista tiedoistaan hyödynnettävän. Kun datan epäeettinen käyttö paljastuu, yritys voi huomata olevansa asiakkaiden joukkopaon edessä. Yritysten on otettava tosissaan asiakkaan tarve päättää häntä koskevan datan käytöstä.

OP on asiakkaidensa omistama finanssialan yritys - siksi asiakkaan arvostus on kaiken toimintamme lähtökohta ja datan käytön perusta. Asiakkaamme omistavat meidät ja myös datamme. Haluamme kertoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme, miten käytämme meille kertyvää tietoa. Sen vuoksi julkaisimme maaliskuussa ensimmäisenä finanssialan toimijana tietotilinpäätöksemme. Tietotilinpäätöksessä avaamme sitä, miten toimimme käsitellessämme henkilötietoja. Kerromme, miten hyödynnämme dataa ja pyrimme lisäämään läpinäkyvyyttä siitä, miten käytämme tekoälyä, koneoppimista ja datatiedettä.

OP Ryhmässä tietoa käytetään paitsi asiakaskokemuksen parantamiseen, myös johtamisen välineenä. Sisäisten prosessiemme parantaminen ja esimerkiksi strategiaamme liittyvät päätökset vaativat taustakseen laadukasta dataa. Päätöksenteon tueksi tarvitsemme tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, henkilöstömme hyvinvoinnista ja maailmaa muuttavista megatrendeistä. Dataa tutkailemalla johtaja voi arvioida omien käsitystensä paikkansapitävyyttä ja huomata ajattelunsa vinoumat. Tietovarantoja jalostamalla syntyy uutta ymmärrystä ja parempia päätöksiä. Se on tulevaisuuden kilpailuetu.

OP sosiaalisessa mediassa