Vapaaehtoistyö on nousussa – erityisesti nuoret lahjoittavat aikaansa

Kiinnostus vapaaehtoistyöhön on kasvanut kolmessa vuodessa selvästi. Tällä hetkellä jopa 40 prosenttia suomalaisista luovuttaa aikaansa vapaaehtoistyöhön, kun kolme vuotta sitten vastaava luku oli 33 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Taloustutkimuksen kyselystä.

Vapaaehtoisena toimiminen on kasvanut ennen kaikkea nuorten keskuudessa. Opiskelijat ja koululaiset ovat kaikkein innokkaimpia vapaaehtoisia ja erityisesti ammattikorkeakoulussa opiskelevat kokevat sen omakseen.

Miesten vapaaehtoistyötuntien määrä on puolestaan laskussa, vaikka kokonaisuudessaan vapaaehtoistyö kiinnostaa yhä enemmän. Miesten kiinnostus vapaaehtoisuuteen näkyy kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti nuorten kehitys mietityttää.

– Pojat tekevät vapaaehtoistyötä vähemmän kuin tytöt. Vapaaehtoistyö olisi hyvä tapa ehkäistä poikien syrjäytymistä. Pojille pitäisi tarjota entistä sopivampia ja kiinnostavampia tehtäviä, pohtii Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius.

Kyselystä käy myös ilmi se, että tuloja tarkasteltaessa ahkerimpia vapaaehtoistyöntekijöitä ovat pienituloiset. Alle 10 000 euroa vuodessa tienaavat tekivät lähes puolet enemmän vapaaehtoistyötä kuin yli 70 000 euroa tienaavat.

Yli puolet lähtisivät mukaan jos pyydettäisiin

Vapaaehtoistyötä tehtiin kyselyn toteuttamista edeltävän neljän viikon tarkastelujaksolla keskimäärin 15 tuntia. Kolme suosituinta vapaaehtoistyön tapaa olivat auttaminen, talkootyö ja neuvontatehtävät.

Suurin este vapaaehtoistyön tekemiselle on suomalaisten tutkimukseen osallistuneiden mukaan ajan puute ja se, että heitä ei pyydetä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kyselyn mukaan reilu puolet vastanneista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaa, mikäli heitä pyydettäisiin.

Työnantajan roolin vapaaehtoistyössä koettiin tärkeänä, sillä lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi olevansa kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoistyöhön mikäli mahdollisuutta tarjottaisiin työnantajan puolesta.

Vapaaehtoistyötä kartoittava kysely tehtiin Taloustutkimuksella Kansalaisareenan, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen tilauksesta. Kyselyyn vastasi henkilökohtaisilla käyntihaastatteluilla 1000 henkilöä ympäri Suomea. Edellinen vastaava kysely teetettiin 2015.

OP sosiaalisessa mediassa