Paluu tulevaisuuteen 2027 – Miltä tulevaisuus näyttää 45 nuoren näkökulmasta?

Millainen on maailma vuonna 2027 ja mitkä trendit siihen vaikuttavat? Millaista osaamista tulevaisuus vaatii? Joukko nuoria kokoontui yhdessä mentoreiden kanssa kesäkuun alussa luomaan tulevaisuuden vision kymmenen vuoden päähän.

Nuoret ovat Suomen tulevaisuuden tekijöitä. Vaikka korkeakoulutettujen työllistyminen on kääntynyt kasvuun, on monella edelleen haasteita työllistymisessä. Samalla työelämän vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa – kaivataan tukea ja neuvoja, mentorointia työllistymiseen sekä rohkeutta katsoa yhdessä nuorten kanssa tulevaan.

OP Vallilassa vietettiin 9.6. Tulevaisuuden tekijöiden päivää, jossa 45 nuorta, Suomen Mentorit, OPn kuusi asiantuntijaa ja pääjohtaja Reijo Karhinen katsoivat yhdessä tulevaisuuteen. Tavoitteena päivän aikana oli muodostaa yhdessä nuorten kanssa käsitys tulevaisuudesta ja antaa eväitä työllistymiseen sekä osaamisen kehittämiseen.

– Me käymme jatkuvaa keskustelua tulevaisuuden kuvasta. Se auttaa ja helpottaa näkemään, että tulevaisuus tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Nuoret näkevät parhaiten tulevaisuuteen. He elävät jo osin siinä tulevaisuudessa ja tulevat elämään sen tulevaisuuden. Siksi tämä päivä järjestettiin, kertoo OPn pääjohtaja Reijo Karhinen.

Tilaisuudessa nuoret jakautuivat mentoreiden ja asiantuntijoiden kanssa kuuteen ryhmään, joissa koettiin paluu tulevaisuuteen 2027. Keskusteluissa päivän sana tuntui olevan ajatus siitä, että tulevaisuudessa kaikki tieto sinusta löytyy yhdestä paikasta. Sovellusviidakon sijaan uskottiin kaikki toiminnot yhteen kokoaviin palveluihin, oli sitten kyse asumisesta, liikkumisesta tai terveydestä.

Päivän tuotoksena nuoret loivat yhdessä asiantuntijoiden kanssa tulevaisuuden teesit vuodelle 2027:

– Liikkuminen 2027: Kulkeminen tapahtuu yhden sovelluksen avulla. Älykypärä yhdistää kulkijat ja kuljettaa perille.

– Työ 2027: Tiedon jakaminen ja verkostot korvaavat perinteisen johtamisen. Epäonnistuminen on edellytys kehitykselle.

– Terveys 2027: Terveysdatan seuraaminen on osa jokapäiväistä elämää ja ohjaa valintoja terveydentilan mukaan. Hyvinvointia ylläpidetään älykodin avulla.

– Asuminen 2027: Omistamisesta siirrytään jakamistalouteen ja yhteisöasumiseen.

– Talous 2027: Avoin data mahdollistaa vastuulliset kulutuspäätökset. Hiilijalanjäljen seuraaminen on osa päivittäistä tilinpitoa.

– Tietoturva 2027: Tekoäly suojaa ihmisiä hyökkäyksiltä ja korvaa salasanat, maksamisen ja avaimet.

Asiantuntijat ja mentorit osallistuivat päivään vapaaehtoistyönä. Päivä järjestettiin osana OPn lahjaa satavuotiaalle Suomelle: 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Jokainen OP työntekijä saa juhlavuoden aikana käyttää päivän työaikaansa vapaaehtoisena.

Millainen on sinun tulevaisuuden kuvasi?

Oman tapasi tehdä vapaaehtoistyötä löydät: Hiiop100.fi.

OP sosiaalisessa mediassa