Kurkistus pääjohtaja Timo Ritakallion työlistaan

OP Ryhmän uusi pääjohtaja Timo Ritakallio aloitti tehtävässään maaliskuun alussa. Kysyimme häneltä, mihin asioihin hän aikoo työssään tulevina viikkoina ja kuukausina tarttua.

– Kaiken ytimessä on asiakas ja hänen tarpeensa. Pidämme asiakkaille näkyvän ja konkreettisen hyödyn kaiken tekemisen keskiössä - on tärkeää, että tuotteemme ja palvelumme muotoillaan asiakkaan tarpeen tai ongelman ympärille, linjaa Timo Ritakallio.

Mitä ajatuksia hänellä on OPn muutosmatkasta perinteisestä finanssitoimijasta kohti monialaista palveluyritystä? Kuinka hyvin vuonna 2016 uudistetun strategian toimeenpanossa on onnistuttu?

– Paljon hyvää on saatu aikaan muun muassa toimialaa nopeammassa kasvussa, kannattavuudessa, vakavaraisuudessa ja nousu-uralla olevassa asiakaskokemuksessa. Olemme myös onnistuneet laajentamaan sairaalaverkostoamme, uudistamaan korvauspalveluamme ja keskittämään taustatoimintojamme. Olemme tehneet kiinnostavia ja rohkeita uusia avauksia. Tekemistä on vielä ainakin tehokkuudessa ja omistaja-asiakasmäärätavoitteiden saavuttamisessa.

Ritakallio muistuttaa, että OPn tulos tulee vielä pitkään tulevaisuudessa valtaosin finanssipalveluista, eli pankkitoiminnasta, vahinkovakuutuksesta ja varainhoidosta.

– Pohdimme tarkkaan, kuinka uudet avaukset laajentavat tuota kokonaisuutta sen luontevana jatkeena sekä parempana palveluna ja arvona omistaja-asiakkaillemme. Laajennumme ja teemme uusia avauksia omia vahvuuksiamme hyödyntäen.

Kilpailuympäristö ja asiakkaiden odotukset muuttuvat kiihtyvää tahtia, eivätkä haasteet varmasti lopu lähivuosina.

– Ei riitä, että katsomme mitä muut finanssialan toimijat tekevät. PSD2 ja Open Banking avaavat uuden kilpailuasetelman pankkitoiminnassa.

Millaisella reseptillä asiakkaan uskollisuus ja tiukka kisa voitetaan?

– Voittajan resepti tulee tässä: uudet asiakaskokemusta parantavat palvelut yhdistettynä erinomaisessa kunnossa oleviin finanssipalveluihin, uskoo Timo Ritakallio.

Pääjohtajan työlista tästä eteenpäin

Liiketoiminnan ydin kuntoon

"Suurin virheemme olisi ihastua liikaa uuteen ja unohtaa kaikki vanha ja vahva. Liiketoimintamme ytimen on oltava koko ajan huippukunnossa. Tämä ei ole pelkästään tehostamista, vaan jatkuvaa toiminnan parantamista ja tuote- ja palvelukehitystä."

Omistaja-asiakkaalle tuotetun arvon maksimointi

"Omistaja-asiakkaille tuotettu arvo on kaiken toiminnan lähtökohta. Meidän on mietittävä, mikä on tehokkain, nopein, ja asiakkaan kannalta sujuvin tapa ratkaista hänen tarpeensa tai ongelmansa. Kaiken uudistumisen kärkenä on asiakkaille näkyvä ja konkreettinen hyöty.”

Strategisen fokuksen kirkastaminen

"Vaikka olemme iso yritys, meilläkin on rajoituksemme, emmekä voi laajentua loputtomiin. Meidän on tunnistettava ne pelit, jotka meidän on pakko voittaa, ja joissa meillä on parhaat edellytykset menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa vielä pitkään tulevaisuudessa, ja keskittää voimavaramme näihin."

Rakenne ja johtaminen vastaamaan strategiaa

"Rakenteemme ja johtamisjärjestelmämme on sovitettava ajan vaatimuksiin ja liiketoimintamme tarpeisiin, ja tuettava kehitystä kohti sitä työyhteisöä joka haluamme tulevaisuudessa olla. Toiminnan yksinkertaistaminen luo edellytyksiä paremmalle henkilöstökokemukselle ja asiakaskokemukselle. Kun vastuut ovat selkeitä ja organisaatio toimii paremmin, olemme myös tehokkaampia."

Kehittämisen tuottavuuden nostaminen uudelle tasolle

"Meillä on ollut tarvetta kasvattaa merkittävästi kehittämispanostuksiamme, mutta suuri kehittämisbudjetti ei ole mikään itsestäänselvyys tilanteessa, jossa meidän pitää kaiken kaikkiaan tehostaa toimintaamme. Meidän on kiinnitettävä huomiota tehokkuuteen ja kehittämisen tuottavuuteen."

Taktisen ja operatiivisen ketteryyden parantaminen

"Meidän on oltava ketteriä ja joustavia suhteessa päätöksentekoon, kehittämiseen, markkinoille vientiin ja hinnoitteluun. Meidän on oltava myös nopeita reagoimaan asiakkaan yhteydenottoihin ja vastaamaan palautteisiin. Jokainen viive on pois maksavilta asiakkailtamme."

OP sosiaalisessa mediassa