Arvonnan säännöt

OP Sijoittajakoulun rahastolahjakortin arvontaan liittyvät säännöt

1 Arvonnan järjestäjä

1.1 Arvonnan järjestää OP Osuuskunta (myöhemmin Järjestäjä).

1.2 Pääasiallisena järjestäjänä toimii

OP Osuuskunta

Y-tunnus 2241010-7

Gebhardinaukio 1, PL 308, 00101 Helsinki

2 Osallistumisaika ja osallistumisoikeus

2.1 Osallistumisaika on 13.7.2018-18.8.2018. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. Järjestäjä pidättää oikeuden pidentää arvonta-aikaa tai keskeyttää kilpailun harkintansa mukaan.

2.2 Arvontaan voivat osallistua Suomessa vakituisesti asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt (myöhemmin Osallistuja).

2.3 Osallistumisoikeutta ei ole OP Ryhmään kuuluvien yritysten työntekijöillä eikä tämän arvonnan järjestelyihin muuten osallistuneiden yritysten työntekijöillä.

3 Arvontaan osallistuminen

3.1 Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

3.2 Osallistuminen tapahtuu uutiskirje.op.media -sivulla olevan lomakkeen kautta. Arvontaan osallistuu, kun tilaa OP Sijoittajakouluun aloitusilmoituksen omaan sähköpostiosoitteeseensa.

3.3 Osallistuja vastaa siitä, että kyseessä on hänen omistamansa ja aktiivisessa käytössä oleva sähköpostiosoite. Sama henkilö ei voi osallistua usealla eri sähköpostiosoitteella.

4 Henkilötietojen käyttö

4.1 Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

4.2 Arvontaan osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään arvontaan liittyvään yhteydenpitoon sekä OP Sijoittajakouluun liittyvään viestintään. Tiedot hävitetään, kunhan arvonta on suoritettu ja voittajalle luovutettu palkinto.

5 Arvonnan palkinnot, voiton määräytyminen ja palkintojen toimittaminen

5.1 Arvonnan palkintona on 500 euron arvoinen rahastolahjakortti.

5.2 Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

5.3 Järjestäjän arpoo voittajan 20.8.2018, jonka jälkeen voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinto toimitetaan voittajan lähimpään Osuuspankin konttoriin. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

5.4 Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

5.5 Palkinnon voittaja vastaa palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä verotuksellisista seuraamuksista.

6 Sääntöjen hyväksyminen, voittajien tietojen käyttäminen ja järjestäjän vastuu

6.1 Osallistumalla arvontaan Osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden ilmoittaa arvonnan voittajien nimet Järjestäjän sosiaalisen median kanavissa (esim. Instagram, Twitter ja Facebook) ilman eri suostumusta tai korvausta.

6.2 Osallistumalla arvontaan Osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään osallistumismekanismia tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

6.4 Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

6.5 Kunkin arvontaan osallistuneen antamia yhteystietoja käytetään ainoastaan voittajan tavoittamiseksi ja OP Sijoittajakouluun liittyvän viestintään.

OP sosiaalisessa mediassa