7 sätt att förbättra hälsan

Visste du att det inte lönar sig att tvätta händerna för ofta? Med de här sju överraskande sätten kan du förbättra hälsan och hitta en bättre balans i livet.

Koncentrera dig på stunden

Lyckohormoner, som dopamin och endorfin, börjar surra i kroppen när vi fokuserar på det som vi gör – till exempel vika tvätt eller lyssna på musik. Att koncentrera sig på stunden är ett sätt att utföra mind-fulness-meditation, som har konstaterats ha fördelar för att bland annat lindra kronisk smärta, hantera depressions- och ångestsymtom och minska stressymtom.

Tvätta inte händerna för ofta

Det lönar sig inte att ständigt tvätta händerna, eftersom tvätten även avlägsnar goda bakterier som hjälper till att upprätthålla kroppens motståndskraft. Det räcker med bashygien: tvätta händerna efter toalettbesök, före du äter och lagar mat, när du kommer hem och när händerna är tydligt smutsiga.

Lyssna och diskutera

Det är lugnande att bara koncentrera sig på vad den andra verkligen säger. Då behöver man inte ständigt fundera på vilken egen historia man ska berätta härnäst. Däremot kan du med egna ord upprepa vad den andra sagt och försäkra dig om att du har förstått det som sagts. Aktivt lyssnande främjar sociala kontakter, vilka kan minska sjukdomsutbrott. Det finns forskningsrön om åtminstone hjärt- och kärlsjukdomar.

Ställ in din inre klocka

Går din inre klocka och den yttre miljön i olika takt? Du är trött när du borde vara vaken och piggnar till när det är dags att sova. Enligt de Nobelprisbelönade forskarna år 2017 påverkar den inre klockan bland annat hormonnivåerna och ämnesomsättningen. En långsam inre klocka kan vara en större orsak till uppkomsten av sjukdomar än vad man trott: den kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, metabolt syndrom och migrän. Den inre klockan kan ställas in med hjälp av en ljusterapilampa och genom att vistas i naturligt ljus så mycket som möjligt. Då påverkar ljuset hjärnans hypotalamus, som reglerar den inre klockan.

Krama, eller vidrör varandra

En beröring av någon som bryr sig om dig minskar stressen i kroppen och får dig att må bra. Vid beröringen utsöndras hormonet oxytocin i kroppen. Det minskar mängden stresshormon med hälften. Även om stress inte enbart är något dåligt, är den skadlig för hälsan om den pågår under flera månader utan återhämtning. Blodtrycket höjs, pulsen blir snabbare, hjärtat och blodomloppet belastas och motståndskraften blir sämre. Störningar i kroppens oxytocinsystem har även kopplats till depression, tvångssyndrom och ätstörningar. Beröringen kan börja med små, uppmärksammande nuddningar på axeln. I fingerspetsarna finns många känselreceptorer, och beröringen har betydelse även för den som berör.

Träna och lyssna till dig själv

Många behandlar en bråd, stressig arbetsvecka med en lika intensiv träning. En viss mängd motion är förstås viktig med tanke på hälsan, men kroppen behöver också vila för att återhämta sig. Om arbetsdagen har varit överbelastande, borde motionen ge glädje och avkoppling och inte stressa ytterligare.

Påverka med dina tankar

Utifrån undersökningar vet man att till exempel ett placebo kan verka eftersom användaren tror på det. Föreställningar kan också påverka åt andra hållet: Vid det danska smärtundersökningscentret utreddes vad som händer om läkaren ger patienten en stark smärtstillande medicin men samtidigt säger att smärtan kan bli värre. I hjärnkurvorna kunde det ses att smärtan faktiskt förvärrades. Det lönar sig givetvis inte att försöka behandla en sjukdom som kräver medicinering med bara tankens kraft. Men det kan vara nyttigt att efter bästa förmåga försöka tro på att man blir frisk. Ett positivt tankesätt är åtminstone inte till skada.

Expert: Pohjola Sjukhus hälsomästare Merja Piispanen

Källor: Terveyskirjasto.fi; Nobelprize.org; Moore, Kimberly: Why Listening to Music Makes Us Feel Good, Psychology Today 20.1.2011; Vase, Lene ym. : Placebo, nocebo, and neuropathic pai

OP sosiaalisessa mediassa