Vaurastuin vapaaehtoisena

Henri Parkkinen
Henri Parkkinen

Olin mukana järjestämässä discotapahtumaa kehitysvammaisille ja heidän kanssaan arjen askareissa toimiville avustajille ja omaisille. Päivän aikana sain vahvistusta näkemykselleni, että vapaaehtoistyö ei ole ainoastaan lahja toiselle vaan kaikille vapaaehtoistoiminnan osapuolille.

Henri Parkkinen
Henri Parkkinen

Vapaaehtoistoiminta on kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvaa kolmannen ja neljännen sektorin kansalaistoimintaa. Määritelmä on monimutkainen, mutta onneksi itse vapaaehtoistyö ei ole. Sitä voi tehdä kuka tahansa itselleen sopivalla tavalla. Eri tutkimusten ja kyselyiden perusteella 30-40 prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyön arvoa ei mitata rahassa vaan muissa määreissä. Kuitenkin taloustieteen tutkimuksessa todetun mukaan vapaaehtoistyön panos-tuotos-suhde on korkea ja toisaalta, esimerkiksi Suomen suurimpien järjestöjen tekemän vapaaehtoistyön kansantaloudellinen merkitys on tutkimusten mukaan vähintään samaa suuruusluokkaa kuin keskikokoisen pörssiyhtiön vuotuinen liikevoitto.

Vapaaehtoistyö on merkittävä voimavara taloudelle ja lainsäädännön tarkentuminen ja hallinnollisten puitteiden sujuvuuden kehittyminen madaltaisivat todennäköisesti entisestään kynnystä ryhtyä vapaaehtoistyöhön. Yhä useampi haluaisi tehdä vapaaehtoistyötä, jos siihen ryhtyminen olisi helppoa. Kannustaminen ja kiittäminen ovat vapaaehtoistyön merkittäviä toimeenpanevia ja ylläpitäviä voimavaroja.

Mietimme alkuvuodesta liiketoiminnossamme yhteistä tapaa osallistua vapaaehtoistyöhön Suomi 100 -hankkeemme, Hiiop! 100 vuotta vapaaehtoistyötä, puitteissa. Meissä oli potentiaalia, sillä jokainen meistä sai käyttää yhden työpäivän valitsemaansa vapaaehtoiskohteeseen. Hyvin nopeasti päädyimme järjestämään aktiviteettia yhdessä ja yhteistyössä isolle osallistujajoukolle ja osallistaen tapahtumaan myös muita vapaaehtoisia eri pankin liiketoiminnoista. Saimme ideointivaiheessa konsultaatioapua ja kun mukaan toteutukseen liittyi vapaaehtoisaktiivi Brother Christmas, sai suunnitelma viimeisen silauksensa. Päätimme järjestää discotapahtuman kehitysvammaisille ja heidän kanssaan arjen askareissa toimiville avustajille ja omaisille.

Jokainen tilaisuus vaatii omat järjestelytoimenpiteensä. Ohjelman suunnittelu, ruoka- ja juomahuollon järjestäminen ja yksityiskohtien hiominen etenivät sujuvasti ja yhteistyökumppaneiden (Sokos Hotelli Vantaa, Kotipizza Group Oyj ja Olvi Oyj) myötämielinen suhtautuminen yhteydenottoihimme lisäsi innostuneisuutta ja odotuksia tapahtumaa kohtaan. Loppujen lopuksi vapaaehtoisporukkamme koostui 30 pankkilaisesta.

Matkalla tapahtumapaikalle yritin puolianalyyttisesti jäsennellä ennakko-odotuksiani tapahtumalle, kunnes lamppu syttyi. Tajusin, että vapaaehtoisvoimin toteutettava tapahtuma on aina arvokas ja onnistunut. Hieno vapaaehtoisporukka ja mahtava osallistujajoukko luovat puitteet tapahtumalle, joka sujuu pääpiirteissään suunnitellun mukaisesti ja jossa kaikki viihtyvät. Jo tunti ennen tilaisuuden alkua tajusin, että näin tulee käymään. Välitön ja innostunut tunnelma vetää aina puoleensa – ilman, että tarvitsee edes heittäytyä luonnostaan mukaan.

Kaksi tuntia discoilua vierähti nopeasti menomusan ja muun ohjelman merkeissä. Kun päiväni vapaaehtoisena oli ohi, tein yhteenvedon kokemastani ja oppimastani. Sain vahvistusta näkemykselleni, että vapaaehtoistyö ei ole ainoastaan lahja toiselle vaan kaikille vapaaehtoistoiminnan osapuolille mukava sosiaalisen kanssakäymisen ilmentymä. Vapaaehtoistoiminnassa on tekemisen meininkiä, se huokuu hyvää mieltä ja siellä tapaa uusia tuttavuuksia.

Vapaaehtoistoiminta voi myös olla keino vaikuttaa asioihin ja arvoihin ja olla väylä tasapainoisempaan yhteiskuntaan ja yhdessä oloon. Se antaa mahdollisuuden kartuttaa kansalaistaitoja ja on yksi tapa siirtää oppia ja taitoja eteenpäin sukupolvilta toisille.

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille ja tapahtuman toteutumiseen myötävaikuttaneille!

Ota koppi vapaaehtoistyöstä! Hiiop100.fi löydät sopivan tavan tehdä vapaaehtoistyötä ja paikan kutsua apukäsiä vapaaehtoistehtävääsi.

OP sosiaalisessa mediassa