Uhkaavatko robotit viedä työsi? Näin varaudut työelämän murrokseen

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Kukaan ei voi varmuudella sanoa, miten työmarkkinat muovautuvat tulevien vuosikymmenien aikana. Viisainta lieneekin varautua erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Tässä kolme neuvoa!

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Työn murros on yksi aktiivisimmista debattien aiheista tällä hetkellä. Erilaisia tulevaisuudenvisioita on paljon ilmassa. Pessimistisimmissä arvioissa pelätään, että robotit vievät suuren osan ihmisten työpaikoista, jolloin eriarvoisuus on vaarassa lisääntyä ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on vaarassa. Etlan raportissa* arvioidaan, että noin kolmannes Suomen työvoimasta on ammateissa, jotka automatiikka tulee suurella todennäköisyydellä korvaamaan seuraavien 10-20 vuoden aikana.

Optimistisemmat visionäärit näkevät, että vaikka vanhoja työpaikkoja kuolee, niin uusia syntyy tilalle – kuten on talouden murroksissa ennenkin tapahtunut. Näitä tulevaisuuden töitä ei vaan vielä tunneta, joten niiden määrän ennustaminenkin on mahdotonta. Lisäksi robotisaatio voi mahdollistaa sen, että teemme entistä mielekkäämpiä töitä ja että meille jää entistä enemmän vapaa-aikaa. Tässä visiossa erityisesti vaativaa ajattelua tai monipuolista ihmisten välistä kommunikaatiota vaativat työt ovat turvatumpia. Itse esimerkiksi olen tuudittautunut ajatukseen, että kuulun tähän etuoikeutettuun ryhmään.

Ajatteluni sai haastetta viime viikolla, kun professori Richard Baldwin kävi Helsingissä kertomassa näkemyksiään. Hänen mukaansa globalisaation seuraava aalto iskee nimenomaan korkeasti koulutettuihin työntekijöihin korkean palkkatason (länsi)maissa. Erilaiset käännösohjelmat ja virtuaalitodellisuus mahdollistavat sen, että vaativia asiantuntijatehtäviä voidaan jatkossa hoitaa matalamman palkkatason maissa. Ehkäpä jatkossa allekirjoittaneen pitämät talouskatsaukset voidaan hoitaa intialaisen ekonomistin toimesta, joka virtuaalisesti ”siirtyy” yleisönsä luokse ja jonka puhe simultaanisesti käännetään suomeksi?

Tulevaisuudenvisioita on monia, eikä kukaan voi varmuudella sanoa, miten työmarkkinat muovautuvat tulevien vuosikymmenien aikana. Viisainta lieneekin varautua erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Tätä paljon tehdäänkin sekä yhteiskunnan tasolla että yrityksissä. Vähän vähemmälle on mielestäni jäänyt pohdinta siitä, miten yksilöt voivat varautua murrokseen omassa elämässään. Omat vinkkini ovat:

Kouluttaudu ja uudista osaamistasi

Monipuolinen osaaminen tekee ihmisistä joustavampia muutoksiin. Korkeasti koulutetun on helpompi siirtyä työstä toiseen, uudistaa osaamistaan ja muokata omaa tekemistään. Niinpä kouluttautuminen kannattaa edelleen – Baldwinin uhkakuvasta huolimatta. Myös työelämässä mukana olevien kannattaa ylläpitää, uudistaa ja monipuolistaa osaamistaan.

Varaudu taloudellisesti

Työelämän murroksen yksi mahdollinen tulema on se, että perinteinen palkansaajatyö vähenee ja yhä useampi tekee töitä yrittäjänä tai ns. epätyypillisissä työsuhteissa (osa-aikatyönä, keikkatyönä yms). Tämä tarkoittaa entistä suurempaa epävarmuutta ja epätasaisuutta omaan tulovirtaan. Tällöin kotitalouksien tulisi suunnitella talouttaan entistä pitkäjänteisemmin. Lähes 40 % suomalaisista sanoo tällä hetkellä suunnittelevansa talouttaan maksimissaan 3 kk eteenpäin*. Puskurivarat nousevat entistä suurempaan arvoon.

Jos pelot työpaikkojen menetyksestä tai polarisaatiosta toteutuvat ja entistä harvempi on työelämässä mukana, voi Suomen hyvinvointiyhteiskunta ja eläkejärjestelmän kestävyys törmätä uusiin haasteisiin. Omaehtoinen varautuminen on mielestäni viisautta, vaikka ei näihin pessimistisiin näkemyksiin uskoisikaan.

Korosta inhimillisyyttäsi

On asioita, joissa me ihmiset (ainakin toistaiseksi) olemme ylivoimaisia robotteihin verrattuna. Me pystymme kommunikoimaan monipuolisesti, lukemaan sanatonta viestintää, olemaan empaattisia ja inhimillisiä. Uskon, että näille ominaisuuksille on myös jatkossa kysyntää ja niiden korostaminen omassa työssään kannattaa.

*Pajarinen, M. ja Rouvinen, P. (2014). Computerization Threatens One Third of Finnish Employment. ETLA Briefs, 22.

*Finanssiala: säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2017

OP sosiaalisessa mediassa