Q1-tuloskausi: Hajuton ja mauton, mutta tulokset kasvavat

Antti Saari
Antti Saari

OPn Osakestrategi

Antti Saari
Antti Saari

OPn Osakestrategi

Lopuillaan oleva Q1-tuloskasvu oli Yhdysvalloissa huikea: yllätykset painottuivat tuntuvasti positiiviselle puolelle ja liki 90 % yhtiöistä onnistui kasvattamaan tulostaan suhteessa vertailujaksoon. Paljon odotettuihin toiveisiin talouskasvun vauhdittumisesta ja veronkevennysten antamasta tuesta on siis vastattu. Euroopassa ja Suomessa tuloskausi jäi kuitenkin jälleen kerran selvästi Yhdysvaltoja heikommaksi ja negatiivisia yllätyksiä nähtiin hieman positiivisia yllätyksiä enemmän. Tulospäivien kurssireaktiot olivat pääasiassa negatiivisia.

Ovatko asiat siis Euroopassa pahemman kerran pielessä? Eivät suinkaan, sijoittajan on syytä sukeltaa pintaa syvemmälle. Yksinkertaisin ja merkityksellisin selitys Yhdysvaltain Eurooppaa vahvemmalle tuloskasvulle löytyy Yhdysvaltain veroreformista, jonka positiiviset vaikutukset useille amerikkalaisyhtiöille osoittautuivat odotettua merkittävämmiksi, sekä valuuttakurssiliikkeistä. Merkittävästi vahvistunut euro on nakertanut useimpien eurooppalaisyhtiöiden euromääräisiä lukuja, samalla kun dollarin heikentyminen on vastaavasti paisuttanut amerikkalaisyhtiöiden dollareissa laskettuja tuloksia. Toki eroa selittää myös Yhdysvaltojen Eurooppaa voimakkaampi talouskasvu, mutta tämän vaikutus oli suuressa kuvassa selvästi mainittuja seikkoja vähäisempi.

Absoluuttisesti tarkastellen suomalaisyhtiöiden tuloskauden sato ei ollutkaan lainkaan huono. Nokia, jonka lukuja painoi kvartaalin epäedullinen tuotemix, poislukien suomalaisyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,3 % ja liikevoitto 7 % suhteessa vuoden takaiseen tasoon. Tulosmomentum säilyi kutakuinkin samanlaisena kuin Q4:llä ja noin 2/3 yhtiöistä paransi tulostaan. Lisäksi muutokset yhtiöiden antamissa näkymissä painottuivat positiiviselle puolelle. Tästä on hyvä jatkaa.

Toimialoittain erot olivat näkyviä. Energiasektori ja metsäteollisuus ylsivät näkyviin ennusteiden ylityksiin jo toista kvartaalia peräjälkeen. Samalla rakennus- ja terveydenhuoltosektorin yllätykset jäivät pettymysten puolelle. Mitä Helsingin pörssissä sitten pitäisi tässä kohtaa ostaa? Mielestäni ilman muuta rakennus- ja terveydenhuoltosektoreita. Kyseisten toimialojen näkymät ovat Suomessa edelleen lupaavat ja tulospettymykset selittyvät etupäässä tilapäisillä ja jaksotuksellisilla tekijöillä. Kun tuloskaudelle nimellisenä teemana on vielä vallinnut se, että pettymyksistä rangaistaan korostetun voimakkailla kurssilaskuilla, vaikuttaa markkinoiden pessimismin hyödyntäminen ostopaikkana näissä toimialoissa ilmeisen houkuttelevalta.

OP sosiaalisessa mediassa