Mikä ihmeen ’musta lista’?

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Aika ajoin julkisuudessa käydään keskustelua sijoittajien ’mustista listoista’. Mitä nämä mystiset listat ovat?

Mika Leskinen
Mika Leskinen

Mika Leskinen työskentelee johtajana OP Varallisuudenhoidossa. Hänen vastuualueelleen kuuluu vastuullinen sijoittaminen.

Asiaan ei todellisuudessa liity mitään mystiikkaa. Itse kutsumme listaa ’poissulkulistaksi’, kansainvälisesti käytetään usein ’exclusion list’ nimitystä. Suora käännös englanninkielisestä termistä kuvaa kutakuinkin ’ulkopuolelle jättämistä’. Listalla olevat yhtiöt jätetään siis meidän aktiivisten suorien sijoitustemme ulkopuolelle. Lista on julkinen ja löytyy vastuullisen sijoittamisen sivuiltamme.

Monet sijoittajat pidättäytyvät nykyään sijoittamasta tietyille sektoreille, tietyn tyyppisiin toimintoihin tai tiettyihin yhtiöihin. Toki poissuljettaviin yhtiöihin voisi vain jättää sijoittamatta, ilman julkista listaakin. Julkinen lista kuitenkin viestii tehokkaasti, millaisiin toimintoihin ei haluta sijoittaa. Samalla se on viesti listalle päätyneille yrityksille siitä, että joku heidän toiminnassaan ei ole ehkä kaikkien mieleen tai hyvä juttu. Joihinkin yrityksiin tällaisella julkisella palautteella voi olla vaikutusta, toisiin taas ei. Yleensä ennen kuin yritykset päätyvät listalle, niihin pyritään vaikuttamaan eri keinoin erityisesti silloin, jos yritykset rikkovat kansainvälisiä normeja. Me OPssa olemme parhaillaan käynnistämässä vaikuttamista myös kansainvälisissä yhtiökokouksissa.

Millä perustein yhtiöitä sitten suljetaan pois sijoituksista? OP Varallisuudenhoito poissulkee yhtiöitä kolmen kriteerin perusteella. Kriteereitä ovat kansainväliset normirikkomukset, kansainvälisillä sopimuksilla kielletyt aseet sekä hiiliriski. Kansainvälisten normirikkomusten perusteella poissuljetuissa yhtiöissä syy liittyy talouteen ja riskienhallintaan. Kansainvälisistä ohjeista, kuten OECD:n ohjeista monikansallisille yhtiöille piittaamattomien yhtiöiden voidaan katsoa sisältävän sijoittajalle turhan suuria riskejä. Aseyhtiöiden poissulkeminen perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat niiden valmistamista. Hiiliyhtiöiden poissulkeminen perustuu taloudelliseen riskiin. Sellainen syntyy, jos yhtiö on voimakkaasti hiilestä riippuvainen eikä aktiivisesti sopeudu muutokseen, jossa maailma väistämättä muuttuu vähähiilisemmäksi. Poissulkeminen perustuu siis mahdollisimman selkeästi määriteltyihin kriteereihin. Niiden taustalla ovat kansainväliset normit, sopimukset, riskienhallinta ja taloudelliset syyt.

OP Varallisuudenhoidossa poissulkeminen koskee suoria aktiivisia sijoituksia. Toisin sanoen toisiin rahastoihin sijoittavia rahastoja ja indeksirahastoja poissulkemisemme ei koske. Poissulkulistaa päivitetään tarpeen mukaan.

Uskomme, että aktiiviset toimenpiteemme edesauttavat tarvittavien muutosten tapahtumista. Meille kyse on siitä, millaisen maailman eteen me itse toimimme. Kyse ei ole mustista listoista, vaan valoisammasta tulevaisuudesta.

OP sosiaalisessa mediassa