Millä tolalla ovat suomalaisten sijoituslukutaidot?

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Riskin ja tuoton välisen yhteyden suomalaiset ymmärtävät hyvin. Korkoa korolle -ilmiön huikeita mahdollisuuksia ei valtaosa sen sijaan ymmärrä.

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Kansainvälissä vertailuissa suomalaisten taloustaidot ovat hyvällä tasolla. Tämä ilmenee muun muassa Panu Kalmin ja Olli-Pekka Ruuskanen tutkimuksesta, jossa he ovat perehtyneet suomalaisten talouslukutaitoihin ja erityisesti niiden tasoon verrattuna muihin maihin*. Tutkimuksessa selvitettiin talouden käsitteiden hallintaa, kuten ymmärrystä inflaation vaikutuksesta ostovoimaan, lainojen koroista yms.

Tutkittujen kysymysten joukossa oli myös erityisesti sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Nämä kysymykset käsittelivät korkoa korolle efektiä, riskin ja tuoton välistä yhteyttä sekä hajautuksen merkitystä**. Päätinkin paneutua tällä kertaa näihin, sillä sijoittaminen on kasvattanut viime vuosina suosiotaan kansan keskuudessa.

Usein tuntuu, että talousasioista puhutaan riskien ja uhkien kautta ja se oppi näyttää myös menneen hyvin perille. Suomalaiset ymmärtävät hyvin sen tosiasian, että korkeampi tuotto tarkoittaa myös korkeampaa riskiä. Jopa 89 % vastaajista osasi vastata oikein tähän kysymykseen. Luku on myös selvästi suurempi kuin vastaavaan kyselyyn osallistuneiden 14 OECD- maan mediaani.

Hajauttamisen merkityksen osalta tulokset eivät ole aivan yhtä hyviä. 66 % tutkituista suomalaisista ymmärsi, että hajauttamalla sijoitukset useampaan kuin yhteen kohteeseen, riski arvon alennuksesta yleensä laskee. Tässäkin sentään suomalaiset olivat muiden tutkittujen OECD-maiden kansalaisia fiksumpia.

Korkoa korolle -vaikutusta sen sijaan ei valtaosa ymmärrä. Alle puolet osasi vastata oikein kysymykseen ”Jos laitat tilillesi 100 euroa, kuinka paljon rahaa olisi tilillä viiden vuoden päästä, kun korko on 2 % vuodessa ja talletusten tuotosta ei peritä veroa" (oikea vastaus: enemmän kuin 110 euroa). Väitän, että tätäkin harvempi ihan OIKEASTI oivaltaa korkoa korolle ilmiön voiman kun sijoitusaika on pitkä. Siis oikeasti pitkä eli vuosikymmeniä -mikä on ihan realistinen aika, jos pitkäjänteisen säästämisen aloittaa vaikkapa silloin kuin siirtyy työelämään ja vakituinen palkka alkaa juosta. Vaikka itse olen pyöritellyt erilaisia korkoa korolle laskelmia työni puolesta jo pitkään, yllätyn edelleenkin usein siitä, kuinka suureksi pienetkin säännöllisen säästämisen summat voivat kasvaa, kun säästämisaika on pitkä ja sijoitukset tuottavissa (eli riskipitoisissa) kohteissa.

Kokonaisuutena suomalaisten perustiedot sijoittamisen osalta ovat mielestäni kohtuullisen hyvällä tasolla, ainakin muihin tutkittuihin OECD-maihin verrattuna. Ajan merkitystä tuottoon ja sitä millaisia mahdollisuuksia se pitkäjänteiselle sijoittajalle tarjoaa ei kuitenkaan olla oivallettu. Siinäpä edelleen neuvontasarkaa meille alan toimijoille!

Moni kokee sijoittamisen liian vaikeaksi ja työlääksi. Sitä sen ei tarvitse olla, ellei sitten itse halua nähdä vaivaa. Erilaisia sijoittamisen vaihtoehtoja löytyy niin perehtyneille kuin vähemmän perehtyneille sijoittajille. Hifistelytietoa on netti ja lehdet pullollaan, mutta perusperiaatteet ymmärtämällä pääsee jo pitkälle. Jos siis ymmärrät nämä periaatteet, tiedät jo paljon.

  • Mitä korkeampi tuotto-odotus, sitä korkeampi riski.
  • Hajauttaminen pienentää riskiä.
  • Ajan vaikutus sijoitusten kokonaistuottoon on huikea korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Siis oikeasti huikea, kun aika on pitkä.

Ps: tieto ja ymmärrys asioista ei kuitenkaan takaa sitä, että ihmiset tekisivät oman taloutensa kannalta fiksuja päätöksiä. Tästä lisää myöhemmin…

*Panu Kalmi ja Olli-Pekka Ruuskanen: Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin

**Kysymykset ja väittämät:

Jos laitat tilillesi 100 euroa, kuinka paljon rahaa olisi tilillä viiden vuoden päästä, kun korko on 2 % vuodessa ja talletusten tuotosta ei peritä veroa? (enemmän kuin 110 euroa)

Sijoituksessa, jossa on korkea tuotto, on yleensä myös korkea riski (tosi)

Kun sijoittaa varansa useampaan kohteeseen, niin riski sijoituksen arvon alennuksesta yleensä on suurempi, kuin sijoitettaessa vain yhteen kohteeseen (epätosi)

OP sosiaalisessa mediassa