Kolme tapaa sijoittaa 101-vuotiaaseen Suomeen

Haluatko tehdä hyvää Suomessa? Sijoittamalla Suomen metsiin tai kasvukeskusten vuokra-asuntoihin osallistut koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä moni suomalainen miettii Suomea ja sitä, mitä voisi tehdä kotimaan hyväksi. Yksi tapa osallistua 101-vuotiaan Suomen tulevaisuuden rakentamiseen on tehdä sijoitus, joka hyödyttää Suomea.

Tässä kolme tapaa, joilla voit sijoittaa Suomeen.

1. Sijoita Suomen metsiin

OP-Metsänomistaja on rahasto, joka sijoittaa nimensä mukaisesti metsään. Rahasto omistaa 64 000 hehtaaria metsää ympäri Suomen ja tuottaa pitkällä aikavälillä noin 4 prosenttia kulujen jälkeen.

Metsärahaston tuotto muodostuu sekä puuston kasvusta eli siitä, kun rahaston omistamien metsäkiinteistöjen puuta myydään, että puuvarannon arvonmuutoksesta.

Ja niin kuin suomalaiset hyvin tietävät, metsissä on muutakin arvokasta kuin puu. Siksi rahaston tuottoa hankitaan myös esimerkiksi hyödyntämällä metsiä virkistyskäyttöön tai metsästykseen.

OP Kiinteistösijoitus Oy:n toimitusjohtaja Markku Mäkiahon mukaan metsärahasto, kuten muutkin kiinteistörahastot, sopivat erityisesti niille sijoittajille, jotka hakevat hajautusta perinteiseen, talletuksia ja osakkeita sisältävään sijoitussalkkuunsa.

Metsä on perinteisesti ollut Suomen talouden vahva tukijalka. Perinteinen metsäteollisuus ehdittiin kuitenkin julistaa auringonlaskun alaksi parikymmentä vuotta sitten, kun ala oli voimakkaassa murroksessa.

Mäkiaho huomauttaa, että metsä on noussut uudelleen tärkeäksi. Suomeen rakennetaan jopa uusia sellutehtaita, ja muussakin biotaloudessa nähdään paljon mahdollisuuksia.

– Markkinoilla on taas pulaa raaka-aineesta, Mäkiaho sanoo.

2. Sijoita kasvukeskusten vuokra-asuntoihin

Suomessa on pulaa myös vuokra-asunnoista. Tähän kysyntään vastaa OP-Vuokratuotto -rahasto, joka sijoittaa uusiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa.

OP-vuokratuotto -rahaston pääomasta 70 prosenttia on sijoitettu vuokra-asuntoihin ja loput toimitiloihin. Mäkiahon mukaan yhdistelmällä pyritään nostamaan rahaston keskituottoa hallitusti.

Rahaston pitkän aikavälin tuottotavoite on 4,5 prosenttia. Tuotto perustuu sekä asunnoista saatavaan vuokratuloon että asuntojen arvon nousuun.

Mäkiaho muistuttaa, että vuokra-asuntotarjonnalla on iso merkitys koko yhteiskunnalle.

– Kun vuokra-asuntoja on tarjolla, ihminen voi muuttaa työn perässä tai vaihtaa sopivamman kokoiseen asuntoon. Kun vuokra-asuntoja on riittävästi, vuokralla asuminen on todellinen vaihtoehto omistusasumiselle, hän sanoo.

Ja kun rakennetaan uusia vuokra-asuntoja, rakennusalalla riittää töitä, millä on niin ikään isot yhteiskunnalliset vaikutukset.

OP Vuokratuotto -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa ja haluaa olla mukana kasvukeskusten asuntomarkkinakehityksessä. Koska asuntoihin sijoittaminen on pitkäjänteistä, OP suosittelee sijoitusajaksi vähintään neljää vuotta.

3. Sijoita suomalaisiin palveluihin

Suomessa yhteiskunta eli käytännössä valtio ja kunnat ovat perinteisesti vastanneet erilaisten julkisten palveluiden vaatimista kiinteistöistä. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, kirjastopalveluita kirjastoissa ja vanhusten hoitoa erilaisissa hoitolaitoksissa.

Nykyään yhä useampi palvelukiinteistö rahoitetaan sijoittajien rahoilla. OP-Palvelukiinteistöt on yksi niistä rahastoista, jotka sijoittavat muun muassa hoivakoteihin, palveluasuntoihin, sairaaloihin ja päiväkoteihin kasvukeskuksissa.

Mäkiaho huomauttaa, että kyse on sellaisista yhteiskunnallisista palveluista, joiden tarve ei tule häviämään mihinkään.

Kiinteistöt omistava rahasto tekee palveluntarjoajien kanssa tyypillisesti 10–15 vuoden vuokrasopimuksia, mikä takaa pitkäaikaisen, tasaisen ja varman tuoton.

Tämäkin rahasto sopii Mäkiahon mukaan maltilliselle sijoittajalle sijoitusten hajauttamiseen. Tuotto-odotus on noin 4,5 prosenttia vuodessa ja suositeltu sijoitusaika vähintään neljä vuotta, kuten muissakin kiinteistösijoituksissa.

Hyviä sijoituksia Suomeen

Kun sijoittaa Suomeen, se on varmasti tapa tukea kotimaata. Mutta onko se myös taloudellisesti järkevää? Mäkiahon mukaan on. Siitä kertoo ainakin se, että myös kansainväliset sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan Suomeen.

– Suomea pidetään vakaana, turvallisena ja ennustettavana maana. Sekin vaikuttaa, että olemme eurossa, Mäkiaho sanoo.

Kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta Suomi on pieni markkina maantieteellisesti “laidalla” ja siksi sijoittajien odottamat tuotot ovat täällä korkeammat kuin esimerkiksi keskisessä Euroopassa.

– Samalla vakaus ja ennustettavuus tuovat kansainvälisiä sijoittajia tänne korkeampien tuottojen perässä. Ja kuten kaikessa sijoittamisessa, markkinoiden likviditeetti on sijoittajan kannalta hyvä asia ja sitä kansainväliset sijoittajat ovat luoneet, Mäkiaho sanoo.

Mutta kannattaako kaikkia rahojaan sijoittaa Suomeen?

Mäkiaho toteaa, että oppikirjamainen vastaus olisi, että aina kannattaa hajauttaa, myös maantieteellisesti.

– Mutta tavallisen yksityissijoittajan voi olla vaikea sijoittaa hajautetusti kiinteistöihin ulkomailla. Toki voi ostaa asunnon Berliinistä tai loma-asunnon Espanjasta, mutta silloin riskitkin ovat toiset, Mäkiaho sanoo.

Hän muistuttaa, että kun sijoittaa Suomeen, tukee taloudellisesta toimeliaisuutta täällä.

– Kiinteistöihin ja vuokra-asuntoihin sijoittaminen on järkevää, koska niille on paikallisesti tarvetta. Uskon myös, että Suomen metsät ovat tärkeitä talouden ajureita seuraavatkin sata vuotta, Mäkiaho sanoo.

Lue lisää kotimaisista sijoitusvaihtoehdoista op.fi:stä.

OP sosiaalisessa mediassa