Edustajiston vaaleissa on omistaja-asiakkaiden paikka vaikuttaa

Miten omistajan ääni saadaan kuuluviin, kun omistajia on puolitoista miljoonaa? Osuuspankkien vastaus tähän kysymykseen on vaaleilla valittavat edustajistot, joista omistaja-asiakkaat äänestävät taas tänä syksynä.

Valtaosassa osuuspankkeja ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden valitsema edustajisto, jonka toimikausi on aina kerrallaan neljä vuotta. Joissakin osuuspankeissa vastaava päätösvalta on osuuskuntakokouksella, johon omistaja-asiakkaat kokoontuvat.

Osuuspankkikohtaiset edustajiston vaalit järjestetään marraskuussa, ja ehdokkaaksi voi asettua ehdokashankinta-aikana eli 14.8.–8.9.2017. Tänä vuonna vaaleissa näkyy vahvasti digitaalisuus, sillä äänestäminen onnistuu myös sähköisesti tietokoneella tai mobiililaitteella.

Neljä vaikuttajaa eri puolilta Suomea kertovat, miten edustajiston kautta voi vaikuttaa oman pankkinsa toimintaan.

Omistaja-asiakkaan ääni kuuluu osuuspankissa

Useassa pankissa tämän vuoden edustajiston vaalit ovat ensimmäiset, niin myös OP Pietarsaaren Seudussa. Toimitusjohtaja Thomas Hulténin mukaan omistajien ääni kuuluu jo nykyisessä järjestelmässä, jossa keskiössä on osuuskuntakokous. Edustajistoon siirtymiselle on silti hyvät perusteet.

– Tärkein syy on kasvu. Olemme 1990-luvulta lähtien kasvaneet uuteen kokoluokkaan, ja omistaja-asiakkaita pankilla on jo noin 8 500 kolmen kunnan alueella. Heistä parikymmentä aktiivia on yleensä ehtinyt osuuskunnan kokouksiin. Nyt meillä on kovana tavoitteena saavuttaa syksyn vaaleissa 40 prosentin äänestysvilkkaus. Näin saisimme kuuluviin 200 kertaa suuremman joukon äänen kuin ennen.

Ehdokashankintaan Pietarsaaren seudulla panostetaan tosissaan. Tavoitteena on tehdä ehdokkaan valitseminen kaikille helpoksi ja saada tätä kautta koko omistaja-asiakaskuntaa hyvin edustava edustajisto. Ehdokkaita etsitään aktiivisesti eri ikä- ja ammattiryhmistä, naisista ja miehistä sekä koko toiminta-alueelta eli Pietarsaaresta, Luodosta ja Pedersörestä.

– Haluamme antaa edustajiston jäsenille muutakin kuin yhden lakisääteisen kokouksen vuodessa. Luvassa on monipuolista koulutusta ja tiedon tarjontaa. Ja tietenkin edustajiston jäsenyys on myös ensimmäinen porras matkalla vielä vaativampiin tehtäviin pankin hallinnossa, Hultén avaa.

Thomas Hultén kertoo, että seudun vahva paikallishenki näkyy kaikkialla.

– Ihmiset täällä kokevat kuuluvansa yhteisöön ja haluavat toimia sen parhaaksi. Tämä tekee myös kommunikoinnin mutkattomaksi. Seudun asukkaat tuntevat toisensa, ja yhteyttä otetaan mielellään. Pankkikonttoritkin ovat täällä edelleen tärkeitä paikkoja asiointiin ja tietojen vaihtoon. Käytämme yhteydenpitoon kaikkia perinteisiä kanavia, mutta sosiaalisen median kanssa olemme vielä hieman odottavalla kannalla.

Asiakkailla oikeaa vaikutusvaltaa

OPssa jokaisella omistaja-asiakkaalla on yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa pankkinsa asioihin, sanoo yritysoikeuden professori (oa.) Janne Ruohonen. Hän toimii OP Tampereen hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

– Pidän äänestämistä pankin edustajiston vaaleissa erittäin tärkeänä. Käytämme Tampereella aktiivisesti myös sosiaalista mediaa ja muita kanavia saadaksemme ihmisiä ensin lähtemään ehdokkaaksi ja sitten äänestämään. Tavoitteena on, että uudesta edustajistosta tulee koostumukseltaan mahdollisimman monipuolinen.

Eri asiakasryhmiä laajasti edustava edustajisto tukee Janne Ruohosen mielestä osuuspankin suurinta vahvuutta.

– OPn paikallistuntemus on todellinen kilpailuetu. Omistaja-asiakkaat, hallinto ja johto ovat kaikki siellä missä toimintakin. Menestys on kiinni toiminta-alueen menestyksestä, joten pankilla on kaikki syyt edesauttaa sitä omilla keinoillaan. Vastuu sekä asiakkaista että toiminta-alueesta kuuluu jo OP Ryhmän perustehtävään. Tampereen seutu on vahvan kasvun aluetta, ja OP Tampere on siinä kasvussa aktiivisesti mukana. Se on itsekin merkittävä työllistäjä kotiseudullaan. Ilman alueellisesti toimivaa osuuspankkia täältä puuttuisi jotakin aivan oleellista.

Ruohosen leipätyö on akateemisessa maailmassa. Miten yliopistorooli ja finanssipäättäjän rooli sopivat yhteen?

– Ne täydentävät toisiaan. Tutkin ja opetan yritysjuridiikkaa, ja on hyvin palkitsevaa nähdä asioita myös käytännön toiminnan tasolla. Se vaatii oman pankin asioihin perehtymistä ja finanssimaailman seuraamista myös laajemmin. Jokainen pankin hallinnon jäsen pääsee omista lähtökohdistaan mukaan kehittämään toimintaa. Juuri näistä syistä minäkin alkuaan lähdin mukaan – ja pitkäaikainen OP-asiakkuus teki päätöksen helpoksi.

Nuoriakin kiinnostaa

Pankin hallintotehtäviä on perinteisesti pidetty keski-ikäisten ja eläkeläisten aktiviteettina. Nuortenkin joukossa on kiinnostusta, kun asiasta osaa kertoa, sanoo Siiri Puha. Hän epäilemättä osaa, sillä OP Keski-Uudenmaan asiakasneuvojana toimiva Puha täyttää itse tänä keväänä 23 vuotta.

– Otan sopivissa tilanteissa asiakkaiden kanssa puheeksi mahdollisuuden tulla vaikuttamaan oman pankin asioihin. Kerron, että osuuspankissa kaikilla on sama äänivalta, toisin kuin osakeyhtiöissä. Tämä vetoaa ihmisiin, jotka haluavat päästä vaikuttamaan omiin, lähellä oleviin asioihin.

Puhan mukaan on luonnollista, että asiakkaiden kiinnostus pankin vaaleissa äänestämistä ja ehdolle asettumista kohtaan vaihtelee suuresti.

– Jotkut ovat välinpitämättömiä, mutta joidenkin kanssa syntyy vilkas keskustelu, kun kiinnostus herää. Olen saanut yhden noin 20-vuotiaan asiakkaani innostumaan asiasta. Halua vaikuttaa asioihin siis on, mutta se vaatii usein pientä herättelyä. Sen koen omaksi tehtäväkseni tavanomaisen asiakasneuvonnan ohella, Puha kertoo.

Mahdollisuus oppia uutta

Myyntineuvottelija Seija Heikkinen tuli valituksi OP Kainuun edustajistoon pari vuotta sitten. OPn pitkäaikaisen asiakkaan sai liikkeelle halu syventää omaa tietämystä – ja tietenkin halu vaikuttaa asioihin.

– Kun oma työpaikka on osakeyhtiössä, minua kiinnosti nähdä, onko osuustoiminnallisen yrityksen toiminta jotenkin merkittävästi erilaista. Ja onhan se, Heikkinen kertoo ja jatkaa:

– Olen kokenut edustajiston jäsenyyden monin tavoin palkitsevana. Ajan tasalla pysyminen sekä oman pankin että koko toimialan tilanteesta on ollut helppoa hallinnon uutiskirjeiden avulla. Esimerkiksi lainsäädännön muutokset ja niiden näkyminen pankkitoiminnassa vaativat perehtymistä. En kuitenkaan koe, että edustajiston jäsenyys veisi liikaa aikaa. Asioiden seuraaminen näkyy myös omassa profiilissa. Olen saanut peräti asiantuntijan mainetta ystäväpiirissä, ja samalla voin viedä heidän viestiään pankin tietoon.

Seija Heikkinen mainitsee myös pankin tulossa olevan digikoulutuksen, jossa on tarkoitus aivan käytännön tasolla tutustua muun muassa OP-mobiiliin ja Pivoon. Tällaisten arjen asioiden ohella hän pitää OP Kainuun tapaisen pankin yleistä roolia äärimmäisen tärkeänä maakunnan kannalta.

– On tärkeää ja hienoa, että meillä on täällä pankki, jolla on kasvot. Paikalliseen toimijaan on helppo luottaa, kun siellä ihmisetkin ovat tuttuja ja päätöksenteko lähellä. Osuustoiminnallisuuden ja paikallisuuden yhdistelmä on vahva valtti pankille.

Ylin päättäjä

  • Edustajisto on osuuspankin ylin päätöksentekoelin, joka tekee kaikkein tärkeimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Sen toimivalta vastaa pitkälti osakeyhtiön yhtiökokousta.
  • Edustajiston jäsen on näköalapaikalla omassa pankissaan näkemässä koko OPn tulevaisuuden kehityssuunnat. Pankki järjestää edustajiston jäsenille valmennusta.
  • Kaikissa osuuspankeissa ei ole edustustoa. Niissä ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous.

Uutta vuonna 2017

  • Tämän vuoden edustajiston vaaleissa näkyy uuden teknologian rynnistys. Uutta on myös se, että suhteellisista vaaleista siirrytään enemmistövaaliin, jossa jokainen edustaja tulee valituksi omilla äänillään ja ansioillaan.
  • Myös sähköinen äänestäminen on mahdollista. Omistaja-asiakkaat voivat äänestää tietokoneella tai älypuhelimella.
  • Sosiaalista mediaa hyödynnetään ehdokkaiden haussa ja itse vaaleissa aktiivisesti, ja vaalikoneetkin ovat käytettävissä.

OP sosiaalisessa mediassa