Eläinten aiheuttamat henkilövahingot ovat kasvussa, mutta uusi teknologia lupaa helpotusta tilanteeseen

Tilastojen mukaan suurin osa eläinvahingoista tapahtuu henkilö- ja pakettiautoille, kun taas rekkojen jykevä rakenne auttaa ehkäisemään vaurioiden syntymistä. Erityisesti hirvet aiheuttavat huolta tiellä liikkujille.

Suhteutettuna autovahinkojen kokonaismäärään, eläinvahinkojen osuus on melko pieni.

– Jos katsotaan kaikkia vapaaehtoisen vakuutuksen autovahinkoja eri vakuutusyhtiöillä, niin vuoden 2017 aikana niitä oli yhteensä 562 000 kappaletta. Siitä lukemasta eläinvahinkoja oli 12 561 kappaletta, joten eläinkolareiden suhteellinen osuus jää aika pieneksi, noin 2,2 prosenttiin, kertoo Seppo Alanko Pohjola Vakuutuksesta.

Viime vuosina henkilökorvaukseen johtaneiden eläinkolareiden määrä on kuitenkin kasvanut. Liikennevakuutuskeskuksen Onnettomuustietoinstituutti OTI:n tilastojen mukaan henkilökorvaukseen johtavia eläinkolareita on tapahtunut vuosien 2012-2016 välillä keskimäärin 420 kappaletta vuosittain.

Vuonna 2016 henkilökorvaukseen johtaneita onnettomuuksia oli lähes puolet enemmän kuin vuonna 2012. Suurin osa niistä tapahtuu henkilö- ja pakettiautolla liikkuville. Pääsääntöisesti eläinkolareissa on kuitenkin kyse aineellisista vahingoista.

– Arvioisin, että yli 95 prosenttisesti kyse on aineellisista vahingoista. Suoraa tilastoa ei ole käytettävissä, mutta käytännössä vakavat henkilövahingot rajoittuvat lähinnä rajuihin hirvikolareihin. Onneksi niidenkin yhteydessä ihmisille tulee harvoin mitään vakavampaa vammaa.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaille tapahtuu noin 3700-3800 eläinvahinkoa vuosittain.

– Jos samaan konserniin kuuluva A-Vakuutus otetaan mukaan, eläinvahinkojen kokonaismäärä asettuu keskimäärin 4000-4500 vahingon tietämille.

Tilastojen vertailua hankaloittaa osaltaan se, että eri vakuutusyhtiöiden ehdoissa on suurta vaihtelua. Alangon mukaan kokonaismäärässä voi olla useampien tuhansien heittoja johtuen siitä, että osa eläinvahingoista korvataan joissakin vakuutusyhtiöissä vaunuvahinkojen puolelta.

– Pohjola Vakuutuksella, A-Vakuutus mukaan lukien, eläinvahinkojen kokonaislukemaan sisältyvät kaikki eläimet. Toisilla vakuutusyhtiöillä asia ei välttämättä ole näin, vaan siellä hirvi-, peura- ja porovahingot saatetaan korvata eläinvahinkojen piiristä ja törmäykset pienempien eläinten kanssa puolestaan vaunuvahinkoina Kaskon puolelta.

Eläinten aiheuttamat vauriot vaihtelevat suuresti

Eläinkolareiden aiheuttamat vahingot riippuvat suurelta osin siitä, kuinka suureen eläimeen ajoneuvolla törmätään. Pienikokoisen eläimen, kuten supikoiran tai jäniksen kohdalla vauriot jäävät yleensä vähäisiksi.

– Puskurivaurioiden tai säleikkövaurioiden osalta korjauskulut vaihtelevat tyypillisesti muutamista satasista noin tuhanteen euroon, Alanko kertoo.

Erityisesti hirvi aiheuttaa huolta tiellä liikkujille.

– Jos uroshirvi tulee tuulilasista sisään, silloin korjauskustannukset ovat lievimmilläänkin 5 000-10 000 euroa. Pahimmillaan hirvikolarista aiheutuu myös henkilövahinkoja. Mikäli auto menee lunastuskuntoon, vahingon määrä voi nousta ajoneuvosta riippuen jopa 40-50 000 euroon. Onneksi harvoin rysähtää kuitenkaan niin pahasti.

Eläinkolareista aiheutuvat korjauskulut ovat tyypillisesti muutaman tuhannen euron luokkaa.

– Kaikkia eläinvahinkoja koskeva keskimääräinen korjauskulu oli meillä viime vuonna noin 3 400 euroa.

Myös ammattiliikenne kärsii eläinkolareista

Alangon mukaan riski eläinkolarista koskettaa myös ammattiliikennettä.

– Jos kokonaisuutta mietitään, niin Pohjola Vakuutuksen tilastoissa ammattiyrittäjien ajamat eläinkolarit lukeutuvat vuosittaiseen 4 500 eläinvahinkoon. Arvioni mukaan ammattipuolen vahinkojen osuus on noin 15-20 prosenttia kaikista korvaamistamme eläinvahingoista.

Mitä isompi ja järeämpi ajoneuvo on, sitä turvallisempi se on tiellä liikkuessaan. Esimerkiksi rekan kohdalla eläinkolareiden aiheuttamat vauriot jäävät yleensä huomattavasti pienemmiksi kuin henkilöautossa.

– On selvää, että ajoneuvon järeämpi rakenne estää isompien vahinkojen syntymisen. Toki isokokoisissa ajoneuvoissa korjauskustannukset nousevat yleensä suuremmiksi. Vaikka vaurio olisi pienempi, niin näiden auton varaosat voivat olla kalliimpia.

Uusi teknologia auttaa ennaltaehkäisemään vahinkoja

Eläinkolareiden ennaltaehkäisemiseksi on jatkuvasti kehitteillä uusia työkaluja.

– Pohjoisessa on jo käytössä porokello, jossa älyteknologian avulla pystytään viestimään porojen liikkeistä tai yksittäisen tiealueen tilanteesta. Uskoakseni se auttaa hillitsemään ajonopeuksia, Alanko sanoo.

Suomessa ajetaan noin 4000 porokolaria vuosittain. Vuonna 2018 porokolarien määrä laski noin tuhannella. Syitä laskuun olivat lämmin kesä, vähäluminen alkutalvi ja porokellon aktiivinen käyttö.

– Porokello on vakiinnuttanut paikkansa poronhoitoalueella liikkuvilla autoilijoilla. Päivätasolla käyttäjiä on parhaimmillaan toista tuhatta. Tämä varmasti on vaikuttanut porokolarien määrään alentavasti. Porokellon Musta marraskuu -liikenneturvallisuus kampanja taas muistutti suuresta porokolaririskistä juuri marraskuun aikana. Tämä yhdessä vähälumisen alkutalven kanssa tuntuu toimineen, sillä marraskuun porokolarimäärä näyttää jäävän lähes puoleen viime vuoteen verrattuna, kertoo Porokellon projektipäällikkö Henna Nurminen tiedotteessa.

Porokello-sovelluksessa ammattiautoilijat ja poronhoitoalueella liikkuvat ammattilaiset tekevät ilmoituksia järjestelmään. Varoitus on voimassa puoli tuntia ja sen näkevät kaikki Porokellon käyttäjät.

Seppo Alangon mukaan tulevaisuuden tekniikka tulee vaikuttamaan eläinkolareiden ennaltaehkäisyyn.

– Henkilöautoissa on jo nyt tutkan ja lämpökameran yhdistelmiä, joiden avulla on mahdollista havaita metsästä tielle liikkuvia isoja eläimiä ja myös tienlaidassa liikkuvia ihmisiä pimeään aikaan.

Tilastotietoa eläinkolareista

• Liikennevakuutuskeskuksen Onnettomuustietoinstituutti OTI:n tilastojen mukaan henkilökorvaukseen johtavia eläinkolareita on tapahtunut vuosien 2012-2016 välillä keskimäärin 420 kappaletta vuosittain.

• Kyseinen lukema pysytteli pitkään noin 350 vuosittaisen vahingon tuntumassa, mutta viime vuosien aikana määrä on kääntynyt kasvuun. Vuonna 2016 korvattiin melkein puolet enemmän vahinkoja kuin vuonna 2012.

• Kaikkein alttiimpia henkilökorvaukseen johtaville eläinvahingoille ovat henkilö- ja pakettiautolla ajavat. Vuosina 2012–2016 henkilövahingoista 85 prosenttia osui heidän kohdalleen. Lukema pitää sisällään sekä yksityisen että kaupallisen liikenteen.

• Eläinvahingoista joka kymmenes on sattunut moottoripyöräilijälle, kun taas raskaan liikenteen ajoneuvoille aiheutuvien onnettomuuksien osuus on vain noin kaksi prosenttia. Raskaan liikenteen pientä osuutta selittää autojen jykevämpi rakenne.

• Suurin osa henkilökorvaukseen johtaneista eläinvahingoista ajetaan hirven kanssa, mutta moottoripyöräilijöille myös peurat aiheuttavat runsaasti vahinkoja.

• Tilastojen mukaan eniten eläinkolareita tapahtuu Uudellamaalla (keskimäärin 60 eläinvahinkoa vuodessa) ja Varsinais-Suomessa (keskimäärin 53 eläinvahinkoa vuodessa).

• Eläinkolareiden kannalta kesä ja syksy ovat vuoden vaarallisimpia ajankohtia, sillä tilastojen mukaan törmäyksiä eläinten kanssa tapahtuu selvästi eniten kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana.

Lähde: OTI 2018

Artikkelia päivitetty 11.2.2019 Porokellon osalta. Pohjola Vakuutus on mukana kehittämässä Porokelloa.

Missä kuussa tapahtuu eniten hirvikolareita? Tee nopea ja opettavainen testi - ja selvitä, miten taitava kuljettaja olet oikeasti!

OP sosiaalisessa mediassa