Saan toimeentulotukea – pitääkö lapseni osakkeet myydä?

Rahastot ja muut säästöt ovat hankala yhdistelmä toimeentulotuen kanssa. Omaisuuttaan voi joutua realisoimaan jos perhe joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.

Helsingin Sanomissa maanantaina 16.10. julkaistu mielipidekirjoitus on herättänyt voimakkaita tunteita. Elämään väsynyt –nimimerkki kirjoitti, kuinka Kela on pyytänyt tätä realisoimaan alaikäisille lapsilleen säästetyt rahastot, jotta perhe saisi toimeentulotukea.

Nimimerkin takana oleva kirjoittaja joutui turvautumaan toimeentulotukeen sairastumisen ja varhaisen eläkkeelle jäämisen vuoksi. Perheessä oli kaksi alaikäistä lasta, joille sairastunut yksinhuoltajaäiti oli säästänyt rahastoja

Tapaus on tuskin ainutlaatuinen, sillä säätäminen erilaisiin rahastoihin ja eläkevakuutukseen on jatkuvasti suositumpaa. Perheen kohdatessa sairastumisen tai työttömyyden, on kertynyt varallisuus realisoitava ennen toimeentulotuen saamista.

– Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten jos hakija tai perhe joutuvat turvautumaan siihen, on heidän realisoitava omaisuuttaan, kertoo Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

Mikä on lapsen osuus perheen tuloista?

Realisoitavaa, eli rahaksi muutettavaa omaisuutta ovat mm. säästöt, sijoitukset, arvopaperit, rahastot ja eläkevakuutukset. Helposti myytävän omaisuuden osalta realisointikehotus annetaan jo lyhytaikaisen asiakkuuden alkaessa.

Alaikäisen lapset omaisuuden rahaksi muuttaminen kuulostaa lähtökohtaisesti voimakkaalta toimenpiteeltä. Erityisesti silloin kun kyseessä on esimerkiksi lapsen ajokorttia varten säästetyt rahat. Kela ei kuitenkaan voi huomioida sitä mihin rahat ovat tarkoitettu.

– Tässä menee myös helposti sekaisin se mikä on oikeastaan lapsen osuus, toteaa OP lakiasioiden yksikön päällikkö Sampo Muotka.

Lapsen osuus perheen tuloista on 258-341€ kuukaudessa riippuen lapsen iästä ja siitä onko tällä sisaruksia. Joten esimerkkitapauksessa lapsen kaikkia säästöjä tuskin joudutaan muuttamaan rahaksi kertaheitolla.

– Muutaman päivän kuluessa myytävissä oleva omaisuus otetaan huomioon toimeentulolaskelmassa heti. Jos omaisuuden arvo ei ole selvillä, asiakkaalle annetaan myyntikehotus ja kerrotaan, että omaisuus tullaan huomioimaan laskelmassa, selventää Kelan Marja-Leena Valkonen.

Muiden kuin hakijan omaisuuden kanssa laskentakaava noudattelee samaa kaavaa. Muille perheenjäsenille lasketaan oma osuutensa perheen tuloista.

– Vaikka lapsen varallisuus vaikuttaa hänen omaan tukiosaansa, ei se estä muuta perhettä saamasta toimeentulotukea, mikäli heillä on muutoin siihen oikeus, sanoo Valkonen.

Entä veroseuraamukset?

Omaisuuden realisointi onnistuu rahastojen ja osakkeiden suhteen nopeasti, mutta ongelmallista on se, kuinka Kela huomioi realisoinnin kustannukset ja veroseuraamukset.

– Jos rahaston arvo on 5000€ ja hankintahinta vaikka 2000€, niin voittoa tulee 3000€. Voitosta pitää maksaa lunastusvaiheessa veroa 30%. Kysymys on, otetaanko nämä huomioon Kelan laskelmissa, pohtii OPn Sampo Muotka.

Kelan etuuspäällikön mukaan veroseuraamukset ja realisoinnin kustannukset huomioidaan laskelmissa, mutta asiakkaan pitää esittää selvitykset menoista.

Se, realisoiko perhe alaikäisen lapsen omaisuutta, jää jokaisen itse päätettäväksi. Kela ei voi pakottaa asiakkaan perhettä muuttamaan osakkeita rahaksi, mutta ne lasketaan tuloiksi toimeentulotukea myönnettäessä. Ne myös laskevat toimeentulotuen määrää ja saattavat joissain tapauksissa evätä sen.

Tuoreimmat
Rahala-blogi – Miten minusta tuli sijoittaja
Sijoittaminen ei kuulu vain harvoille ja valituille massimiehille. Se on jokaisen naisen ja miehen perusoikeus, sillä vaurastumisesta hyötyy niin ihminen itse kuin ympäröivä maailmakin.
Suomalainen viljelytekniikka voi auttaa viemään perunan avaruuteen
Ilmaperuna oli aluksi pelkkä humoristinen heitto. Kahdeksassa vuodessa Suomen Siemenperunakeskus on kuitenkin kehittänyt siitä vakavasti otettavan tuotteen.
Valtio tukee sähköauton ostoa ja tuo romutuspalkkion takaisin – Lue miten pääset osalliseksi rahapotista
Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki astuivat voimaan vuoden vaihteessa. Ympäristöystävällisempää autoilua tuetaan yhteensä 14 miljoonalla eurolla neljän vuoden aikana.
Lompakko kesäkuntoon – vältä rahariidat parisuhteessa
Rahankäyttö on yksi tyypillisimpiä parien riidanaiheita. Kun keskustelette avoimesti näistä neljästä rahankäyttöön liittyvästä asiasta, on helpompi olla reilu puolin ja toisin jo reilusti ennen kesää.

OP sosiaalisessa mediassa