Ostovoima kasvaa ja työttömyys laskee - Kotitalouksilla edessä mukava vuosi

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Suomen talous elpyy nyt ripeästi ja tämä näkyy myös kotitalouksien arjessa.

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Työmarkkinoiden kehitys jatkuu suotuisana; työttömyys laskee ja työllisten määrä nousee. Ilahduttavaa on huomata, että myös nuorisotyöttömyys on kääntynyt selvään laskuun. Entistä useampi kuluttaja saa siis iloisia uutisia työpaikan löytymisestä kuluvan vuoden aikana.

Myös palkoissa nähdään pitkästä aikaa selvempää nousua. Usean vaisun kasvun vuoden jälkeen arvioimme ansioiden nousevan parin prosentin vauhtia vuonna 2018 – nopeinta tahtia sitten vuoden 2012. Ansiotulon kokonaisverotus ei suuremmin muutu viime vuodesta; työn sivukulut nousevat kiky- sopimuksen mukaisesti, mutta niiden kompensoimiseksi tehdyt verohelpotukset jatkuvat. Tupakan ja alkoholin verotus nousee – terveet elämäntavat tulevat siis entistä edullisemmiksi!

Hintojen hidas nousu – jopa ajoittainen lasku- on hellinyt kuluttajien kukkaroita jo useamman vuoden ajan. Nyt hintojen nousu on hieman kiihtymässä, mutta kuitenkin varsin maltillisesti. Hintojen nousu ei siis rapauta kuluttajien kasvavaa ostovoimaa.

Asuntojen hintojen osalta vuosi 2018 nostaa asuntojen hintoja keskimäärin 2-4 %:ia. Kuten viime vuosina on saatu tottua, nousu ei kuitenkaan ole tasaista ympäri Suomenmaan. Kasvukeskuksissa hintojen nousu on nopeampaa, mutta löytyy myös monia paikkakuntia, joissa hinnat ovat laskussa. Tällä on merkittävä vaikutus suomalaisten kotitalouksien varallisuuteen, sillä valtaosa varallisuudestamme on kiinni asunnoissa. Siinä kun oman asunnon hinnan lasku on jollekulle iso ongelma, voi se toiselle olla ilon aihe. Jos esimerkiksi kaipailee omakotitaloon kehyskuntaan, saa sen suurin piirtein samalla hinnalla kuin 5-6 vuotta sitten.

Korkojen nousu häämöttää jo horisontissa

Velalliset kotitaloudet ovat jo pitkään hyötyneet matalasta korkotasosta. Myös vuonna 2018 korot pysyvät matalalla, mutta nousu häämöttää jo horisontissa. Euribor -korkojen odotetaan nousevan plussalle vuonna 2019, mutta senkin jälkeen korkojen nousu pysynee maltillisena. Mitään radikaalia muutosta velallisten korkomenoihin siis ei ole näkyvissä, mutta nyt on viimeistään hyvä hetki miettiä, miten oma talous kestää mahdollisen korkojen nousun.

Jos velalliset ovat iloinneet matalasta korkotasosta, on se aiheuttanut päänvaivaa talletussäästäjille. Kotitalouksien talletusten reaalinen korko (inflaation jälkeinen korko) on ollut miinuksella valtaosan ajasta viimeisen kymmenen vuoden aikana – ja tämä tilanne jatkuu myös 2018. Kun kotitalouden puskurivarat yllättäviä menoja varten kasassa, kannattaa seuraavat säästöt kohdentaa pidemmän aikavälin tavoitteisiin ja tuottoisampiin kohteisiin.

Taloudellisen hyvinvoinnin perusta luodaan omilla teoilla – suhdanteista riippumatta

Vuosi 2018 näyttää siis monella rintamalla mukavalta kotitalouksien vinkkelistä. Pitkässä juoksussa taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistavat kuitenkin arjen taloudenpidon peruspalikat eikä niinkään alati vaihtuvat suhdanteet. Jokaisen kotitalouden tilanne on omanlaisensa ja tietyt asiat on hyvä käydä lävitse suhdanteista riippumatta. Pohdinnan arvoisia kysymyksiä ovat mielestäni mm.:

– Ovatko perheen tulot suuremmat kuin menot?

– Kuinka omaa kulutusta voisi järkevöittää?

– Olisiko mahdollista saada lisätuloja jostain?

– Onko olemassa puskurivaroja yllättäviä menoja varten?

– Onko velkojen määrä sopiva omaan maksukykyyn nähden ja voisiko velkoja ehkä jotenkin järkevöittää?

– Tehdäänkö perheessä myös pidempiaikaisia sijoituksia tulevaisuuden turvaamiseksi ja ovatko ne fiksuissa kohteissa?

Vuoden alku on hyvä hetki pohtia näitä kysymyksiä.

OP sosiaalisessa mediassa