Näkyykö nousukausi kotitalouksien kukkarossa?

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Suomen taloudesta on viime aikoina saatu paljon positiivisia uutisia. Erilaiset luottamusluvut ovat nousussa, työttömyys on laskenut, yritykset ovat jälleen uskaltautuneet investoimaan ja vientikin osoittaa vihdoin piristymisen merkkejä. Suomessa eletään nousukautta ja mekin OPssa nostimme Suomen talouden kasvuennustetta 2,3 %:iin tälle vuodelle. Toteutuessaan se tarkoittaisi nopeinta talouskasvua sitten vuoden 2011.

Henna Mikkonen
Henna Mikkonen

Ekonomistina OP Ryhmässä. Talousasiat ihmisten näkökulmasta ovat lähellä sydäntäni.

Kotitalouksilta ei ole tämä talouden nousukausi jäänyt huomaamatta. Kuluttajien luottamus Suomessa on ennätyksellisen korkealla ja korkeammalla kuin missään toisessa EU-maassa. Ei meitä voi ainakaan pessimismistä syyttää!

Korkealle luottamukselle löytyy myös perusteita. Kotitalouden suurin taloudellinen riski lienee työpaikan menetys. Jos tämä riski on taantuman aikana omalla kohdalla toteutunut, on nyt tilanne selvästi valoisampi. Työpaikkojen määrä on kasvussa ja työttömyys laskussa. Myös entistä useampi pitkäaikaistyötön löytää töitä. Työmarkkinoilla jo mukana oleville sen sijaan talouden elpyminen ei näy selvästi paksumpana palkkapussina, sillä kilpailukykysopimuksen hengessä palkankorotukset jäänevät maltillisiksi ainakin kuluvana vuonna.

Menopuolella kuluttajia on hellitty viime vuosina vähäisellä hintojen nousulla tai jopa laskulla. Perinteinen ajattelu ”ainahan ne hinnat nousee” ei ole pätenyt viime vuosina. Iso merkitys on tosin sillä, mihin kotitalouden rahat kuluvat. Viime vuosina omistusasujan inflaatio on ollut vuokralla asujan inflaatiota vähäisempää. Terveydenhoitopalveluita paljon käyttävät ovat saaneet kaivella rahapussiaan entistä syvemmälle, kun taas monien ruokalasku on pienentynyt elintarvikkeiden hintojen laskun myötä. Jatkossa inflaatio on keskimäärin nousussa, mutta hintojen nousu on maltillista 1-1,5 %.

Nousukausi tekee suomalaisista vauraampia. Valtaosa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Talouden elpyessä asuntojen hinnoissa nähtänee nousua, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Alueelliset erot ovat tosin suuria. Myös rahoitusvarallisuudella on sijaa kasvaa, kun talletuskorot tulevina vuosina hiljalleen nousevat ja osakekurssit hyötyvät yritysten tulosten kasvusta. Korkosijoituksille korkojen nousu sen sijaan tekee lyhyellä tähtäimellä hallaa.

Voiko velallinen nukkua yönsä rauhassa?

Euroalueen talouden elpyessä Euroopan keskuspankki (EKP) jossain vaiheessa nostaa ohjauskorkojaan, mikä näkyy velallisille tutuissa euribor-koroissa. EKP onkin hiljalleen normalisoimassa rahapolitiikkaansa, mutta ohjauskorkojen nosto ei ole tänä vuonna vielä ajankohtaista. Vaikka korot ovatkin lähivuosina nousussa, tulee nousu olemaan maltillista ja korkotaso pysyy poikkeuksellisen matalana vielä useamman vuoden ajan. Mitään dramaattista muutosta kotitalouksien velanhoitomenoihin ei siis ole odotettavissa.

Asuntovelallisen pitäisi sitä paitsi pystyä nukkumaan aina yönsä rauhassa. Kotitalouksien talous, niin velat kuin säästöt ja sijoituksetkin, pitäisi olla lähtökohtaisestikin rakennettu niin, että se kestää normaaliit talouden suhdanteisiin liittyvät muutokset.

Talouden elpyminen tekee siis hyvää – ei pelkästään kotitalouksien kukkarolle vaan myös hyvinvoinnille. Talouskasvu näet lisää tutkimusten mukaan ihmisten onnellisuutta, ainakin tiettyyn rajaan asti. Hyvillä mielin kohti kesää siis mennään!

Suomen suhdanneherkkä talous ylitti jälleen odotukset talouden käännyttyä vihdoin kunnon nousuun. OPn ekonomistit korjasivat ennustettaan alkuvuoden arviosta tuntuvasti ylöspäin.

OP sosiaalisessa mediassa