Miksi tiedotamme tulosnäkymien muutoksista?

Tiedotimme tänään tiistaina aamulla OP Ryhmän tulosnäkymien heikentymisestä. Kun aiemmin odotimme tämän vuoden tuloksen olevan ”samantasoinen tai pienempi kuin vuoden 2017 tulos”, nyt päivitetyn arvion mukaan tuloksesta ennakoidaan muodostuvan ”pienempi kuin vuonna 2017”. Muutos ei siis ole suuri eikä dramaattinen, mutta julkistimme sen kaikkien sääntöjen mukaan pörssitiedotteella, johon on reagoitu osin voimakkaastikin. Siksi haluan tässä lyhyesti avata, miksi tiedotimme asiasta nykyisen tiedonantopolitiikkamme mukaisesti, vaikka emme olekaan pörssiyhtiö.

OP Yrityspankki ja OP Asuntoluottopankki ovat arvopapereiden liikkeeseenlaskijoita, joita koskee lainmukainen tiedonantovelvollisuus. Näiden arvopapereiden – pääasiassa joukkovelkakirjalainojen – haltijoilla on oikeus saada tietoonsa arvopaperin arvoon vaikuttavia seikkoja viivytyksettä. OP Ryhmä viestii yhdessä OP Yrityspankin ja OPAn kanssa näistä tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista. Vaikka OP Ryhmällä ei ole itsenäistä tiedonantovelvollisuutta, OP Ryhmä julkistaa kuitenkin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat säännellyt tiedot, sillä esimerkiksi velkasijoittajat ja luottoluokittajat arvioivat OP Ryhmää kokonaisuutena.

OP Ryhmä on myös yhteiskunnallisesti merkittävä toimija. Haluamme toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, pitää sidosryhmämme ajan tasalla ja siten myös viestinnässämme täyttää korkeammat standardit kuin lain minimivaatimukset.

Jokaiseen OP Ryhmän ja sen liikkeeseenlaskijoiden osavuosikatsaukseen ja tilinpäätöstiedotteeseen sisältyy sanallinen arvio kuluvan tilikauden tuloksesta. Jos nämä tulosnäkymät muuttuvat, tiedonantopolitiikkamme mukaan ”OP Ryhmä antaa tulosvaroituksen, joka voi koskea julkistettujen näkymien heikentymistä tai parantumista, pörssitiedotteena”. Näin toimimme tälläkin kertaa: johtokunta päätti täsmentää arviota tämän vuoden tuloksesta hieman aiemmin ilmoitetusta, joten viestimme näkymien muutoksesta pörssitiedotteella. Ja kuten muissakin tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvissa asioissa, tieto oli julkistettava mahdollisimman pian – näin ollen jo ennen ensi viikon tulosjulkistusta.

Tiedottaminen ei siis johdu siitä, että muutos olisi erityisen huolestuttava tai suuri. Noudatimme vain olemassa olevaa tiedonantopolitiikkaamme.

Koko viestintä- ja tiedonantopolitiikkamme löydät täältä.

OP Ryhmä, OP Yrityspankki ja OPA noudattavat tiedonantopolitiikassaan lainsäädäntöä, asetuksia ja muuta sitovaa sääntelyä sekä Nasdaq Helsingin ja soveltuvin osin muiden pörssien sääntöjä sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) määräyksiä ja ohjeita. Tiedonantopolitiikkaa on päivitetty Markkinoiden väärinkäytösasetuksen perusteella. MAR-asetus on tuonut useita lisävaatimuksia tiedonantovelvollisuuteemme.

Tuoreimmat
Sinilevää on nyt poikkeuksellisen runsaasti – myös pesu- ja löylyvedestä voi sairastua
Sinilevää on nyt poikkeuksellisen runsaasti – myös pesu- ja löylyvedestä voi sairastua
Lähes koko Suomenlahti on sinilevän peitossa, ja levää on paljon myös järvissä. Jos vesi on vihreää, uimaan ei pitäisi mennä – myös sinileväinen löylyvesi voi aiheuttaa hengitysoireita.
Mikä puhelin lapselle? Kiinnitä huomio kokoon ja hintaan
Mikä puhelin lapselle? Kiinnitä huomio kokoon ja hintaan
Lapsen ensimmäiseksi puhelimeksi kannattaa hankkia keskihintainen laite ja suojata se kolhuja vastaan.
Kiitos! – omistaja-asiakkaat tekivät taas hyvää
Kiitos! – omistaja-asiakkaat tekivät taas hyvää
OP Pohjois-Savon Omistaja-asiakas tekee hyvää –kampanja päättyi vuoden 2017 loppuun ja kampanjan viimeiset lahjoitukset jaettiin huhtikuussa järjestetyissä lahjoitustilaisuuksissa.
Kesäduuni lasten liikuntaleirillä
Kesäduuni lasten liikuntaleirillä
Liikunnan parissa työskentely on kiinnostanut minua jo pitkään, ja etenkin ohjaajan roolissa oleminen. Esimerkiksi tanssituntia vetäessä itselle tulee onnistunut fiilis, kun ihmisistä näkee, miten...

OP sosiaalisessa mediassa