Asiakas määrää tahdin – myös joukkorahoituksessa

Kaarlo Luostarinen
Kaarlo Luostarinen

Joukkorahoitusta OP Yrityspankissa. Arjen keskiössä kasvu, rahoitus & sijoittaminen.

Kaarlo Luostarinen
Kaarlo Luostarinen

Joukkorahoitusta OP Yrityspankissa. Arjen keskiössä kasvu, rahoitus & sijoittaminen.

Asiakaskäyttäytyminen muuttuu kiihtyvällä vauhdilla eri toimialoilla. Finanssiala on tässä murroksessa kenties voimakkaimmassa muutosvauhdissa, eikä tahti ole laantumaan päin – päinvastoin. Asiakas on yhä enenevässä määrin se, joka päättää mikä kiinnostaa ja mikä ei, mistä hän on valmis maksamaan ja ennen kaikkea, mistä ja milloin asiakas tuotteensa ja palvelunsa hankkii. Yhä vähemmän on merkitystä sillä, kuka palvelun tarjoaa. Kysymys on siitä, mitä ja miten tarjotaan. Kaupankäynti siirtyy enemmän erilaisten alustojen kautta tapahtuvaan vaihdantaan. Puhutaan alustataloudesta.

Joukkorahoitus on yksi alustatalouden ilmenemismuoto, jossa valta on aidosti asiakkaan käsissä. Alustat mahdollistavat yrityksille pääsyn niin sanotun markkinaehtoisen rahoituksen pariin, ja kukin yritys valitsee omiin tavoitteisiinsa ja arvoihinsa sopivan palveluntarjoajan rahoituskierrokselleen. Viimeistä tahtipuikkoa heiluttaa kuitenkin kriittinen sijoittaja; sinä, minä ja kaikki muut sijoittajat, jotka yhdessä muodostamme markkinan. Markkina arvioi, onko yrityksen liiketoiminnassa potentiaalia, puhutteleeko tarina riittävästi, onko tiimi sellainen, joka tavoitteet toteuttaa ja lopulta – onko yhtiö hinnoiteltu oikein? Jos riittävän moni sijoittaja näistä vakuuttuu, näkyy se konkreettisesti tehtyinä sijoituksina ja onnistuneena rahoituskierroksena.

Joukkorahoitus kasvaa ja kehittyy, ja alustojen kautta välitetyt rahoitukset kasvavat vuosi vuodelta niin Suomessa kuin maailmallakin. Voidaan siis todeta, että asiakkailla – sekä rahoitettavilla yrityksillä ja rahoittavilla sijoittajilla – on ollut tilausta näille palveluille. Odottaa sopii, että näin on myös jatkossa. Kyse on modernista ja yhteisöllisestä rahoitusmuodosta, joka täydentää perinteisiä vaihtoehtoja ja rahoituskanavia. Parhaimmillaan se mahdollistaa suomalaisten pk-yritysten kasvun ja uusien työpaikkojen syntymisen.

Sijoittajalle osakemuotoinen joukkorahoitus avaa uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sijoittaa itselle merkityksellisiin kohteisiin. Yksi etsii seuraavaa supercelliä, toinen haluaa tukea oman alueen elinkeinoelämää ja kolmatta ohjaa voimakkaasti yhtenäinen arvomaailma ja halu oppia. Motiivista riippumatta kyseessä on korkean riskin sijoitus, joka jokaisen listaamattomiin osakkeisiin sijoittavan on syytä tiedostaa. Lottoamisesta ei kuitenkaan ole kyse, vaikka tätäkin rinnastusta eri joukkorahoitusaiheisissa kirjoituksissa ajoittain esiintyy.

OP Joukkorahoitus avattiin syksyllä 2017. Tutustu palveluun osoitteessa op-joukkorahoitus.fi.

OP toimii OP Joukkorahoituspalvelussa rahoituksen välittäjänä. OP ei tarjoa palvelussa sijoitusneuvontaa tai anna rahoitusta hakevaan yritykseen liittyviä suosituksia.

OP sosiaalisessa mediassa