Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä
  OP Osuuskunta
  Gebhardinaukio 1
  Postiosoite PL 308, 00013 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Laura Aaltonen
  Gebhardinaukio 1
  Postiosoite PL 308, 00013 Helsinki
  viestinta(at)op.fi
 3. Rekisterin nimi
  op.media-verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8.1 §:än 2-kohtaan. Rekisteröidyt ovat op.media-verkkopalvelun käyttäjiä (jäljempänä Käyttäjä), jotka osallistuvat palvelun sisällöntuotantoon esimerkiksi kommentoimalla, , tuottamalla blogikirjoituksen tai muuta sisältöä (jäljempänä Sisältö) sivustolle.

  Rekisteriä käytetään Palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen, kohdennettuun Adobe Target, Facebook- ja Google Ads -mainontaan, käyttäjäkokemuksen parantamiseen, palvelukehitykseen, sisällön asiallisuuden valvontaan, tilastointiin ja viestintään. Viestintä keskittyy ainoastaan op.media-sivujen Sisältöön. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).
 5. Rekisterin tietosisältö
  Palvelun käytön yhteydessä annettava nimi tai nimimerkki, sähköpostiosoite ja tieto Käyttäjän lisäämästä Sisällöstä. Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään palvelun olemassaolon ajan. Käyttäjä voi poistaa Palveluun lähettämäänsä Sisältöä ottamalla yhteyttä Palvelun ylläpitoon.
 6. Evästeet

  OP Ryhmän yritykset keräävät käyttäytymistietoja Palvelusta käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Kerättyjä tietoja käytetään Palvelun toimittamiseen, saumattoman käyttäjäkokemuksen tuottamiseen sekä palvelukehitykseen. Palvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita Palvelun toiminnassa.

  Palvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja Palvelun kehittämistä varten. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijä- ja sivunkatselumäärät, istuntojen määrät ja keskimääräiset kestot, palaako Käyttäjä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta Käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyt päätelaitteet, selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voida yhdistää toisiinsa. Käytön seuranta perustuu Adobe Analytics - raportointiin.

  Palveluun on upotettu näkymiä seuraavien kolmansien osapuolten verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa Käyttäjän selaimeen evästeitä:
  Käyttäjälle voidaan tehdä hänen Palvelussa tapahtuneen vierailunsa perusteella kohdennettua markkinointia muissa verkkopalveluissa. Palveluun on upotettu seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa Käyttäjän selaimeen evästeitä.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään Palvelun kautta sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla Palvelussa.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  OP OSK voi luovuttaa tietoja OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluville yrityksille soveltuvien lakien sallimissa puitteissa. Tietoja luovutettaessa luovutuksensaaja vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaisesti.
 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voimassa olevan lainsäädännön sallimissa puitteissa.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  A Manuaalinen aineisto:
  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

  B Automaattisesti käsiteltävät tiedot:
  Järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain rajattu määrä työntekijöitä. Tiedot kerätään järjestelmään, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.
 11. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.