Op.median henkilötietorekisteri

Op.median artikkelien ja blogien keskusteluosion kommentit muodostavat henkilötietorekisterin. Omien yhteystietojen jättäminen kommentoinnin yhteydessä on vapaaehtoista ja tiedot ovat vain op.median toimituksen käytössä. Toimitus voi olla kommentin jättäjään yhteydessä esimerkiksi täydentääkseen artikkelin sisältöä tai tehdäkseen jatkojuttua alkuperäiseen artikkeliin tai blogikirjoitukseen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 1. Rekisterinpitäjä
  OP Osuuskunta
  Gebhardinaukio 1
  Postiosoite PL 308, 00013 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Jane Toikka
  Gebhardinaukio 1
  Postiosoite PL 308, 00013 Helsinki
  viestinta(at)op.fi
 3. Rekisterin nimi
  op.media-verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttäjärekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8.1 §:än 2-kohtaan. Rekisteröidyt ovat op.media-verkkopalvelun käyttäjiä (jäljempänä Käyttäjä), jotka jättävät kommentin (myöhemmin Sisältö) palvelussa oleviin artikkeleihin tai blogikirjoituksiin op.media -sivustolla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).
 5. Rekisterin tietosisältö
  Palvelun käytön yhteydessä annettava nimi tai nimimerkki, sähköpostiosoite ja tieto Käyttäjän lisäämästä Sisällöstä. Rekisteriin sisältyviä tietoja säilytetään palvelun olemassaolon ajan. Käyttäjä voi poistaa Palveluun lähettämäänsä Sisältöä ottamalla yhteyttä Palvelun ylläpitoon.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään Palvelun kautta sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla Palvelussa.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  OP OSK voi luovuttaa tietoja OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluville yrityksille soveltuvien lakien sallimissa puitteissa. Tietoja luovutettaessa luovutuksensaaja vastaa tietojen käytöstä henkilötietolain mukaisesti.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle voimassa olevan lainsäädännön sallimissa puitteissa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A Manuaalinen aineisto:
  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
  B Automaattisesti käsiteltävät tiedot:
  Järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain rajattu määrä työntekijöitä. Tiedot kerätään järjestelmään, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

OP sosiaalisessa mediassa