Lisää talousoppia nuorille, mutta myös opettajille

Koulua parempaa paikkaa taloustaitojen opettamiselle ei ole, mutta nykyisin koulu ei suoriudu opetuksesta riittävän hyvin. Apua on luvassa uudenlaisesta opettajien talouskoulutuksesta, jota kehittävät muun muassa Suomen Pankki, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Talous ja yhteiskunta
13.12.2018

Talous kiinnostaa nuoria, ja selvä enemmistö nuorista haluaa parantaa talousosaamistaan.

Koulu ei kuitenkaan vastaa nuorten odotuksiin, sillä ainoastaan viidennes nuorista kokee saavansa koulusta riittävät talousosaamisen valmiudet.

Tiedot käyvät ilmi Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta, jonka Taloudellinen tiedotustoimisto TAT julkaisi marraskuussa.

Nuorten mielestä koulu on silti avainasemassa taloustaitojen opettamisessa. 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista sanoi, että taloustaitojen opettaminen on koulun tehtävä.

Mutta miten koulujen ja opettajien taloustaitoja pitäisi parantaa, että koulu selviytyisi tehtävästään nykyistä paremmin?

Taloustieto halutaan osaksi opettajankoulutusta

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on käynnistänyt Opettajankoulutusfoorumin kanssa opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutushankkeen, jonka tavoitteena on opettajien talousosaamisen kehittäminen.

Hankkeessa ovat mukana myös ovat Opetushallituksen, OAJ:n, eri pedagogisten opettajajärjestöjen, Suomen Pankin sekä opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n edustajat.

Vuosille 2018–2019 ajoittuvassa hankkeessa selvitetään talousopetuksen sisällön ja laadun nykytila, taloutta opettavien opettajien talousosaaminen ja asenne talouden opettamiseen.

Tavoitteena on nostaa taloustieto osaksi opettajankoulutusta ja luoda opettajille työkaluja opettaa taloutta.

Kodit eivät voi korvata kouluja

– Jokaiselle nuorelle pitää antaa talouden perustaidot. Jos niitä ei ole, tässä maailmassa on vaikea pärjätä, sanoo Eija Seppänen, joka työskentelee opettajien talouskoulutushankkeessa TATin asiantuntijana.

Seppäsen mielestä taloustaitojen opettamista ei voi jättää pelkästään kotien tehtäväksi.

– Suomessa ei ylipäätään puhuta riittävästi rahasta, ja vanhempien omat taloustaidot vaihtelevat suuresti. On perheitä, joissa pystyään varmasti antamaan talousvalmiuksia. Osassa perheistä ei siihen taas pystytä.

Taloustaitojen opetuksessa on siis mentävä koulujen kautta.

– Meillä on hyvä koulujärjestelmä, mutta opettajat tarvitsevat onnistuakseen sekä tukea että työkaluja. Tällä hetkellä esimerkiksi alakoulujen opettajien on vaikea opettaa taloustaitoja, sillä niitä ei tuoda esille opettajankoulutuksessa. Opettajat ovat hankkineet talousopetuksen taitonsa pääosin omalla ajalla, ja oma harrastuneisuus vaikuttaa.

– Ja jos asiat jätetään opettamatta alakoulussa, urakka on vastaavasti suurempi yläkoulussa.

Oma oppiaine vai osa muuta opetusta?

Osana opettajien talouskoulutushanketta TAT on tutkinut opettajien talousosaamisen nykytilaa. Tutkimuksessa selviteltiin myös opettajien toiveita, tarpeita ja asenteita. Tutkimuksen tulokset ja opettajien talousosaamisen raportti julkistetaan 31. tammikuuta.

Millaisia tuloksia on luvassa?

– Opettajat näkevät, että taloustaitojen opettamisessa on parantamisen varaa. Nykyinen opetus ei anna nuorille riittävän hyviä eväitä elämään, Seppänen sanoo.

Taloustieto ei ole nykyisin itsenäinen oppiaine kuten vaikkapa terveystieto.

– Terveystieto tuotiin opetussuunnitelmaan, kun huomattiin, että kansanterveys on vaarassa. Jos taloustiedolle haluttaisiin kunnon painoarvo, senkin pitäisi olla oma oppiaine. Opetussuunnitelmaan on kuitenkin tunkua, ja taloustaitoja voi tuoda nykyistä vahvemmin esiin myös eri aineiden opetuksessa. Myös valtaosa opettajista ja nuorista haluaa, että taloustaitoja opetetaan eri aineiden yhteydessä.

Entä jos taloustiedosta ei tule omaa oppiainetta?

– Silloin opettajien pitää osata työskennellä paremmin yhteen. Matematiikan opetukseen taloustaidot sopivat hyvin, ja myös kotitaloudessa voi opettaa oman elämän hallintaa. Tärkeintä on, että liikkeelle lähdetään nuorten oman elämän hallinnasta ja tulevaisuuteen varautumisesta eikä taloustieteen käsitteistä, jotka ovat kilometrin korkeudella nuorten omasta elämästä.

– Myös nuorten itsensä pitäisi päästä ääneen. Osa nuorista osaa puhua taloudesta hyvin fiksusti, Seppänen sanoo.

Yrityspelit aktivoivat ja tukevat oppimista

Opetus voi kiinnittyä talouden todelliseen maailmaan myös pelien avulla. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan yhdeksäsluokkalaisille suunnattu pelillistetty oppimisympäristö Yrityskylä Yläkoulu parantaa nuorten taloustietämystä.

Marraskuussa julkistetun tutkimuksen mukaan Yrityskylään osallistuvien yhdeksäsluokkalaisten tietämys taloudesta lisääntyi selkeästi enemmän kuin sellaisilla nuorilla, jotka eivät osallistuneet oppimiskokonaisuuteen.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pelilliset ja toiminnalliset menetelmät toimivat hyvin talousasioiden opetuksessa. Aktivointi tekemisen kautta edesauttaa oppimista ja asioiden omaksumista, kommentoi tutkimushanketta johtanut Vaasan yliopiston professori Panu Kalmi.

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Voittajatiimi on se, jonka johtamana yritys pärjää markkinoilla parhaiten ja jolla on paras maine.

Koulutus auttaa välttämään ongelmat

Suomalaisten nuorten taloustaitojen puutteet on nostettu keskusteluun monelta taholta tämän vuoden aikana.

Huolta ovat kasvattaneet muun muassa nuorten runsaat pikavipit ja velkaantuminen. Monta kertaa todelliset ongelmat alkavat vasta sen jälkeen, kun nuoret ovat itsenäistyneet.

Suomen Asiakastiedon mukaan syyskuun lopussa maksuhäiriömerkintä oli 381 000 henkilöllä eli lähes kymmenellä prosentilla aikuisväestöstä. Asiakastiedon tilastojen mukaan maksuhäiriöisten henkilöiden osuus ikäluokasta kasvaa kuitenkin lähes kymmenkertaiseksi siirryttäessä ikäluokkaan 20–29 vuotta.

Oman talouden kanssa haasteita on eniten nuorilla, jotka ovat käyneet vain peruskoulun. Pelkän peruskoulun suorittaneista, 1988–1990 -vuosina syntyneistä miehistä oli ulosotossa kaksikymppisenä jopa 38 prosenttia. Saman ikäisistä, lukion tai ammattikoulun päättötodistuksen suorittaneista miehistä oli 20-vuotiaana ulosotossa kuusi prosenttia.

Opettajien talousosaaminen -tutkimus ja raportti julkistetaan 31.1.2019 Suomen Pankin rahamuseossa klo 10:00. Tilaisuudessa puhuvat muun muassa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen ja HAMK:n ammatillisen opettajankoulutuksen johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen.

Oman talouden hallinta on tärkeä osa kansalaistaitoja ja niinpä OP haluaa olla mukana tukemassa nuorten taloustaitojen oppimista. Vuonna 2018 OP on tukenut 42 000 nuoren taloudenhallintaa yli 500 tilaisuudessa läpi Suomen.

Lue lisää
Koronaelvytyksellä kohti kestävää tulevaisuutta

Koronaelvytyksellä kohti kestävää tulevaisuutta

EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketti herättää poliittisia intohimoja – mutta mitä kaikkea se sisältää ja miten Suomi parhaiten hyödyntäisi oman reilun 3 miljardin siivunsa?

Finanssikriisistä toipuvat suomalaiset murehtivat nyt uutta talouskriisiä, eivätkä suotta

Finanssikriisistä toipuvat suomalaiset murehtivat nyt uutta talouskriisiä, eivätkä suotta

Tuoreen kyselyn mukaan talouskriisin uhka jättää taakseen ilmastohuolet ja jopa tarttuvat taudit. Taloustutkijan mielestä suomalaiset eivät ylireagoi, päinvastoin.

Kotitalouksien kulutus kannattelee nyt taloutta

Kotitalouksien kulutus kannattelee nyt taloutta

Kulutuksen kääntyminen kasvuun heinäkuussa ylläpitää Suomen talouden toipumista koronakriisistä. Teollisuudessa näkymät ovat edelleen epävarmat.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa