Kauppasodan vaikutukset Suomeen?

Kauppasota on jo todellisuutta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Jos ongelmat laajenevat Eurooppaan, sillä on Suomelle tuntuvia vaikutuksia. Suurimmat ongelmat tulevat kuitenkin muualta kuin itse tulleista.

Talous ja yhteiskunta
20.11.2018

Maailmassa on tänä vuonna seurattu kansainvälisen kaupan kiistoja, jollaisia ei ole nähty vuosikymmeniin. Taustalla on ennen kaikkea muutos Yhdysvaltojen linjassa. Maa on ottanut käyttöön järeät keinot kauppaneuvotteluissa.

EU:n osalta uhka realisoitui maaliskuussa, kun Yhdysvallat asetti tulleja kaikelle teräksen ja alumiinin tuonnille. EU iski kesäkuussa takaisin omilla tulleillaan.

Heinäkuussa koitti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kiistan vuoro, ja samalla panokset kasvoivat. Yhdysvallat asetti tullit 50 miljardin dollarin tuonnille Kiinasta – ja Kiina vastasi heti samalla mitalla. Syyskuussa Yhdysvallat asetti tulleja vielä 200 miljardin dollarin tuonnille – ja Kiina vastasi 60 miljardin edestä.

– Kiinan ja Yhdysvaltojen tilanteessa voidaan jo puhua kauppasodasta. Kaupan rajoituksia on asetettu suuressa mittakaavassa. Lisäksi WTO:n säännöt on unohdettu ja on lähdetty kahdenkeskiseen sapelien kalisteluun, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.

Tilanteen paheneminen uhkaa suoranaisesti myös EU:ta ja Suomea. Yhdysvallat on aloittanut tutkinnan autoille ja autonosille asetettavista tuontirajoituksista. Mahdolliset tullit iskisivät tuntuvasti Eurooppaan, ja EU:lta olisi odotettavissa voimakkaita vastatoimia.

Millaisia vaikutuksia on tiedossa, jos Suomi joutuisi mukaan täysimittaiseen kauppasotaan? Tähän luo valoa nykyisten kaupan esteiden ymmärtäminen.

Suomen rajoitukset vastaavat 70 prosentin tulleja

– Kauppasota on tietyllä tavalla ollut käynnissä jo 1990-luvun puolivälistä saakka, sanoo Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta.

Hän kertoo, että tuoreet tutkimukset ovat auttaneet ymmärtämään, miten voimakkaiksi kaupan esteet ovat kasvaneet. Tutkijat mittaavat esteitä arvioimalla, kuinka suuret tullit pitäisi asettaa yhtä suuren vaikutuksen saamiseksi.

– Suomessa EU:n kautta tulevat kaupan esteet vastaavat jo noin 65–70 prosentin tulleja. Yhdysvalloissa ja Kiinassa ollaan yli 70 prosentin tasolla, Haaparanta kertoo.

Miten tämä on mahdollista? Haaparanta muistuttaa, että kauppapolitiikkaa voidaan harrastaa monin tavoin. Tuotteille voidaan asettaa vaatimuksia, joita toteuttavat käytännössä vain kotimaiset valmistajat. Jos kilpailijamaissa tuetaan jotain tuotantoa, omalla alueella voidaan käyttää "vastareaktiotukia". Lisäksi suojelutullien ja polkumyyntisäädösten käyttäminen on yleistä.

Tällaiset kaupan esteet ovat usein väliaikaisia, mutta vaikutukset ovat pysyviä, kertoo Haaparanta. Kun ulkomaisia toimijoita saadaan pelattua hetkeksi pois markkinoilta, oman maan tuottajat ehtivät valtaamaan markkinat. Vaikka esteet kaatuisivat myöhemmin esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:ssa, vahinko on jo tapahtunut.

Tämä auttaa ymmärtämään kokonaistilannetta. Kaupan esteet ovat jo valmiiksi melko korkeita, ja mahdollisen kauppasodan suoranaiset vaikutukset pienempiä kuin usein pelätään.

– Suomen kannalta vaarallisin tilanne on, jos EU joutuu kauppasodan osapuoleksi. Kaupan esteiden pitäisi kuitenkin olla laajoja ja tullien korkeita, jotta niillä olisi suoraan suuria vaikutuksia Suomeen, arvioi Turtiainen.

Haaparanta lainaa laskelmaa, jonka mukaan erittäin korkeat 50 prosentin tullitkin laskisivat tuontia vain 25 prosenttia ja ihmisten keskimääräistä reaalituloa noin viisi prosenttia. Tällä hetkellä puhutaan yleensä 10–25 prosentin tulleista, jolloin vaikutukset jäisivät paljon pienemmiksi. Tilanne on kuitenkin erilainen kauppasodan epäsuorissa vaikutuksissa.

Epäsuora vaikutus voi iskeä voimakkaasti Suomeen

Kauppasodan epäsuorat vaikutukset iskisivät Suomeen todennäköisesti voimakkaammin kuin tullit.

– Jos markkinatilannetta on vaikea nähdä eteenpäin, yritysten investointihalukkuus vähenee. Tämä on ongelma Suomelle, sillä teemme juuri investointihyödykkeitä, Turtiainen toteaa.

Haaparanta on samoilla linjoilla. Yritysten normaali reaktio kauppasodan uhkaan on lykätä investointeja ja jäädä odottamaan tilanteen selkiytymistä. Se taas voi heijastua muuhun talouteen, kun ihmiset hidastavat kulutustaan.

– Tämä on se iso vaikutus, jota pitää seurata. Nyt, kun nopein talouskasvu on ehkä ohi ja jopa taantuma tulossa, vaikutukset voivat olla tavallistakin suurempia, Haaparanta muistuttaa.

Koska kauppasodan voimakkaimmat seuraukset ovat epäsuoria, tarkkoja vaikutuksia esimerkiksi Suomen bruttokansantuotteeseen on vaikea arvioida. Vaikutus voisi kuitenkin helposti nousta useisiin prosentteihin. Paljon riippuu siitä, miten tilanne etenisi.

Tällä hetkellä polku eteenpäin on hämärän peitossa, toteaa Turtiainen. Kuinka suuria myönnytyksiä Yhdysvallat hakee Kiinalta ja EU:lta, ja ovatko nämä valmiita taipumaan? Kuinka kauan Yhdysvaltojen hallinto voi jatkaa aggressiivista kauppapolitiikkaansa, joka aiheuttaa sille ongelmia myös kotimaassa? Vastauksia ei tiedetä, ja yritysten täytyykin nyt ottaa epävarmuus huomioon.

– Nyt ei voi mennä eteenpäin vain yhdellä suunnitelmalla. Yrityksillä täytyy olla ketteryyttä ja useita toimintasuunnitelmia takataskussa, toteaa Turtiainen.

Lue lisää
Puurakentamisessa on pula osaajista

Puurakentamisessa on pula osaajista

Puurakentamisen suuri kasvupotentiaali on kerrostaloissa, julkisessa rakentamisessa, korjausrakentamisessa ja infrarakentamisessa. Puun käytön yleistyminen kerrostaloissa edellyttää muun muassa...

Ilmastohuoli näkyy ruokainnovaatioissa

Ilmastohuoli näkyy ruokainnovaatioissa

Juustotytöt kehittivät hitiksi nousseen vegaanisen juuston, kun kaupan hyllyiltä ei löytynyt tarpeeksi hyvää tuotetta. Sosiaalinen media voi nostaa myös pienet elintarvikeyritykset nopeasti...

Startupista vauhtia isojen yritysten osaajille

Startupista vauhtia isojen yritysten osaajille

Löytyykö liiketoimintaan uutta kasvua, kun pannaan yhteen startup-yrittäjät ja suuryrityksien johtajat? Ainakin halu oppia toisiltaan on suuri.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa