Green Bondeista tuli rahoituksen megatrendi

Finanssimarkkinoille on syntynyt uusi trendi: Green Bond -joukkovelkakirjat. Vihreillä joukkovelkakirjoilla on merkittävä tehtävä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Climate Bonds Initiativen Manuel Adamini kertoo, mikä on Green Bond, ja miksi sillä on niin suuri merkitys.

Talous ja yhteiskunta
2.11.2018

Mikä on Green Bond -joukkovelkakirja?

– Green Bond on pitkälti tavallinen joukkovelkakirja. Ero on siinä, että liikkeellelaskija kertoo tarkasti, mihin rahat käytetään, ja ne luvataan käyttää vihreisiin hankkeisiin, esimerkiksi ilmastoprojekteihin.

– Vihreiden joukkovelkakirjojen markkinat ovat paljon suuremmat kuin monet ajattelevat. Varsinaisia Green Bondeja on markkinoilla noin 350 miljardin euron edestä. Tarjolla on lisäksi muita ilmastovaikutuksiltaan erittäin hyviä joukkovelkakirjoja, joita liikkeellelaskija ei kuitenkaan syystä tai toisesta kutsu Green Bondiksi. Kun ne lasketaan mukaan, markkinan koko on noin 1 250 miljardia euroa.

Mitä hyötyä on Green Bondeista?

– Maailmassa on yli kahden biljoonan euron vajaus ilmastoinvestoinneissa. Vähähiilisen talouden rahoittamiseksi tarvitaan valtavat määrät yksityistä pääomaa. Vihreät joukkovelkakirjat auttavat kanavoimaan rahaa valtavirran sijoittajilta ilmastoprojekteihin.

– Maailmassa on runsaasti sijoittajia, jotka rahoittaisivat mielellään vihreitä projekteja. Suurimmat sijoittajat, esimerkiksi eläkerahastot, joutuvat kuitenkin karttamaan riskiä. Ne haluavat tehdä matalan riskin sijoituksia helposti ymmärrettäviin ja jo käynnissä oleviin hankkeisiin, ja joukkovelkakirjat sopivat tähän hyvin. Lisäksi Green Bondit auttavat rahoituslaitoksia tuomaan esille niiden panostuksia ilmastohankkeisiin.

Monet tahot tarjoavat Green Bondien sertifiointia. Millainen on Climate Bonds Initiativen sertifiointiohjelma?

– CBI:n Green Bondien sertifiointi toimii samalla tavalla kuin reilun kaupan sertifiointijärjestelmä. Myyjä sanoo, että velkakirjalla rahoitetaan ilmastoa hyödyttävää hanketta, mutta ostaja ei tiedä, voiko lupaukseen luottaa tai kuinka vihreästä hankkeesta on kyse. Mutta kun velkakirja on sertifioitu, ostaja tietää, että asiantuntijat ovat tarkastaneet sen.

– Meillä sertifioinnissa tarkastetaan, että velkakirja on linjassa Pariisi ilmastosopimuksen kanssa, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen on pidettävä alle kahdessa asteessa. Olemme sertifioineet Green Bond -joukkovelkakirjoja noin 40 miljardin euron edestä.

Mihin Green Bondeilla kerättyjä varoja käytetään?

– Valtaosa vihreiden velkakirjojen avulla kerätyistä ilmastosijoituksista kanavoituu kolmelle eri alueelle: uusiutuvaan energiaan, rakennusten ilmastovaikutusten pienentämiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

– Uusiutuva energia on erityisen merkittävä, sillä se tarjoaa valtavan mahdollisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Myös rakennukset ovat tärkeässä osassa, sillä niistä aiheutuu ilmeisesti noin 40 prosenttia maailman kasvihuonepäästöistä. Liikenteen päästöjen vähentämisen rooli ilmastohankkeissa on kasvanut erityisesti muutaman viime vuoden aikana.

Miltä ilmastorahoituksen tulevaisuus näyttää?

– On syitä olla sekä innoissaan että huolissaan. Ilmastomyönteiset velkakirjat muodostavat vain noin prosentin koko joukkovelkakirjojen markkinoista. Kun otetaan huomioon miten tärkeää on rahoittaa nopea siirtyminen vähähiiliseen talouteen, pohjimmiltaan kaikkien investointien pitäisi olla ilmastoon myönteisesti vaikuttavia. Tilanne ei ole lähimainkaan sellainen, joka sen pitäisi olla.

– Asialla on myös myönteinen puoli. Yksitoista vuotta sitten Green Bondien markkinaa ei ollut olemassakaan. Nyt kaikki puhuvat siitä, ja ilmastosijoitusten määrä kasvaa. Green Bondeista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö.

CBI kannustaa suomalaisyrityksiä hyödyntämään Green Bondeja

Markkinoilla on useita toimijoita, jotka arvioivat Green Bond -velkakirjoja ja niiden ilmastovaikutuksia. Yksi niistä on Climate Bonds Initiative. Se on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään Green Bond -markkinoita ja ilmastohankkeiden rahoitusta.

CBI:n sijoittajasuhteista vastaavan Manuel Adaminin mukaan Suomessa on monia yrityksiä, joilla olisi erinomaiset edellytykset hyödyntää Green Bond -rahoitusta. Suomen ensimmäisen Green Bondin laski liikkeelle Kuntarahoitus pari vuotta sitten. Fingrid julkaisi ensimmäisen yritystason vihreän joukkovelkakirjan viime vuoden lopulla.

– Olisi hienoa nähdä enemmän Suomesta tulevia Green Bond -joukkovelkakirjoja, Adamini kannustaa.

Lue lisää
Millainen on hyvä johtaja? – Pehmeät ominaisuudet tuovat kovia tuloksia

Millainen on hyvä johtaja? – Pehmeät ominaisuudet tuovat kovia tuloksia

Nöyrä, empaattinen ja jopa rakastava. Tällaisia ominaisuuksia ei aina yhdistetä tehokkaaseen johtajuuteen. Akateemiset tutkimukset kertovat kuitenkin toista.

Mitä kuuluu koulutukselle?

Mitä kuuluu koulutukselle?

SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen etsivät yhteistä näkemystä.

Loppuuko Suomen eläkejärjestelmältä rahat?

Loppuuko Suomen eläkejärjestelmältä rahat?

Saako seuraava sukupolvi enää järkevää eläkettä? Usein keskustelusta unohtuvat Suomen eläkejärjestelmän fiksut ominaisuudet ja järjestelyt, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore toimitusjohtaja Mikko...

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa