Erkki Liikanen kannustaa yrittäjyyteen

Euromaiden arvopaperien osto-ohjelmalla oli merkittävä vaikutus Suomen suhdannekäänteen aikaansaamisessa, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Liikasen toinen kausi jatkuu ensi kesään asti. Sen jälkeen Liikanen aikoo kirjoittaa oman ikäluokkansa tarinasta kirjan.

Talous ja yhteiskunta
13.2.2018

Erkki Liikasen kausi Suomen Pankin pääjohtajana päättyy 11. heinäkuuta 2018. Hän aikoo viedä työuransa loppuun normaalin päiväjärjestyksen mukaisesti.

Ympäröivä maailmakin näyttää vaihteeksi valoisalta. Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti, ja myös pk-yritykset ovat päässeet kasvuun kiinni.

Vuosien ajan Suomen talouskasvu oli laimeampaa kuin muulla euroalueella.

– Osittain meillä oli huonoa tuuria, osittain tilanne oli omaa syytämme. Omaa syytämme oli kustannustason nostaminen vuosina 2008–2009 – se painoi kaikkea teollisuuttamme. Vähän myöhemmin tuli vielä Venäjän kaupan romahtaminen.

– Nyt nämä tekijät ovat kääntyneet toisin päin. Olemme parantaneet kustannuskilpailukykyämme, Venäjän kauppa ei enää putoa ja ympäröivä maailmakin vetää taas vientiä.

Liikanen sanoo olevansa positiivisella mielellä, mutta kehottaa muistamaan kaksi asiaa.

– Mitä itse tehdään, sillä on merkitystä. Toinen on se, että takamatkaa muuhun euroalueeseen on vielä jäljellä. Työ ei ole ohi.

Verrattuna vuoteen 2008 vientitulot ovat edelleen pienemmät, teollisuuden pohja on kaventunut ja teollisten työpaikkojen määrä supistunut poikkeuksellisen jyrkästi. Julkisen talouden alijäämän ei ennusteta merkittävästi pienenevän.

– Kehitys menee hyvään suuntaan, mutta meillä ei ole mitään syytä itsetyytyväisyyteen. Ei saa myöskään olla kyynikko. Katsotaan ongelmia sellaisena kuin ne ovat, haetaan ratkaisuja, ja kun ratkaisuja on tehty, ollaan iloisia kun ne vaikuttavat.

Työllisyyttä pitää parantaa

Suomen talouden vauhtia kiihdyttäisivät tuottavuuden ja työllisyyden parantaminen.

– Työllisyyden parantuminen on ollut liian hidasta. Uusien työpaikkojen luomiseen tarvitaan tietysti hyvin toimivia yrityksiä, mutta vielä enemmän tarvitaan aivan uusia pk-yrityksiä, koska osa yrityksistä joka tapauksessa vanhenee. Yrittäjyyteen kannustaminen on juuri nyt erittäin tärkeää.

Liikanen toimii niin kuin opettaa. Haastattelupäivänä hän kävi puhumassa yrittäjyydestä lukiolaisille Kauniaisissa. Vierailu Helsingin Lauttasaaren lukioon oli edessä seuraavalla viikolla.

Liikanen on selvästi innoissaan yrittäjyyttä opiskelevista lukiolaisista.

– Yrittäjäperheessä lapset oppivat yrittäjän asenteen, mutta perusvalmiudet voivat tulla myös koulusta. Kaikki eivät yrittäjiksi ryhdy, mutta on hyvä ymmärtää, että yrittäjyys on yksi elämän mahdollisuuksista. Ja vaikka itse ei sitä valintaa tekisi, voi kunnioittaa toista.

Erkki Liikanen

Pankkeja valvovia rakenteita on vahvistettu, Liikasen mielestä hyvin tuloksin.

Arvopapereiden osto tärkeä päätös

Euroopan keskuspankit ovat tukeneet talouskasvua ostamalla euromaiden arvopapereita. Liikanen on jäsen EKP:n neuvostossa, joka päätti äsken jatkaa osto-ohjelmaa. Netto-ostojen määrä puolitettiin.

Liikasen mielestä ohjelma on toiminut tarkoitetulla tavalla.

– Osto-ohjelmalla käännettiin euroaluetta kasvuun. Myös Suomessa vaikutukset olivat merkittäviä kasvukäänteen aikaansaamisessa.

Ohjelma on helpottanut taloutta ja yhdessä matalien korkojen kanssa kääntänyt koko korkokäyrää alaspäin. Salkun koko on edelleen iso, ja erääntyvien omaisuuserien uudelleen investoinnilla on jatkossa suuri merkitys.

Poliittiset riskit tuovat epävarmuutta

Suomen ja euroalueen taloudesta kertovat uutiset ovat nyt sävyltään hyvin positiivisia. Riskejäkin on, ja ne ovat usein lähtöisin politiikasta.

– Taloudesta meillä on tarkkaa dataa ja aineistoa, jolla riskiä voidaan mitata ja arvioida. Sen sijaan poliittisen epävarmuuden kokoa ei voi oikein arvioida. Emme tiedä, mikä on NAFTA:n tulevaisuus, tai millaiset ovat Brexitin vaikutukset. Entä Pohjois-Korea?

Vaikka poliittisia riskejä ei voi mitata, ne luovat talouteen epävarmuutta.

– Isoja tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä ei ehkä uskalleta epävarmuuden aikana tehdä. Tätä kautta poliittiset riskit tuovat mukanaan heikomman talouskehityksen mahdollisuuden, Liikanen sanoo.

Poliittisista asioista monet ovat sellaisia, joihin Suomi ei voi vaikuttaa.

– Mutta siellä missä voimme vaikuttaa, siellä pitää vaikuttaa. Yksi tällainen asia on ilmastonmuutoksen torjuminen. Siihen voimme vaikuttaa EU:n jäsenenä. Lisäksi voimme varautua riskeihin pitämällä oman taloutemme kunnossa.

Yhtenäinen talletussuoja olisi tarpeellinen

Vuosina 2007–08 rahoitusjärjestelmään pesiytyneet riskit toteutuivat täydellä voimalla.

– Se oli valtava rytinä. Vaikka meillä oli hyvät pankit, mekin kärsimme, koska maailmantalous ajautui taantumaan. Muualla nähtiin, miten syvälle omien pankkien kriisi vei nämä maat.

Pankkikriisiä seuranneina vuosina pankkeja valvovia rakenteita on vahvistettu, Liikasen mielestä hyvin tuloksin.

– Pankkiunioni on ollut hyvin tärkeä, osana sitä yhteinen valvontamekanismi, joka koskee suuria pankkeja. Se on toiminut kolme vuotta, mutta varmasti oppimista on vielä puolin ja toisin sekä pankeilla että valvojilla.

"Pankkien pitää investoida uuteen teknologiaan ja pitää oma tuottavuutensa kunnossa."

Erkki Liikanen

Liikanen täydentäisi järjestelmää vielä eurooppalaisella talletussuojajärjestelmällä, josta keskustellaan parhaillaan.

– Suuret pankit, joilla on riittävästi omaa ja sijoittajavastuun piirissä olevaa pääomaa, selviävät kyllä omilla jaloillaan. Mutta jos yhteiskuntaan syntyy epävarmuutta, muu pankkijärjestelmä saattaa joutua ahtaalle. Siksi yhteinen vakuutustyylinen talletussuoja saattaisi olla paikallaan. Meidän pitäisi saada pankit samalle viivalle niin, että niillä olisi hoitamattomia luottoja suurin piirtein samassa haarukassa ja niiden riskit valtiontalouden paperien suhteen olisivat suunnilleen samanlaiset.

Miten uudistuvaa rahoitusalaa valvotaan?

Parhaimmillaan pankit voivat parantaa koko kansantalouden tuottavuutta.

– Pankkien pitää investoida uuteen teknologiaan ja pitää oma tuottavuutensa kunnossa. Sitä kautta ne voivat rahoittaa myös yritysten kasvua ja edistää tuottavuuden kehitystä koko taloudessa.

Pankki- ja rahoitussektorille tulee kaikkialla uusia yrityksiä perinteisten toimijoiden rinnalle. Liikanen luottaa pankkivalvonnan kykyyn suoriutua myös uudistuvan finanssialan valvonnasta.

– Terveen toimintakulttuurin ylläpitäminen rahoitusalalla edellyttää meiltä toimivaa valvontajärjestelmää ja pankeilta riittävää läpinäkyvyyttä ja hyvää corporate governancea.

Tällä hetkellä rahoitusalan uudet toimijat ovat vielä verraten pieniä ja usein ne ovat myös kumppaneita.

– Suurempi haaste saattavat olla suuret kansainväliset toimijat, joille maksujärjestelmä on vain yksi sivutoimiala. Täytyy katsoa ja seurata alaa huolellisesti ja muistaa, että kuluttajan suojasta huolehditaan ja alan toimijoita koskevat yleensä samat säännökset.

Liikasen mielestä on Suomen etu, että olemme pankkiunionissa ja yhteisen valvontajärjestelmän osa.

– Mauno Koivisto tiivisti kerran EU-politiikkamme ytimen: menimme mukaan Unioniin, jotta saisimme lisää vaikutusvaltaa.

Pessimistit olivat väärässä.

– On hyvä olla ytimessä, mutta tulee pitää oma talo kunnossa. Pidetään huoli, että säännöt ovat samat kaikille ja noudatetaan itse sitä, mitä muille opetetaan. Se on kaikkein tärkeintä.

Kirja suuresta ikäluokasta

Reilun puolen vuoden kuluttua Liikanen jättää Suomen Pankin. Moni laskisi tässä vaiheessa jäljellä olevia työpäiviä. Liikasella on käytössä toisenlainen mittayksikkö.

– Olen maratoonari, ja olen laskenut tämän maratonina. Viime pyhänä tuli 40 kilometriä täyteen. 40 kilometrin jälkeen yksikään maratoonari ei keskeytä, Liikanen sanoo ja nauraa päälle.

– Hoidetaan työt loppuun, sitten pidetään vapaata, kalastellaan Saimaalla ja mietitään, mitä uutta maailma tuo tullessaan. Tietoisesti en ole sopinut yhtään mitään velvollisuuksia itselleni. Jos voin tehdä jotain hyödyllistä, se on ikään kuin kansalaisvelvollisuus. Mutta aion myös olla paljon lasteni ja lastenlasten parissa.

Yksi uusi työ Liikasta kuitenkin odottaa.

– Minulla on haave, että kirjoittaisin kirjan suurista ikäluokista. Se ei ole niinkään romaani, pikemminkin oman ikäluokkani historia ja kertomus siitä, miten oma tarinani menee siihen mukaan. Aion sen tehdä, koska aihe on minulle tärkeä.

Helsingin kodin ohella Liikanen aikoo viettää aikaansa Etelä-Savossa Anttolan mökillä.

– Aikoinaan Mikkelissä aina kysyttiin, oletko maakunnan mies vai kaupungin poika. Siihen voin vastata, että olen molempia. Kaupungit ja maakunnat elävät kytköksessä, joka on tärkeä. Eivät ne ole ristiriidassa keskenään.

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen on toiminut Suomen Pankin pääjohtajana ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenenä vuodesta 2004 alkaen. Vuoden 1995–2005 hän työskenteli Euroopan komission jäsenenä. Liikanen on kotoisin Mikkelistä. Hänet valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan 21-vuotiaana.

Lue lisää
Koronaelvytyksellä kohti kestävää tulevaisuutta

Koronaelvytyksellä kohti kestävää tulevaisuutta

EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketti herättää poliittisia intohimoja – mutta mitä kaikkea se sisältää ja miten Suomi parhaiten hyödyntäisi oman reilun 3 miljardin siivunsa?

Finanssikriisistä toipuvat suomalaiset murehtivat nyt uutta talouskriisiä, eivätkä suotta

Finanssikriisistä toipuvat suomalaiset murehtivat nyt uutta talouskriisiä, eivätkä suotta

Tuoreen kyselyn mukaan talouskriisin uhka jättää taakseen ilmastohuolet ja jopa tarttuvat taudit. Taloustutkijan mielestä suomalaiset eivät ylireagoi, päinvastoin.

Kotitalouksien kulutus kannattelee nyt taloutta

Kotitalouksien kulutus kannattelee nyt taloutta

Kulutuksen kääntyminen kasvuun heinäkuussa ylläpitää Suomen talouden toipumista koronakriisistä. Teollisuudessa näkymät ovat edelleen epävarmat.

Tuoreimmat

OP sosiaalisessa mediassa