Timo Ritakallio

Timo Ritakallio

OP Ryhmän pääjohtaja

Puheenvuorot
5.10.2018

Viisi askelta vetovoimaisimmaksi

Nopeat ja ketterät ovat tämän päivän ja huomisen voittajia. Asiakkaiden käyttäytyminen ja liiketoimintaympäristö muuttuvat sellaista tahtia, että yritysten on arvioitava ja muutettava toimintaansa yhä joustavammin.

Kun maailma muuttuu, tarvitaan myös uudenlaista johtamista. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio, tiedon lisääntyminen, kaupungistuminen, demografiset muutokset, globalisaatio, ilmastonmuutos ja muut megatrendit muokkaavat yritysten toimintakenttää jatkuvasti. Yrityksen on pohdittava asemaansa markkinoilla ja valittava voitettavat taistelunsa uudelleen, uudelleen ja uudelleen, kun maailma ympärillä muuttuu. Yrityksen on analysoitava jatkuvasti, onko se mukana oikeilla areenoilla. Tätä arviota on tehtävä läpi strategiakauden.

Syyskuussa OP Ryhmässä lyötiin lukkoon loppustrategiakauden tärkeimmät painopistealueet. Strategian kirkastamisen avulla rakennamme uutta aiemmin luodun vahvan pohjan päälle. Samalla säilytämme kehityshakuisuutemme ja innovatiivisuutemme. Valitsimme viisi strategian painopistealuetta, joissa haluamme erityisesti menestyä. Ensimmäinen niistä on erinomainen työntekijäkokemus. Uskomme, että työssään hyvinvoivat ihmiset tekevät hyvinvoivan yrityksen. Haluamme, että työn merkitys on sen tekijöille kirkas, työtä kehitetään yhdessä ja että töissä on mukava olla. Uskomme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa parhaan asiakaskokemuksen.

Tavoitteemme on tarjota finanssitoimialan paras asiakaskokemus Suomessa. Onnistunut asiakaskokemus luodaan arjessa: asioinnin tulee sujua ja meidän tulee ymmärtää asiakkaan kokonaistilanne – oli kanavana sitten puhelinpalvelu, kasvokkainen kohtaaminen tai digipalvelu. Kun asiakaskokemuksemme on huippua, on helpompi ponnistaa kohti kolmatta tavoitettamme. Se on siirtyminen 2020-luvulle kahden miljoonan omistaja-asiakkaan kanssa. Haluamme yhä useamman suomalaisen mukaan kehittämään omistajana OP Ryhmästä maan vetovoimaisinta finanssiryhmää. Omistaja-asiakkaan etu ja hyöty ovat työmme keskiössä.

Neljäs tavoitteemme on, että tuottojen kasvu on kulujen kasvua nopeampaa – se on perussääntö toimivaan taloudenpitoon niin kotitaloudessa kuin finanssialan yrityksessäkin. Kun tuloja on enemmän kuin menoja, tulevaisuuteen varautuminen ja uusien avauksien teko helpottuvat.

Omistaja-asiakkaan etua ajattelemme myös tavoitteessamme saada kehittämiseen käyttämämme rahat tuottamaan yhä parempia tuloksia. Käytämme tänä vuonna yli 400 miljoonaa euroa kehittämiseen – esimerkiksi viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen, tietojärjestelmien päivittämiseen ja uusien palvelujen luomiseen. Jokainen euroista on voitava perustella omistajillemme, asiakkaille. Haluamme kiinnittää jatkossa yhä tarkemmin huomiota siihen, että kehitämme uutta oikeilla alueilla ja toimintamme perusta on kilpailukykyinen. Finanssialallekin on muodostunut alustatalouden ekosysteemi, jossa yritykset kehittävät palveluita yhdessä toisten yritysten kanssa. Kaikkea ei ole järkevää tehdä itse. Olemme edelläkävijä kumppanoitumisessa, ja jatkamme tällä tiellä.

Viisi askelta, suuri maali: haluamme olla vetovoimaisin finanssialan toimija Suomessa – niin asiakkaille, työntekijöille kuin kumppaneillekin.

Lisää blogeja
Timo Ritakallio
Timo Ritakallio
18.6.2019

Euroopan etsittävä tie yhtenäisyyteen

Timo Ritakallio
Timo Ritakallio
5.10.2018

Viisi askelta vetovoimaisimmaksi

Timo Ritakallio
Timo Ritakallio
8.6.2018

Työelämä muuttuu – oletko valmis?