Reijo Karhinen

Reijo Karhinen

OP Ryhmän pääjohtaja

Puheenvuorot
11.1.2018

Uusi maailma, uudet vaatimukset johtajuudelle

Muutoksen polulle lähteminen edellyttää johdolta valmiutta itse muuttua, rohkeutta viedä läpi uudistuksia ja kykyä saada muut mukaan, painottaa OPn pääjohtaja Reijo Karhinen PALTA ry:n Tulevaisuuden johtajuus -kirjoituksessaan.

Uudistuvassa ja nopeasti muuttuvassa digimaailmassa johtaminen on reaaliaikaista ja strategiaprosessi jatkuvaa. Ketteryyden vaade nousee merkittävästi digitalisaation etenemisen myötä, ja tämä edellyttää uutta ajattelutapaa niin johtamisen, organisoitumisen kuin kumppanuuksien osalta. Lisääntyvä ketteryys edellyttää myös matalampaa organisaatiota ja suurempaa vastuunottoa kaikilla organisaatiotasoilla.

Käynnissä oleva murros edellyttää ja synnyttää myös uudenlaisia kumppanuuksia yli toimialarajojen. Perinteisten yritysten on ennakkoluulottomasti verkostoiduttava startupien kanssa. Tällöin rajapintojen runsaudessa navigointi on verkostojen ja tasavertaisten kumppanuuksien johtamista. Onnistuneessa yhteistyössä pelataan yhteiseen maaliin, ja arvomaailmat ovat yhdensuuntaiset. Asiakkaan palveluprosessiin saattaa osallistua useita kumppaneita, joilla on oltava yhteinen tulkinta arvoista, kulttuurista, tavoitteista ja strategiasta.

Samalla ansaintalogiikan muutos voi olla hyvinkin merkittävä. Tämä vaatii aivan uudenlaista johtamista – pitää pystyä jatkuvasti optimoimaan omaa liiketoimintamallia ja tekemään nopeasti päätöksiä datan ja analytiikan avulla. Pitää myös osata hallita jatkuvasti monimutkaistuvaa kumppanikenttää tai ekosysteemiä.

Esimerkillä johtaminen on paras metodi

Reijo Karhinen

Muutoksen polulle lähteminen edellyttää johdolta valmiutta itse muuttua, rohkeutta viedä läpi uudistuksia ja kykyä saada muut mukaan. Muutosta johdetaan ennen kaikkea viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta, vahvasti omalla esimerkillä. Asiakkaalla, henkilöstöllä ja johdolla on sosiaalisen median kautta mahdollisuus jatkuvaan ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen. Johdolta se vaatii avoimuutta, läsnäoloa, empatiakykyä ja nopeaa reagointia.

Valta on siirtynyt paitsi asiakkaalle, myös työntekijälle. Yhteisöllisyys vahvistuu, esimiehen ja työntekijän roolit tasavertaistuvat. Johtamisen hierarkia ohenee. On tärkeä muistaa, että lopulta ihmiset tekevät muutoksen yrityksen koosta riippumatta. Ja vain avoimella vuorovaikutuksella voidaan luoda se yhteinen ymmärrys ja luottamus, jota sitoutuminen uudistumiseen vaatii. On oltava täysin rehellinen näkemyksissään sekä itselleen että muille. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti myös vahvaa ja ankkuroitua näkemyksellisyyttä ja omaa esimerkkiä. Ajatuksen voi kiteyttää myös siten, että jos sinä et muutu, mikään ei muutu. Osaavankin johtajan kohdalla kyky viestiä ratkaisee näin suuressa muutoksessa kaiken.

Tämä blogi on osa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Tulevaisuuden johtajuus -kirjoitussarjaa. Alkuperäinen blogi on julkaistu Paltan nettisivuilla 11.1.2018 täällä.

Lue myös aiheeseen liittyvä Reijo Karhisen essee Muutoksen valmistautumisesta siihen osallistumiseen.

Kirjoitussarjan Tulevaisuuden johtajuus etusivulle pääset tästä.

Lisää blogeja
Reijo Karhinen
Reijo Karhinen
11.1.2018

Uusi maailma, uudet vaatimukset johtajuudelle

Reijo Karhinen
Reijo Karhinen
7.12.2017

JUHLAPUHE ITSENÄISYYSPÄIVÄN KANSALAISJUHLASSA

Reijo Karhinen
Reijo Karhinen
4.12.2017

On hyvästien aika – on kiitoksen aika